Indsatsområder

LAG Småøerne har tre overordnede målsætninger:

I:  at styrke erhvervs- og turismeudvikling 

II:  at styrke bosætningsindsatser 

III: at styrke det samarbejdende udviklingsarbejde på småøerne .

Vi har desuden tre tværgående målsætninger, som bestyrelsen benytter ved vurdering af projektansøgninger: lokal forankring, innovation og fokus på samarbejde.

I vores Udviklingsstrategi 2014-2020 er målsætningerne uddybet i otte indsatsområder. Vores aktiviteter og vores fordeling af tilskud til ø-projekter ligger indenfor disse indsatsområder. De otte indsatsområder er:

I: Erhvervs- og turismeudvikling
1a: Samarbejde om erhvervs- og turismeudvikling (LAG og N-FLAG).
1b: Erhvervsprojekter, der baseres på havet som ressource eller ramme for aktivitet (LAG og N-FLAG).
1c: Udvikling af havnefaciliteter (LAG og N-FLAG) For LAG kun tilskud under 100.000 kr. i dette indsatsområde.
1d: Investeringstilskud (LAG og N-FLAG): Ved mindre investeringer kan virksomheder få op til 50 % i tilskud, dog  så med beløb under 100.000 kr. (fødevarevirksomheder dog højest 40 pct.). Ved større investeringer gives op  til 30 % i tilskud.


II. Bosætningsindsatser
2a: Etablering af distancearbejdspladser.
2b: Kampagner og udvikling af nye boformer .


III: Samarbejdende udviklingsarbejde
3.1: Lokale udviklingsstrategier.
3.2:  Projekter med stærk lokal forankring: Foreninger eller offentlig myndigheder kan i dette indsatsområde få tilskud til projekter med ”en stærk lokal forankring, eks. med afsæt i en udviklingsstrategi”.Mere om vores målsætninger og indsatsområder
Ovenstående målsætninger og de otte indsatsområder er uddybet i et dokument, som kan hentes her (som pdf-dokument): https://www.dropbox.com/s/m5ezckt35hqanj9/LAG_maalsaetning_indsats.pdf?dl=0


Tværgående målsætninger og bestyrelsens prioritering af projekter
Ved behandling af projektansøgninger vil projekterne især vurderes efter graden af lokal forankring, innovation, og fokus på samarbejde. Erhvervsprojekter vil særligt blive vurderet på graden af forretnings-orientering, organisering samt projektejere og partneres forretningsmæssige kvalifikationer.


Vores strategi
Som nævnt stammer vores målsætninger og indsatsområder fra vores Udviklingsstrategi 2014-2020.

Bestyrelsen for LAG Småøerne udarbejdede i 2014 et forslag til udviklingsstrategi for årene 2014-2020. Strategien er godkendt af foreningens medlemmer, af de fire regioner og af de 19 kommuner med småøer samt af  Erhvervsstyrelsen.

Via nedenstående links kan man finde LAG Småøernes "Udviklingsstrategi 2014-2020" og fem bilag (som pdf-dokumenter):

Udviklingsstrategi 2014-2020

Bilag 1: Notat fra LAG-seminar, april 2014

Bilag 2: Befolkningsudvikling 2000-2014

Bilag 3: Befolkningssammensætning 2014

Bilag 4: Driftsbudget for 'normalår'