fredag den 30. oktober 2020

Ø-HAVNEN: Et tilbud om lokale havnemøder

                                                                                                                                 Foto: Avernakø Havn; fotograf: Lene Terkelsen
I projekt Ø-HAVNEN gennemfører LAG Småøerne en lokal indsats sammen med havnebestyrelser og havnegrupper på fire øer. Her går vi i dybden med udviklingsmulighederne på den enkelte havn. Hvis man vil være med, skal vi have en ansøgning senest den 20. november 2020.

fredag den 2. oktober 2020

Næste LAG-ansøgningsfrist er 18. december 2020

LAG-tilskud ▪ Vores næste ansøgningsfrist er den 18. december 2020.  

Da lovgrundlaget ikke er på plads, skal man som ansøger dog være indforstået med, at vi  forbeholder os ret til ikke at behandle ansøgninger i denne runde. 

Det skyldes, at den nødvendige forordning for 2021 ikke er godkendt i EU, og Erhvervsstyrelsen derfor ikke har lovhjemmel til at tildele os budget m.m. Erhvervsministeren har dog tilkendegivet, at "regeringen prioriterer" midler til LAG i 2021 (jf. denne nyhed fra maj 2020: https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/maj/regeringen-prioriterer-93-millioner-kroner-til-de-lokale-aktionsgrupper-i-2021/).

Vi giver investeringstilskud til virksomheder, støtter erhvervsudvikling og giver også tilskud til fx bosætningsprojekter og andre ø-projekter med ”stærk lokal forankring”.

Pengene kommer fra landdistriktsprogrammet (LAG), og Erhvervsstyrelsen står for den juridiske kontrol og giver det endelige tilsagn om tilskud. Vi har ikke længere midler fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG). 

fredag den 25. september 2020

Helhedsplan og ø-konsulent skal styrke Avernakø, Bjørnø og Lyø

Ø-plan ▪ I mere end to år har beboere på Avernakø, Bjørnø og Lyø i fællesskab arbejdet med at udforme mål, visioner, udviklingsforslag og projektforslag.

Nu bærer arbejdet frugt: Helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø er godkendt af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune, og i budgetaftalen for 2020 har kommunen afsat i alt 900.000 kr. i budgetårene 2020-2023 til ”realisering af helhedsplanen”. 

Samtidig har kommunen fundet penge til en ø-konsulent, der skal støtte realiseringen af helhedsplanens målsætninger og projekter.  

onsdag den 16. september 2020

Projekt Aktiv Ø et er hit på Endelave

Fra ø til ø ▪ Aktiv Ø er paraply for en lang række aktiviteter i ferierne på Endelave. Der er fokus på idræt og friluftsliv på et niveau, hvor alle kan være med. Sommeren 2020 var der i alt 18 forskellige gratis aktiviteter - lige fra sejlads og surfing til crossfit, yoga og vandreture. 

I 2010, da det hele begyndte, modtog Endelave Idrætsforening 300.000 kr. i støtte (bl.a. 150.000 kr. fra småøernes LAG).

I denne video fortæller Kim Vind, formand for Endelave Idrætsforening, om projektet og om alle aktiviterne. 

 


Læs mere om Aktiv Ø og andre projekter på Endelave: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/09/endelave.html 

mandag den 14. september 2020

På Endelave skaber projekterne varig gevinst

Fra ø til ø ▪ Havnehus, badeanlæg, kro, lægeurtehave, produktionshus, sejljoller og sportsgrej - Småøernes LAG har været med mange steder på Endelave, altid sammen med øens stærke korps af ulønnede aktivister og foreningsfolk.  Vores journalist har besøgt øen i Kattegat. 

- Velkommen til Endelave. Der er ikke plads her, så I må  lægge til ovre i den gamle havn

Jørgen Holm, som er Havnefoged i Endelave Havn, råber til en lystsejler, der netop er ankommet til havnen. 


Der er i det hele taget en livlig trafik ind og ud af det smalle havneindløb, som også benyttes af færgen. 


Området omkring havnen er også fyldt godt op med mennesker på denne solrige julidag. Sådan har det været det meste af sommeren.


Endelaves urtehave myldrer af øliv

FRA Ø TIL Ø ▪ Havnehus, badeanlæg, kro, lægeurtehave, produktionshus, sejljoller og sportsgrej - Småøernes LAG har været med mange steder på Endelave, altid samme med øens stærke korps af ulønnede aktivister og foreningsfolk.  Vores journalist har besøgt Endelave Lægeurtehave, som er en af øens hovedattraktioner. 

I Endelave Lægeurtehave finder man udover urter og temahaver en café, en butik og et produktionshus – og masser af aktiviteter hele året.

 

Tove Yde (t.v.) er medarbejder i Endelave Lægeurtehave, og Dorte Knudsen er
formand for foreningen Lægeurtehaven. 

Endelave Lægeurtehave besøges hvert år af 2-3000 gæster og er et fast programpunkt for mange turister på øen. 


Haven rummer cirka 250 forskellige planter og dyrkes økologisk. Den er opdelt i en temahave med planter fra Endelave og en have med historiske lægeurter. 


onsdag den 9. september 2020

HAVNENYT er en nyhedsmail om småøernes havne

Ø-HAVNENMed Småøernes HAVNENYT vil vi i en periode levere nyheder og informationer, som kan støtte arbejdet med at drive og udvikle småøernes mange, små havne. Det kan være nyt om maritim turisme, om konkrete havneprojekter, om havne-iværksætteri, om kvalitet & service m.m.m. 

Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet nedenfor (klik på "Læs mere").

Småøernes HAVNENYT er en del af vores projekt Ø-HAVNEN, hvor vi også holder møder og lægger havneplaner. Det er vores plan at skrive nyt og sende en mail cirka en gang om måneden.

 

I den første udgave, som vi sendte på gaden den 9. september 2020 skrev vi bl.a. om sejlsporteventen Lyø Escape, et kommende ø-hus på Sejerø Havn og ø-støtte til havneprojekter. Vi skrev selvfølgelig også om vores havnemøde den 2. november 2020.


torsdag den 27. august 2020

Havnemøde skal samle småøernes havnefolk

Ø-HAVNEN ▪ LAG Småøerne inviterer til havnemøde for alle, der arbejder med aktiviteter, forretning og drift på en af vores små ø-havne. 

På mødet kan man bl.a. møde Foreningen af Lystbådehavne i Danmark, havnechefen fra Svendborg Kommune og arkitekterne fra LABLAND, der arbejder med at udvikle små, lokale havne, bl.a. på Venø.

Arrangementet finder sted på Mødecenter Odense den 2. november 2020 fra kl. 9.30 til 16.00.

Havnemødet er en del af vores projekt Ø-HAVNEN. Her vil vi give plads til erfaringsudveksling og styrke et netværk mellem småøernes havnefolk. 


Vi vil gerne have at både havnefogeder, havnebestyrelser, arbejdsgrupper, bådelaug, idrætsforeninger, beboerforeninger, iværksættere, erhvervsdrivende og kommunale havnechefer deltager. Vi ser ø-havnen som et mødested, hvor mange mennesker er med til skabe aktivitet og med til at skabe de rigtige rammer. 


torsdag den 2. juli 2020

En levende havn skaber mere øliv på Avernakø

Det startede med én bådebro, men Avernakø Bådehavn er i dag en stadig voksende ø-havn med
plads til ca. 100 både. 
Fra ø til ø  Gode ideer, stor tålmodighed og mange kompetencer er nødvendigt, hvis man vil udvikle en lille ø-havn. Det har man lært på Avernakø, hvor lystbådehavnen drives af en fond, som stædigt arbejder på at skabe et vellykket havnemiljø – bl.a. hjulpet på vej af tilskud fra LAG Småøerne.