fredag den 1. juli 2022

FLAG-pulje har ansøgningsfrist den 31. august 2022

NFLAG ▪ Med vores nationale FLAG-midler (NFLAG) kan vi hjælpe ø-projekter, der har et særligt fokus på hav, fiskeri og havne. 

Den næste ansøgningsfrist er den 31. august (før kl. 12.00). I denne sidste runde i 2022 har vi kun 125.000 kr. puljen.

onsdag den 25. maj 2022

Nye udviklingsplaner skal gøre turismen mere bæredygtig på tre-fem småøer

Aarø er udvalgt til at være en de småøer, hvor der de kommende år skal udarbejdes
strategisk-fysiskeudviklingsplaner. 

Ø-turisme ▪ Dansk Kyst- og Naturturisme har sammen med LAG Småøerne taget initiativ til at udarbejde strategisk-fysiske udviklingsplaner for tre-fem småøer. Allerede nu er Endelave og Aarø udvalgt.

tirsdag den 24. maj 2022

Ny LAG for småøerne skal stiftes den 27. august

På fotoet er øboere samlet til seminar i Odense i november 2021. I august
2022 gælder det stiftende generalforsamling for en ny LAG-forening. 
Generalforsamling ▪ En ny forening skal fra efteråret 2022 varetage LAG-arbejdet på småøerne. Startskuddet er en stiftende generalforsamling i Odense den 27. august 2022. 

Generalforsamlingen skal vælge en bestyrelse, der som sin første opgave skal udvikle en ny LAG-strategi for småøerne.

mandag den 25. april 2022

Ny LAG-pulje til "Kyst og havn" har frist 21. juni 2022

Kyst og havn ▪ Med en pulje på 700.000 kr. sætter LAG Småøernes bestyrelse nu fokus på aktiviteter, der tager udgangspunkt på og omkring småøernes havne og ved kysterne.

Det handlerom turisme, erhvervsfiskeri, lystfiskeri, havneaktiviteter, vandsport, fødevarevirksomheder, vandreruter, opholdsfaciliteter, havneplaner osv. 

fredag den 8. april 2022

Ny LAG-indsats for småøerne: INFOMØDE 26. april

Arkivfoto fra møde om helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og
Lyø, støttet af LAG Småøerne
Fra efteråret 2022 skal en ny LAG-forening stå for LAG-arbejdet på småøerne. Det er et krav fra EU og Bolig- og Planstyrelsen, at den nuværende LAG ikke kan fortsætte i en ny periode fra 2023 til 2027.

På et informationsmøde den 26. april 2022 kan man høre mere om LAG-arbejdet på småøerne og få indsigt i arbejdet med at stifte en ny forening, udvikle en ny strategi, igangsætte den nye LAG-indsats m.m.  

fredag den 25. marts 2022

Interessen for frilandsbyer og -øer skal afdækkes

I efteråret 2021 indgik et bredt politisk flertal en aftale, der skal styrke landsbyer og lokalsamfund: Mere liv i bymidter og landdistrikter

Aftalen rummer blandt andet penge til en "afdækning af interessen for" en eventuel kommende forsøgsordning med frilandsbyer og -øer.

torsdag den 10. marts 2022

Foreningsnyt: Årsregnskab 2021 og budget 2023

GeneralforsamlingLAG Småøernes regnskab for 2021 er afsluttet og revideret af vores eksterne revisor og godkendt af bestyrelsen. 

Regnskabet bliver fremlagt og skal godkendes på vores generalforsamling lørdag den 1. april 2022 kl. 15.00 i Odense.

Bestyrelsen har desuden udarbejdet et budget for 2023. Dette skal også godkendes på generalforsamlingen, som vi holder på Mødecenter Odense (læs mere om program og tilmelding nedenfor).

Årsregnskabet og revisionsprotokollatet for 2021 samt forslag til budget for 2023 kan hentes her:

torsdag den 3. marts 2022

Indkaldelse til generalforsamling 1. april 2022

Efter ni år på posten som formand for foreningen LAG Småøerne har Søren
Noes valgt ikke at genopstille, når vi har formandsvalg i forbindelse med
årets generalforsamling. 

Foreningsnyt ▪ Bestyrelsen for LAG Småøerne indkalder til generalforsamling fredag den 1. april 2022 kl. 15.00 på Mødecenter Odense. 

Der vil være mulighed for at deltage i generalforsamlingen via onlineplatformen Teams. Medlemmer, som ønsker at deltage på den måde, vil efter tilmelding få tilsendt link til et Teamsmøde. 

onsdag den 9. februar 2022

Rapport sætter fokus på småøernes fiskeri

Omøs fiskerihavn (foto: Hanne Schultz)

Ø-HAVNEN ▪ Fiskeriet er i tilbagegang på småøerne, og på mange øer begrænser fiskeriet sig nu til hobby og bierhverv. 

Den udvikling har sat store spor: Gode jobs i fiskeriet er forsvundet. På havnene står tomme bygninger og forfalder, og det summende liv omkring fiskeriet er næsten væk. 

For at få reelt billede af fiskerierhvervet har vi bedt Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK-PO) og deres fiskerirådgivere dykke ned i statistikkerne og samtidig give et bud på fremtiden for fiskerierhvervet på småøerne. 

Resultaterne og FSK-PO's anbefalinger kan man nu finde i rapporten Status for fiskerierhvervet på småøerne og fremtidige perspektiver for fiskeriet og fiskerihavnene.