tirsdag den 24. januar 2023

LAG Småøerne søger koordinator til ny LAG-indsats

Stillingsopslag ▪ Den nye forening LAG Småøerne (stiftet august 2022) skal de næste år igangsætte og støtte projekter på de danske småøer for 3-4 mio. kr. pr. år. 

Til at bistå bestyrelsen med indsatsen søger LAG Småøerne en koordinator.

torsdag den 12. januar 2023

Iværksættere skaber arbejdspladser på Fur

Kenneth Ladefoged Andersen har etableret virksomheden Fur Event, som tilbyder outdoor-
aktiviteter og udlejer cykler, kajakker, paddleboards m.m. 

Iværksætteri ▪  Tilflyttere skaber nye virksomheder på Fur. LAG-tilskud, virksomhedssamarbejde, et udviklingsråd og en mentorordning er med til at skabe succes. Læs vores reportage fra Fur:  

onsdag den 14. december 2022

Nye tal for fiskeriet på småøerne i 2021

Vi har fået nye tal for fiskeriet på småøerne.  Det er Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK-PO), der har fundet tallene for 2021 i Fiskeristyrelsens statistikker. 

Med de nye 2021-tal kan vi supplerer fiskeristatistikkerne i rapporten Status for fiskerierhvervet på småøerne og fremtidige perspektiver for fiskeriet og fiskerihavnene, så vi har tal for hele perioden  2010-2021.

mandag den 5. december 2022

Omø har fået en turismestrategi

 Ø-turisme ▪   BARK Rådgivning A/S har udarbejdet et forslag til en strategi for turismearbejdet på Omø. 

Det er Foreningen Perlestranden & Omø Havn samt Omø Beboer- og Grundejerforening, der med støtte fra Landdistriktspuljen, har sat BARK på opgaven. 

onsdag den 16. november 2022

Det attraktive ø-liv: Workshop om LAG-strategi

Den sidste workshop om en ny LAG-strategi handler om det attraktive ø-liv. Workshoppen er online onsdag den 30. november kl. 19-21. 

Her bliver spørgsmålet, hvordan den nye LAG-strategi kan medvirke til, at det er attraktivt og sjovt at bo på småøerne?

Altså: Hvordan er vi som LAG med til skabe de rigtige rammer for fællesskab, fritidsliv og sociale aktiviteter.

Vær med og giv din mening til kende om hvilke typer projekter, vi skal støtte. 

tirsdag den 1. november 2022

Erhverv på småøerne: LAG-workshop om ny strategi

Poul Erik Fredskild (t.v.) driver Turbåden Mandø. På vores workshop
holder han et kort oplæg om virksomheden
Workshop ▪ Den 9. november 2022 holder vi igen workshop om vores nye LAG-strategi. 

Denne gang om erhverv: Hvordan kan den nye LAG Småøerne fremme erhverv og beskæftigelse på småøerne?

Mødet er online (via Teams) fra kl. 19 til 21. Målgruppen er beboere på de 27 småøer samt repræsentanter for virksomheder på øerne.

mandag den 31. oktober 2022

Aarø har fået en ny 2032-plan

Visionsplan ▪ En ny 2032-plan for Aarø sætter kursen for en række initiativer, der skal øge bosætningen, styrke erhvervet og gøre ølivet mere bæredygtigt. 

Bag planen står Aarø Beboerforening, som har fået hjælp af Haderslev Kommune og LABLAND. Projektet er støttet af LAG Småøerne.

Planen indeholder tre udviklingsmål og 24 forslag til konkrete projekter. 

tirsdag den 11. oktober 2022

Bæredygtighed: LAG-workshop om ny strategi

Bæredygtighed ▪ Hvordan kan den nye LAG Småøerne støtte bæredygtighed og grøn omstilling? Skal vi både støtte store energiplaner og små, grønne investeringer i ø-virksomhederne?  

Skal vi have fokus på energi og klima – eller handler bæredygtig udvikling på småøerne også om recirkulering, miljø osv. 

Det er nogle af spørgsmålene, når den nye forening LAG Småøerne den 25. oktober 2022 fra kl. 19.00  til kl. 21.00 holder workshop om bæredygtighed.

Mødet er online (via Teams), og målgruppen er beboere på de 27 småøer samt repræsentanter for virksomheder på øerne.

torsdag den 15. september 2022

Fra havnekontor til moderne kaffe- og vinbod på Aarø

Havnekontor ▪ Jakob Lei, der driver Årø Vingård, har etableret en ny, lille havnebod med salg af vin, øl, is og god kaffe. Boden, der er etableret med FLAG-tilskud fra LAG Småøerne, skal medvirke til at skabe mere moderne rammer på Aarøs havn.