onsdag den 17. juni 2015

Andre puljer: Nordea-fonden

Nordea-fonden støtter aktiviteter, der ”fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur”. Fonden lægger vægt på ”aktiviteter af høj kvalitet og originalitet, som aktivt involverer mange mennesker”. Støtte til både store og små projekter - lokalt, regionalt og nationalt.

Fonden skelner mellem landsdækkende projekter (tilskud over 100.000 kr.) og lokale projekter under 100.000 kr.

Ingen ansøgningsfrister. Der skal bruges ansøgningsskemaer (digitalt ved landsdækkende projekter).● Landsdækkende projekter: www.nordeafonden.dk/st%C3%B8tte-til-et-projekt 

● Nordea-fonden har bl.a. støttet Øhavets Smakkecenter: http://nordeafonden.dk/ny-udstilling-giver-viden-om-natur-og-kulturhistorie-paa-og-omkring-strynoe


(LAG Småøerne samler løbende information om relevant fonde og puljer, hvor der kan søges tilskud til projekter på småøerne. Vi samler dem under dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/andre%20puljer. Vores koordinator, Morten Priesholm, kan give råd og vejledning om fundraising og tilskudsmuligheder: mp@lag-maaoerne.dk; tlf. 22 32 84 93.)