Vores strategi

Bestyrelsen for LAG Småøerneudarbejdede i 2014 et forslag til udviklingsstrategi for årene 2014-2020. 

Strategien er godkendt af foreningens medlemmer, af de fire regioner og 19 kommuner med småøer samt af  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL).


Via nedenstående links kan man finde LAG Småøernes "Udviklingsstrategi 2014-2020" og fem bilag (som pdf-dokumenter):

Udviklingsstrategi 2014-2020

Bilag 1: Notat fra LAG-seminar, april 2014

Bilag 2: Befolkningsudvikling 2000-2014

Bilag 3: Befolkningssammensætning 2014

Bilag 4: Driftsbudget for 'normalår'