tirsdag den 18. juni 2019

Sommerhilsen fra småøernes aktionsgruppe

Det er højsæson og festivalsæson, og mens ø-livet på den måde vender sig ud 
mod verden, benyttet vi lejligheden til at se indad (foto udlånt af AvernaX) 
LAG SmåøerneDet er sommer. Det er tid til sommergæster og ø-festivaler. Det er højsæson i turismebranchen, og det er nu ø-livet udfolder sig allermest udadvendt. Vi benytter lejligheden til at kikke ind ad.

Vi er småøernes lokale aktionsgruppe: LAG Småøerne. Vi er en del af en stor, europæisk familie med 2.500 LAG-foreninger (der alle arbejder efter samme regelsæt og samme principper). 


mandag den 17. juni 2019

Bosætningskonsulentens klumme om øliv

Anja Bech Knudsen
Nye naboer - mere øliv Vores bosætningskonsulent, Anja Bech Knudsen, skriver i det nyeste nummer af Ø-posten om sine erfaringer fra projekt Nye naboer - mere øliv. 

Projektet gennemfører vi i et tæt partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne. I sin klumme skriver Anja:

"Jeg har nu i ni måneder arbejdet tæt sammen med mange øboere fra forskellige småøer, og uanset om de er fra Anholt, Endelave, Femø, Fejø, Strynø eller en anden af småøerne, så oplever jeg, at alle har en kæmpe stolthed og identitet forbundet med egen ø. Man er ikke ”bare” øbo, men anholter, endelavit, fejbatting, strynbo etc. 

Det er følelsen af identitet og stedbundethed – at man hører til lige netop der, hvor man bor, og at man som øbo tager ansvar for hinanden, for fællesskabet og for øens fremtid. "

tirsdag den 11. juni 2019

LAG-tilskud til at ansætte lokale ø-konsulenter

Bosætning Hos LAG Småøerne har vi afsat penge til at støtte et eller flere projekter, hvor en lokal ø-konsulent i samarbejde med kommuner og ø-foreninger gør en indsats for bosætning, erhverv, rammevilkår m.m.

Målet er, at ø-foreninger, kommuner og andre aktører kan arbejde mere målrettet og professionelt med bosætning og ø-udvikling. Projektet og ø-konsulentens indsats kan omfatte flere øer - og også gerne flere kommuner.

tirsdag den 7. maj 2019

Foreningsnyt: Referat fra generalforsamling

Seks bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter samlet efter
vores generalforsamling
Generalforsamling 2019 Den 27. april 2019 holdt vi vores årlige generalforsamling. Nu er referatet tilgængeligt her på vores hjemmeside.

I beretningen om 2018 lagde vores formand, Søren Noes, vægt på, at bestyrelsen bruger vores udviklingsstrategi (2014-2020) aktivt og sagde bl.a.:

”Vi opsøger emner og øboere, for proaktivt at være med til at skabe projekter, der styrker strategiens målsætninger”.

mandag den 6. maj 2019

Ø-debat på Folkemødet: Plus og minus ved turisme

 Ø- og kystturisme kan ses som en gevinst for de små lokalsamfund.
Men den har også omkostninger og negative effekter (foto: Kasper 
Orthmann Andersen)
Folkemødet 2019På årets folkemøde på Bornholm tager vi en debat om ø- og kystturisme.

Flere og flere turister opsøger de små, kystnære lokalsamfund, og turismen kan ses som en gevinst for lokalsamfundet. Men turismen slider også på de lokale ressourcer og skaber forstyrrelse i det lille samfund. I sidste ende kan det, der skulle være positivt, blive opfattet som "over-turisme". 

Det er den debat vi tager. Vi kalder den: Turisme i Kystdanmark: Plus / minus. Og vi har sammensat et panel med folk fra bl.a. VisitDenmark, Dansk Erhvervs sektion for turisme og oplevelsesøkonomi, Realdania og Sammenslutningen af Danske Småøer.

søndag den 28. april 2019

Foreningsnyt: Referat fra martsmøde

BestyrelsesmøderLAG Småøernes bestyrelse holdt den 28. marts 2019 bestyrelsesmøde. Af referatet fremgår det bl.a., at der blev sat dato på to nye ansøgningsfrister: den 14. november 2019 og 19. marts 2020.

Bestyrelsen drøftede i øvrigt foreningens deltagelse i Folkemødet på Bornholm den 13. - 15. juni 2019, og LAG Småøernes medlemskab af Landdistrikternes Fællesråd.

På mødet blev desuden behandlet i alt 15 ansøgninger om LAG- og FLAG-tilskud. Seks af dem blev indstillet til tilskud.

onsdag den 10. april 2019

Næste LAG-ansøgningsfrist er 3. september 2019

LAG-tilskud ▪ Nu er vi klar til vores næste ansøgningsfrist. Den er den 3. september 2019. Vi har også en frist den 14. november 2019 og igen den 19. marts 2020.  

Vi giver investeringstilskud til virksomheder, støtter erhvervsudvikling og giver også tilskud til fx bosætningsprojekter og andre ø-projekter med ”stærk lokal forankring”.

Med de særlige FLAG-tilskud kan vi støtte havneprojekter, maritim turisme og fiskeri. 

Pengene kommer fra landdistriktsprogrammet (LAG) og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG), og Erhvervsstyrelsen står for den juridiske kontrol og giver det endelige tilsagn om tilskud.


tirsdag den 9. april 2019

Foreningsnyt: Årsregnskab 2018 og budget 2020

Generalforsamling ▪ 
LAG Småøernes regnskab for 2018 er afsluttet og revideret af vores eksterne revisor og godkendt af bestyrelsen. Regnskabet bliver fremlagt og skal godkendes på vores generalforsamling lørdag den 27. april 2019.

Bestyrelsen har desuden udarbejdet et budget for 2020. Dette skal også godkendes på generalforsamlingen, som vi holder på Hotel Plaza i Odense (læs mere om program og tilmelding nedenfor).

Årsregnskabet og revisionsprotokollatet for 2018 samt budget 2020 kan hentes her:

mandag den 8. april 2019

Ø-turisme mangler strategisk koordinering

Johanne Bugge
Turisme▪ Turismekonsulent Johanne Bugge rådgiver og holder oplæg om turismeudvikling for en række småøer. I det nyeste nummer af Ø-posten giver hun i et interview en række gode råd til, hvordan erhverv og beboere på småøerne kan tiltrække turister og få mere ud af turismeerhvervet.

Johanne Bugge begynder med at spørge: ”Vil I reelt have flere turister? ”. I interviewet med Ø-postens journalist, Lene Terkelsen, forklarer hun:

"Der skal være en vilje og et ønske på øen om at få flere turister og tjene mere på dem, hvis man skal gå helhjertet ind i arbejdet. Alle er værter på en ø, og det er vigtigt at trække i samme retning. Naturligvis i samarbejde med kommunens turist- og erhvervsindsats."