fredag den 7. februar 2020

Nyt ø-barometer tager pulsen på småøerne

Ø-udviklingDer er mange nye foreninger og tiltag, der skal tiltrække både turister og nye fastboende. Der er mange lystbåde i havnen om sommeren og den shines op. Der er fokus på skuldersæson. Det der kan trække stemningen ned er gamle stridigheder eller at ildsjæle brænder op fordi vi er få.

Ovenstående citat er fra Ø-barometeret 2019. Med svar fra 93 øboere sætter det nyudviklede ø-barometer fokus på, hvad øboerne anser som udfordringer og muligheder for deres øer. Ø-barometeret 2019 bygger på data fra en spørgeundersøgelse med svar fra 22 småøer. 

Respondenterne er medlemmer af beboerforeningernes bestyrelser, og det er således bestyrelserne, der taler ”øens stemme” i ø-barometeret. På den måde kortlægger undersøgelsen ”øboernes vurdering af udviklingen og tilstanden på deres ø, deres relation til færgen og deres syn på fremtiden”.

Undersøgelsen er udarbejdet for Færgesekretariatet i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer.

onsdag den 5. februar 2020

Temamøde om ø-samarbejde: Turisme og bosætning

Temamøde Den 25. april 2020 holder LAG Småøerne generalforsamling. Samme dag holder vi også et temamøde om turisme, bosætning og SAMARBEJDE. 

Vi kan kun skabe udvikling og få flere naboer, hvis vi er gode til at samarbejde. På temamødet vil vi se nærmere på samarbejdet mellem flere øer (ø-til-ø). Det kan fx være flere øer i samme kommune, eller øerne i et af de nye destinationsområder. 

Men vi undersøger også samarbejdet mellem øerne og aktører på fastlandet (ø-land-ø). Det kan fx være et turistkontor, et erhvervshus, en geopark eller en nationalpark, der indgår i et ø-samarbejde. 

Til at sætte os på sporet og give os inspiration har vi inviteret Torbjørn Tarp, chef for Geopark Det Sydfynske Øhav, og Anja Bech Knudsen, bosætningskonsulent i vores projekt Nye naboer – mere ø-liv (som vi gennemfører i et samarbejde mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne).

Ny rapport om bosætning på tolv småøer

 Klik og læs rapporten:
PressemeddelelseHvorfor flytter mennesker ud på danske småøer? - og hvorfor flytter nogle af dem igen?

Ø-livet er blevet en attraktiv livsform for flere og flere mennesker, men hvordan går det så derude på småøerne? Bliver drømmene og forventningerne indfriet, eller flytter de fleste igen?

Det giver en helt ny rapport svar på. Det er Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne, der i fællesskab har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 77 tilflyttere og 24 fraflyttere på tolv småøer: Anholt, Agersø, Askø/Lilleø, Endelave, Femø, Fejø, Hjarnø, Omø, Sejerø, Strynø, Venø og Årø.

Resultatet af undersøgelsen offentliggøres nu med den nye rapport, som både sætter spot på øernes kvaliteter, og det der halter. 

mandag den 3. februar 2020

Lyøs købmandsgård: En folkeejet og folkekær butik

Skulle de dreje nøglen rundt eller forsøge at drive forretningen videre som forening? På Lyø blev øens købmandsbutik reddet af lokale, der takket være frivilligt engagement, LAG-tilskud, økonomisk støtte fra (overraskende) mange sider og en engageret forpagter i dag har succes med at drive Lyø Købmandsgaard. 


Fra ø til øPå vores ø-hop er vi nået til Lyø. Vi indsamler erfaringer og gode ideer fra projekter, der har fået LAG- eller FLAG tilskud for nyligt. Vi kalder det Fra ø til ø - med LAG Småøerne

På Lyø gælder det den folkeejede Lyø Købmandsforening, der ejes af 180 medlemmer. Den daglige drift af butikken står en forpagter for.

lørdag den 25. januar 2020

Foreningsnyt: Referat fra novembermøde

BestyrelsesmøderDa LAG Småøernes bestyrelse holdt bestyrelsesmøde den 21. november 2019, lå der 22 ansøgninger på bordet. Det var svært at vælge. Men 14 af dem endte med at gå videre og er nu indstillet til et LAG- eller FLAG-tilskud hos Erhvervsstyrelsen. 

På den lange mødedagsorden var også nye midler til projekter, der understøtter en bæredygtig og grøn udvikling, udvikling af ø-turisme, vores egen formidlingsindsats (Fra ø til ø), forslag til forbedringer af LAG-indsatsen og planlægning af et bestyrelsesseminar.

torsdag den 23. januar 2020

Seminar om bosætning: Det er den 7. marts 2020!

 BosætningsseminarVi vil gerne være flere øboere og have nye naboer – og mere ø-liv. Men hvordan gør vi det?

I projekt Nye naboer – mere ø-liv. Et bosætningsprojekt på småøerne har Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne i 2018-2020 testet en række nye tiltag. Nu inviterer vi til seminar og deler ud af vores erfaringer – og sætter tingene i perspektiv.

Det er den. 7. marts 2020 i Odense. På programmet er:

Fremtidsforsker Birthe Linddal Jeppesen - om liv og bosætning på småøerne: Hvilke muligheder findes der for de danske småøer frem mod 2030. 

tirsdag den 21. januar 2020

Orøs kabelfærge bliver grønnere med LAG-penge

Grøn pulje▪ Trækfærgen M/F Karen, som sejler mellem Orø og Hammer Bakke i Hornsherred, skal med penge fra vores grønne pulje ombygges til eldrift. 

Hvis alt går efter planen bliver M/F Karen, der ejes af Østre Færge A/S, Danmarks første 100 procent elektrisk drevne færge.

Vores grønne pulje skal fremme ”bæredygtig udvikling og grøn omstilling på småøerne”. Pengene stammer fra en ekstra bevilling, som regeringen har fordelt til de lokale aktionsgrupper i 2020.

Med vores grønne LAG-midler skal Orøs trækfærge udstyres med et søkabel, som forsyner færgens to nye elmotorer direkte med med elektricitet  fra land (uden batteri på færgen).

Foreningsnyt: Nytårshilsen til medlemmerne

Medlemsmail I årets nytårshilsen gør vi status og omtaler vores bosætningsindsats og vores projekter om ø-turisme.  Vi ser også fremad og nævner vores generalforsamling, som i år er den 25. april. Som sædvanlig sker det i Odense. Lige nu er vi ved at planlægge det temamøde, som vi holder samme dag.

Og den 7. marts holder vi et stort bosætningsseminar sammen med ø-sammenslutningen og i regi af projekt Nye naboer – mere ø-liv.  

I nytårsmailen skriver vi også nyt om grønne ø-projekter og om ø-strategier.

Her er hele den medlemsmail, som vores formand, Søren Noes, i dag har sendt til vores medlemmer:

tirsdag den 7. januar 2020

Seks småøer får nu ekstrahjælp med LAG-penge


 Ø-projekter ▪  Virksomheder og foreninger på Askø, Fejø og Femø kan det næste års tid være med til at løfte den lokale ø-turisme. 

Det sker med LAG-midler i et nyt projekt, hvor en professionel turismerådgiver skal hjælpe med at udvikle ”en fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland” og skabe nye fællesattraktioner og ø-hop-pakker.

For beboerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø gælder det et nyt projektsamarbejde med kommunen og ansættelsen af en ø-konsulent, der med LAG-midler skal forvandle en ø-helhedsplan til ”vækst og aktiviteter”.

Begge projekter har LAG Småøernes bestyrelse efter et bestyrelsesmøde i november 2019 indstillet til LAG-tilskud.