mandag den 18. november 2019

Næste LAG-ansøgningsfrist er 19. marts 2020

LAG-tilskud ▪ Vores næste ansøgningsfrist er den 19. marts 2020.  

Vi giver investeringstilskud til virksomheder, støtter erhvervsudvikling og giver også tilskud til fx bosætningsprojekter og andre ø-projekter med ”stærk lokal forankring”.

Med de særlige FLAG-tilskud kan vi støtte havneprojekter, maritim turisme og fiskeri. 

LAG Småøerne kan desuden støtte ø-projekter, der "fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling på småøerne". 

Pengene kommer fra landdistriktsprogrammet (LAG) og hav- og fra fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG). Erhvervsstyrelsen står for den juridiske kontrol og giver det endelige tilsagn om tilskud.


For at få en foreløbig vurdering af projektideen er det altid en god idé at kontakte LAG Småøernes koordinator, Morten Priesholm, inden man sender en ansøgning.  Han kan blandt andet vejlede om reglerne og om vores målsætninger og indsatsområder. Morten kan kontaktes på tlf. 22 32 84 93 og mp@lag-smaaoerne.dk.

Nogle af Erhvervsstyrelsens LAG og FLAG-regler er samlet i en kort vejledning på syv sider. Her finder man betingelserne for ansøgning og de vigtigste regler for gennemførelse og for udbetaling af tilskud. Find den korte vejledning her (link til pdf-dokument): www.livogland.dk/files/dokumenter/nyk_eumidler_enkelt_72dpi_kort_vejledning_a4.pdf

Her på hjemmesiden kan man under punktet LAG-tilskud finde vores målsætninger og indsatsområder samt en gennemgang af LAG-reglerne. Man skal bl.a. være opmærksom på:
  • LAG-tilskuddet kan højest udgøre 50 pct. af projektets udgifter.
  • Tilskuddet udbetales af Erhvervsstyrelsen ved projektets afslutning – når alle udgifter er afholdt.  Dog kan "erhvervsprojekter med tilsagn på 200.000 kr. eller derover" få udbetalt en rate undervejs i projektet.
  • Projektets anlægs- og udgiftsbudget bør udformes, så der indgår maks. 3 udgiftsposter (= 3 fakturaer) for hver 100.000 kr., der budgetteres som udgift, og maks. i alt ti udgiftsposter uanset budgettets størrelse.
  • Når LAG-bestyrelsen har vurderet og godkendt projektet og ansøgningen, er det Erhvervsstyrelsen, der kan give det endelige tilsagn om tilskud.
  • Man skal regne med, at der går 4-6 måneder fra LAG Småøernes ansøgningsfrist, til man har svar fra Erhvervsstyrelsen.
  • OBS: Der går op til 9 måneder fra der indsendes slutrapport og regnskab til tilskuddet udbetales (status februar 2020).
  • LAG-ordningen stiller krav til ansøgning, dokumentation, afrapportering og regnskab.
FLAG-midlerne (fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet) kan anvendes til projekter på 11 småøer: Agersø, Anholt, Birkholm, Fur, Hjortø, Omø, Orø, Sejerø, Strynø, Venø og Årø.Læs mere om vores pulje til grønne projekter: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/10/groenpulje.html

Find vejledning og ansøgningsskema – og læs mere om LAG Småøernes tilskud her: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/p/lag-tilskud.html