tirsdag den 9. april 2019

Foreningsnyt: Årsregnskab 2018 og budget 2020

Generalforsamling ▪ 
LAG Småøernes regnskab for 2018 er afsluttet og revideret af vores eksterne revisor og godkendt af bestyrelsen. Regnskabet bliver fremlagt og skal godkendes på vores generalforsamling lørdag den 27. april 2019.

Bestyrelsen har desuden udarbejdet et budget for 2020. Dette skal også godkendes på generalforsamlingen, som vi holder på Hotel Plaza i Odense (læs mere om program og tilmelding nedenfor).

Årsregnskabet og revisionsprotokollatet for 2018 samt budget 2020 kan hentes her:

Årsrapport 2018 (pdf-fil)


Budget 2020 (pdf-fil)


Temamøde om bosætning, synlighed og ø-planer
Forud for generalforsamlingen holder vi i år et temamøde om " Småøerne for fremtiden: Bosætning, synlighed og ø-planer ". Mød bl.a. bosætningskonsulent Anja Bech Knudsen fra projekt Nye naboer – mere ø-liv (et partnerskab ml. LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer) og Slagelse Kommunes borgerkonsulent, Anne Larsen Justiniano. 

Dagens program kan findes via dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/03/temamoede2019.html

Man kan også følge optakten til vores temadag og generalforsamling på Facebook: www.facebook.com/events/2307177356206191/

Indkaldelse og dagsorden til vores generalforsamling kan man hente her (som jpg-fil).


Tilmelding
For medlemmer af foreningen, der deltager i temamødet, er LAG Småøerne vært for en frokost. Af hensyn til planlægningen skal vi bede om tilmelding. Vi skal have tilmeldingen hurtigst muligt. Send en mail til sekretariatet@danske-smaaoer.dk eller ring til tlf. 62 51 39 93.