fredag den 15. september 2023

Bæredygtighed hos Femøs købmandsbutik

Dette er en video i LAG Småøernes serie om hvordan små virksomheder på småøerne arbejder med bæredygtighed. Tag med en tur til Femø, hvor Susie Hayes fra købmandsforretningen Havnehøkeren fortæller om hvordan social bærdygtighed og miljøhensyn går hånd i hånd med økonomisk bæredygtighed.


 

Bæredygtighed på Fejøs vingård

Dette er en video i LAG Småøernes serie om hvordan små virksomheder på småøerne arbejder med bæredygtighed. Denne gang skal vi til Hideaway Vingaard på Fejø, hvor indehaver Karin Hvidtfeldt tager os med på en rundvisning på vingården, og fortæller om hvordan hun udlever sine tanker om bæredygtighed i den daglige drift af vingården.


 

Bæredygtighed på Fejøs naturcamping

Dette er en video i LAG Småøernes serie om hvordan små virksomheder på småøerne arbejder med bæredygtighed. Mød Marie Raunkjær fra RO NaturCamp på Fejø, og hør hvad bæredygtighed betyder for hende, og hvordan det afspejler sig i driften af den lille campingplads.


 

torsdag den 29. juni 2023

Rapport om strandbeskyttelsen på småøerne

Strandbeskyttelse ▪ LAG Småøerne har fået lavet en analyse af Kystdirektoratets afgørelser om dispensation for strandbeskyttelseslinjen på småøerne.

Analysen er foretaget af research og analysevirksomheden Kaas & Mulvad, som hos Kystdirektoratet  har indsamlet data fra 2912 afgørelser vedrørende strandbeskyttelseslinjen siden starten af 2019. Af disse 2912 sager vedrører 155 sager småøerne.

onsdag den 28. juni 2023

Nye planer skal udvikle turismen på småøerne

En ny udviklingsplan lægger rammerne for udvikling
af turismeerhvervet på Endelave (pressefoto).

Ø-turisme ▪ Nye udviklingsplaner for Aarø og Endelave skal vise vejen for en mere bæredygtig turismeudvikling på småøerne. 

LAG Småøerne og Dansk Kyst- og Naturturisme har i samarbejde taget initiativ til at udarbejde strategisk-fysiske udviklingsplaner for tre småøer. 

Planerne skal understøtte den bæredygtige udvikling af øerne som attraktive feriemål, hvor turismen bidrager positivt til lokalsamfundet.