LAG 2007-13

I perioden 2007-2013 arbejdede Småøernes Aktionsgruppe (LAG) med midler fra både Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet.

Småøernes Aktionsgruppe fordelte i 2007-2013 i alt 43 mio. kr., heraf 10 mio. kr. fra Fiskeriudviklingsprogrammet. Tilskuddene gik til 140 projekter på småøerne. 

Udover disse midler førte aktionsgruppens støtte til, at  en række småø-projekter fik i alt 6.7 mio. kr. fra en pulje i Økonomi- og Indenrigsministeriet til projekter i 'vanskeligt stillede' kommuner.


Nogle af LAG-tilskuddene gik i 2007-2013 til en række store anlægsprojekter, bl.a.:

Småøernes Aktionsgruppe støttede også en række udviklingsprojekter, bl.a.:

1. Sammenslutningen af Danske Småøers 27 småøer med store oplevelser: Etablering af ø-turisme-ambassadør

2. Småøernes Fødevarenetværks Produktion af spiselige tangarter i danske farvande - begyndelsen til et nyt erhverv

3. Væksthus Syddanmarks Vilde Festivaler - Vild mad sat på spidsenSmåøernes Aktionsgruppe stod desuden selv i spidsen for en række større udviklingsprojekter. To af dem er omtalt her:Projekt Socialt entreprenørskab på  Hjarnø, Orø og Sejerø
I 2012 til 2014 deltog øboere og beboerforeninger fra Hjarnø, Orø og Sejerø i projektet ”Social innovation i udkantsområder: Øsamfund udvikler socialt entreprenørskab” (ØSE-projektet i daglig tale).
Med socialt entreprenørskab mener vi, at det lokale fællesskab og ø-samfundet tager et ansvar som entreprenører og tager initiativ til at skabe erhverv og jobs.

Til projektet fik Småøernes Aktionsgruppe fået støtte fra landdistriktsprogrammet og fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters (MBBL) pulje til Social Innovation i yderområder 2011.

På de tre øer blev der i projektet mobiliseret socialt entreprenørskab og opnået erhvervsrettede resultater, som bygger på de særlige lokale og stedbundne ressourcer.

På Hjarnø arbejder en nystiftet forening blandt andet på at anskaffe af en Ø-livsbus, der skal bruges til at komme rundt og markedsføre nye tilbud, temapakker og særlige Hjarnø-produkter. På Orø har de etableret firmaet OrøNatur A.M.B.A. og har fået første ordre om et mindre naturplejeprojekt fra Holbæk Kommune. En borgergruppe på Sejerø har udarbejdet en færdig forretningsplan for et spisested på Sejerø, som blot afventer praktiske omstændigheder for realisering.

Læs om projektet og hent den afsluttende projekt-raport på livogland.dk:

Hent projektbeskrivelsen i MBBLs projektdatabase
http://byfornyelsesdatabasen.dk/find/0/4/7370863

Læs om OrøNatur A.M.B.A. på Holbæk Kommunes hjemmeside:
http://holbaek.dk/nyheder-og-presse/nyheder/by-og-landskab/2014/naturpleje-af-forklaedet-paa-oroe/Projekt Handlingsplaner på fem småøer
Lokale beboerforeninger lavede i 2009 og 2010 handlingsplaner på fem småøer sammen med Småøernes Aktionsgruppe. Dette foregik i projektet
 "Bosætning på 27 småøer: fra fælles vision til lokal handling". Fra projektet findes guiden: Kom godt i gang med en ø-handlingsplan - 12 gode råd.


De færdige handlingsplaner kan hentes her:

Venø: På Venø har foreningen Venøboen samlet resultatet i Venø Udviklingsplan 2010-2012:
http://venoe.infoland.dk/wp-content/uploads/venc3b8-udviklingsplan-januar-2010.pdf
På øens hjemmeside er desuden samlet en del dokumenter om arbejdet med handlingsplanen: http://venoe.infoland.dk/om-venoe/venoe-udviklingsplan-2009-2012 /

Strynø: På Strynø har handlingsplanen fået titlen 'STRYNØ – et driftigt helårssamfund på en grøn ø':
www.strynoe.dk/oe-handlingsplan

Omø: "Et liv og en ø i balance - En dynamisk handlingsplan for Omø 2010 - 2015". Sådan hedder Omø Beboer- & Grundejerforenings plan: http://www.omoe-net.dk/2013-03-19-15-19-25/omoe-handlingsplan-udviklingsplan

Mandø: Mandø Fællesråd står bag handlingsplanen "Mandø - mulighedernes ø": www.mandoe.info/PDF-dok/Arkiv/032010.pdf


Baggrunden for de fem ø-handlingsplaner
Småøernes Aktionsgruppe (2007-2014) mente, at det er vigtigt, at man på øerne går sammen om at tage nogle beslutninger om fremtiden og får lavet konkrete planer, for hvordan man kan nå målene.

Derfor søgte aktionsgruppen i 2009 om penge til et projekt med titlen "Bosætning på 27 småøer: fra fælles vision til lokal handling". Projektet blev støttet af Indenrigsministeriet (landdistriktspuljen), EU og Fødevareministeriet (landdistriktsprogrammet).

En del af arbejdet i dette projekt foregik lokalt på fem småøer: Venø, Strynø, Mandø, Omø og Lyø. De deltagende foreninger var:
  • Foreningen Venøboen, Venø
  • Foreningen Livstræet, Strynø
  • Omø Beboer- & Grundejerforening
  • Mandø Fællesråd
  • Lyø Beboerforening

Projektets indhold
Aktionsgruppen dækkede en række udgifter til møder, konsulenthjælp, analyser, studierejser, rapportskrivning osv.

Foreningerne skulle gennemføre en åben og demokratisk proces, som mundede ud i en konkret handlingsplan. Indsatsen lå indenfor temaet 'bosætning og helårsliv' – og de emner, man arbejdede med, skulle have væsentlig betydning for hele øen.

Arbejdet og den afsluttende handlingsplan skulle handle om udviklingen på øen mere generelt eller om et eller flere vigtige ø-projekter. Temaerne kunne f.eks. være 'havnen og havneområdet', 'erhvervslivet', 'skolen' eller 'energiforsyningen'.

Aktionsgruppen afholdte også et par fælles-arrangementer for de fem øer, som er med. Her arbejdede vi i fællesskab med projektet, og gæsteundervisere gav redskaber og inspiration til arbejdet på øerne.