fredag den 1. juli 2022

FLAG-pulje har ansøgningsfrist den 31. august 2022

NFLAG ▪ Med vores nationale FLAG-midler (NFLAG) kan vi hjælpe ø-projekter, der har et særligt fokus på hav, fiskeri og havne. 

Den næste ansøgningsfrist er den 31. august (før kl. 12.00). I denne sidste runde i 2022 har vi kun 125.000 kr. puljen.

FLAG-midlerne skal bruges på Agersø, Anholt, Birkholm, Fur, Hjortø, Omø, Orø, Sejerø, Strynø, Venø eller Aarø.

Tilskuddet kan vi give til enkeltvirksomheder, men også til netværk og foreninger, der skaber samarbejde om havneudvikling, maritim turisme o.l. Også kommuner kan søge tilskud, hvis deres projekt ligger indenfor vores rammer. 

National ordning
Denne FLAG-pulje er en national ordning uden midler fra EU. Ordningen har som overordnet formål at bidrage til "vækst og beskæftigelse i fiskeriområder" gennem diversificering af økonomien, investeringer i små virksomheder samt erhvervssamarbejde.

Ordningen administreres af Bolig- og Planstyrelsen.  Men det er stadig LAG Småøernes bestyrelse, der vurderer og udvælger de projekter, der skal støttes. Det er også vores koordinator, der vejleder og hjælper ansøgerne. 

Tilskuddet til et projekt skal som minimum udgøre 50.000 kr., og tilskuddet kan normalt maksimalt udgøre 50 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. For projekter vedrørende lokale erhvervssamarbejder kan tilskuddet dog udgøre op til 75 pct. af de tilskudsberettigede udgifter. 

Ansøgning med NemID eller en medarbejdersignatur
For at indsende en ansøgning, skal man logge ind på det digitale ansøgningsskema med NemID eller med en digital medarbejdersignatur. Ansøger man på vegne af en forening, skal man anvende foreningens NemID. Ansøger man på vegne af en virksomhed eller en kommune, skal man anvende en digitale medarbejdersignatur.

Når man er logget ind, kan man begynde at skrive ansøgningen. Det er desuden muligt at logge ud og vende tilbage til ansøgningsskemaet og fortsætte indtastningerne senere.


Links til ansøgningsskema og vejledning 

Få adgang til ansøgningsskemaet og vejledningen via dette link: www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/national-flag-pulje-2021-2023   

Hent den NFLAG-vejledningen her: https://livogland.dk/Media/637913062857696715/vejledning_til_projekter_nflag_210708__0.pdf

Link til ansøgningsportal: https://tasportalprod.erst.dk/TAS_Dashboard_PROD/Login