fredag den 2. oktober 2020

Næste LAG-ansøgningsfrist er 18. december 2020

LAG-tilskud ▪ Vores næste ansøgningsfrist er den 18. december 2020.  

Da lovgrundlaget ikke er på plads, skal man som ansøger dog være indforstået med, at vi  forbeholder os ret til ikke at behandle ansøgninger i denne runde. 

Det skyldes, at den nødvendige forordning for 2021 ikke er godkendt i EU, og Erhvervsstyrelsen derfor ikke har lovhjemmel til at tildele os budget m.m. Erhvervsministeren har dog tilkendegivet, at "regeringen prioriterer" midler til LAG i 2021 (jf. denne nyhed fra maj 2020: https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/maj/regeringen-prioriterer-93-millioner-kroner-til-de-lokale-aktionsgrupper-i-2021/).

Vi giver investeringstilskud til virksomheder, støtter erhvervsudvikling og giver også tilskud til fx bosætningsprojekter og andre ø-projekter med ”stærk lokal forankring”.

Pengene kommer fra landdistriktsprogrammet (LAG), og Erhvervsstyrelsen står for den juridiske kontrol og giver det endelige tilsagn om tilskud. Vi har ikke længere midler fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG). 

For at få en foreløbig vurdering af projektideen er det altid en god idé at kontakte LAG Småøernes koordinator, Morten Priesholm, inden man sender en ansøgning.  Han kan blandt andet vejlede om reglerne og om vores målsætninger og indsatsområder. Morten kan kontaktes på tlf. 22 32 84 93 og mp@lag-smaaoerne.dk.

Nogle af Erhvervsstyrelsens LAG-regler er samlet i en kort vejledning på syv sider. Her finder man betingelserne for ansøgning og de vigtigste regler for gennemførelse og for udbetaling af tilskud. Find den korte vejledning her (link til pdf-dokument): www.livogland.dk/files/dokumenter/nyk_eumidler_enkelt_72dpi_kort_vejledning_a4.pdf

Her på hjemmesiden kan man under punktet LAG-tilskud finde vores målsætninger og indsatsområder samt en gennemgang af LAG-reglerne. Man skal bl.a. være opmærksom på:
  • LAG-tilskuddet kan højest udgøre 50 pct. af projektets udgifter.
  • Tilskuddet udbetales af Erhvervsstyrelsen ved projektets afslutning – når alle udgifter er afholdt.  Dog kan "erhvervsprojekter med tilsagn på 200.000 kr. eller derover" få udbetalt en rate undervejs i projektet.
  • Vi foretrækker ansøgninger og budgetter med få udgiftsposter og gerne med blot 1 eller 2 ydelser fra fx en hovedleverandør. Projektets anlægs- og udgiftsbudget bør således udformes, så der indgår maksimalt 3 udgiftsposter (= 3 fakturaer) for hver 100.000 kr., der budgetteres som udgift, og maks. i alt 10 udgiftsposter uanset budgettets størrelse.
  • Når LAG-bestyrelsen har vurderet og godkendt projektet og ansøgningen, er det Erhvervsstyrelsen, der kan give det endelige tilsagn om tilskud.
  • Vi kan p.t. ikke sige, hvor lang tid der går fra LAG Småøernes ansøgningsfrist, til man har svar fra Erhvervsstyrelsen, da den nødvendige EU-forordning ikke er trådt i kraft. 
  • Der går op til 4 måneder fra der indsendes slutrapport og regnskab til tilskuddet udbetales.
  • LAG-ordningen stiller store krav til ansøgning, dokumentation, afrapportering og regnskab.

Find vejledning og ansøgningsskema – og læs mere om LAG Småøernes tilskud her: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/p/lag-tilskud.html