Nye naboer - mere øliv

Nye naboer – mere ø-liv er vores bosætningsprojekt.

Fra september 2018 til maj 2020 gennemfører vi sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer en række aktiviteter, som skal løfte bosætningsarbejdet på småøerne – og i sidste ende føre til tilflytning.

Vi har ansat Anja Bech Knudsen som bosætningskonsulent i projektet. Lise Thillemann Sørensen fra ø-sammenslutningen er projektleder, og vores koordinator, Morten Priesholm, arbejder også i projektet.

Bosætningsnetværk
I projektet har vi dannet et bosætningsnetværk med bosætningsgrupper fra syv øer: Femø, Anholt, Endelave, Strynø, Omø, Sejerø og Aarø. Vi holder workshops for grupperne, tilbyder rådgivning og deler viden med dem.

Strynø er en af øerne i vores bosætningsnetværk. Her er det
en gruppe tilflyttere fotograferet i november 2017
Ø-konsulent og matchmaking
Derudover vil vi i projektet udbrede en idé om lokale ø-konsulenter og hjælpe beboerforeninger, bosætningsgrupper og kommuner med at finde sammen om ideen. LAG Småøerne giver desuden tilskud til at ansætte lokale ø-konsulenter.

Som en særlig indsats vil vi formidle kontakt mellem landmænd, der ønsker at sælge eller bortforpagte deres ø-virksomhed, og potentielle købere, der ønsker at afprøve livet som selvstændig erhvervsdrivende på en mindre ø.

Vi kalder det matchmaking, og indsatsen omfatter også fødevareproducenter, der er parate til et ejerskifte.

Formidling
Vi formidler løbende resultater og erfaringer fra projektet. Det gør vi i Ø-posten, på diverse møder og på sociale medier. Man kan bl.a. følge projektet på vores Facebookside,  www.facebook.com/lagsmaaoerne/, hvor vi bruger #NyenaboerMereøliv

På vores hjemmeside bringer vi løbende nyheder om projektet: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/search/label/bos%C3%A6tning%202018-2020

Nye naboer – mere ø-liv er er et samarbejdsprojekt og gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne.


MERE INFO
Nyheder om bosætning og projektet (siden 2016): http://lag-smaaoerne.blogspot.com/search/label/bos%C3%A6tning%202018-2020

Projektbeskrivelse og materiale fra projektet: https://danske-smaaoer.dk/nyheder/4759/

LAG-tilskud til lokale ø-konsulenter:  http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/06/o-konsulent.html

Matchmaking og grønne iværksættere: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/12/katalog.html

Rapport om til- og fraflytning på 12 småøer: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/02/rapport.html


KONTAKT
Bosætningskonsulent: Anja Bech Knudsen, tlf. 31 51 62 51, anja@danske-smaaoer.dk

Sekretariatsleder: Lise Thillemann Sørensen, tlf. 62 51 39 93, ls@danske-smaaoer.dk

LAG-koordinator: Morten Priesholm, tlf. 22 32 84 93, mp@lag-smaaoerne.dk 


Man kan læse meget mere om projekt Nye naboer – mere øliv her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/search/label/bos%C3%A6tning%202018-2020


Sejerø er en af øerne i vores bosætningsnetværk. Her er en gruppe
højskolekursister på besøg på øen.