Andre puljer

LAG Småøerne samler løbende information om relevant fonde og puljer, hvor der kan søges tilskud til projekter på småøerne. Her kan man finde oplysninger om fondenes formål, ansøgningsfrister o.l.  Vi samler informationerne under dette link: 


Vores koordinator, Morten Priesholm, kan give råd og vejledning om fundraising og tilskudsmuligheder. Han træffes på mp@lag-smaaoerne.dk og tlf. 22 32 84 93.