onsdag den 15. maj 2024

Småøernes havne hår fået et nyt netværk

Havnenetværk  ▪ LAG Småøerne har givet støtte til, at Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) kan etablere et netværk for småøernes havne. Tanken er, at repræsentanter fra havnene får hjælp til konkrete opgaver og projekter på deres havne. 

Det første møde i netværket fandt sted den 1. maj 2024 i Odense, og her blev projekt Udvikling, samarbejde og netværk på småøernes havne for alvor skudt i gang. 

Indtil videre har 12 øer taget imod muligheden for at bruge projektet til at sætte turbo på deres lokale initiativer. 20 personer fra de 12 havne deltog i mødet i Odense. 

Faglige oplæg og fokus på udfordringer og fremdrift
I netværket skal FLID bakke op om de lokale projekter ved at arrangere møder med relevante, faglige oplæg og med mulighed for at følge de lokale projekters fremdrift og udfordringer. Projektet er sat i verden for "at hjælpe gode projekter udenom udfordringer, der kan stille sig i vejen for at komme sikkert i havn". 

Projekt Udvikling, samarbejde og netværk på småøernes havne er blevet til i et samarbejde mellem LAG Småøerne og FLID, og har fået midler fra vores NFLAG-pulje og fra Landdistriktspuljen. 

Det er stadig muligt for havne på småøerne at tilmelde sig projektet.

Yderligere oplysninger fås ved kontakt til FLIDs projektleder Lennart Christoffersen på mail: lennart@flidhavne.dk.