onsdag den 19. januar 2022

Næste LAG-ansøgningsfrist er den 22. marts 2022

LAG-tilskud ▪ Vores næste ansøgningsfrist er den 22. marts 2022.  

Vi giver investeringstilskud til virksomheder, støtter erhvervsudvikling og giver også tilskud til fx bosætningsprojekter og andre ø-projekter med ”stærk lokal forankring”.

Pengene i denne ansøgningsrunde kommer fra landdistriktsprogrammet , og Bolig- og Planstyrelsen står for den juridiske kontrol og giver det endelige tilsagn om tilskud. 

For at få en foreløbig vurdering af projektideen er det altid en god idé at kontakte LAG Småøernes koordinator, Morten Priesholm, inden man sender en ansøgning.

Han kan blandt andet vejlede om reglerne og om vores målsætninger og indsatsområder. Morten kan kontaktes på tlf. 22 32 84 93 og mp@lag-smaaoerne.dk.

Nogle af Bolig- og Planstyrelsens LAG-regler er samlet i en kort vejledning på syv sider. Her finder man betingelserne for ansøgning og de vigtigste regler for gennemførelse og for udbetaling af tilskud. Find den korte vejledning her (link til pdf-dokument): www.livogland.dk/files/dokumenter/nyk_eumidler_enkelt_72dpi_kort_vejledning_a4.pdf

Her på hjemmesiden kan man under punktet LAG-tilskud finde vores målsætninger og indsatsområder samt en gennemgang af LAG-reglerne. Man skal bl.a. være opmærksom på:
  • LAG-tilskuddet kan højest udgøre 50 pct. af projektets udgifter.
  • Tilskuddet udbetales af Bolig- og Planstyrelsen ved projektets afslutning – når alle udgifter er afholdt.  Dog kan "erhvervsprojekter med tilsagn på 200.000 kr. eller derover" få udbetalt en rate undervejs i projektet.
  • Vi foretrækker ansøgninger og budgetter med få udgiftsposter og gerne med blot 1 eller 2 ydelser fra fx en hovedleverandør. Projektets anlægs- og udgiftsbudget bør således udformes, så der indgår maksimalt 3 udgiftsposter (= 3 fakturaer) for hver 100.000 kr., der budgetteres som udgift, og maks. i alt 10 udgiftsposter uanset budgettets størrelse.
  • Når LAG-bestyrelsen har vurderet og godkendt projektet og ansøgningen, er det Bolig- og Planstyrelsen, der kan give det endelige tilsagn om tilskud.
  • Man skal regne med, at sagsbehandlingstiden både hos os og Bolig- og Planstyrelsen kan være lang, og at dette betyder, at der kan gå lang tid, inden man har svar på ansøgninger og udbetalingsanmodninger. 
  • LAG-ordningen stiller store krav til ansøgning, dokumentation, afrapportering og regnskab.

Find vejledning og ansøgningsskema – og læs mere om LAG Småøernes tilskud her: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/p/lag-tilskud.html