onsdag den 10. april 2019

Næste LAG-ansøgningsfrist er 3. september 2019

LAG-tilskud ▪ Nu er vi klar til vores næste ansøgningsfrist. Den er den 3. september 2019. Vi har også en frist den 14. november 2019 og igen den 19. marts 2020.  

Vi giver investeringstilskud til virksomheder, støtter erhvervsudvikling og giver også tilskud til fx bosætningsprojekter og andre ø-projekter med ”stærk lokal forankring”.

Med de særlige FLAG-tilskud kan vi støtte havneprojekter, maritim turisme og fiskeri. 

Pengene kommer fra landdistriktsprogrammet (LAG) og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG), og Erhvervsstyrelsen står for den juridiske kontrol og giver det endelige tilsagn om tilskud.


tirsdag den 9. april 2019

Foreningsnyt: Årsregnskab 2018 og budget 2020

Generalforsamling ▪ 
LAG Småøernes regnskab for 2018 er afsluttet og revideret af vores eksterne revisor og godkendt af bestyrelsen. Regnskabet bliver fremlagt og skal godkendes på vores generalforsamling lørdag den 27. april 2019.

Bestyrelsen har desuden udarbejdet et budget for 2020. Dette skal også godkendes på generalforsamlingen, som vi holder på Hotel Plaza i Odense (læs mere om program og tilmelding nedenfor).

Årsregnskabet og revisionsprotokollatet for 2018 samt budget 2020 kan hentes her:

mandag den 8. april 2019

Ø-turisme mangler strategisk koordinering

Johanne Bugge
Turisme▪ Turismekonsulent Johanne Bugge rådgiver og holder oplæg om turismeudvikling for en række småøer. I det nyeste nummer af Ø-posten giver hun i et interview en række gode råd til, hvordan erhverv og beboere på småøerne kan tiltrække turister og få mere ud af turismeerhvervet.

Johanne Bugge begynder med at spørge: ”Vil I reelt have flere turister? ”. I interviewet med Ø-postens journalist, Lene Terkelsen, forklarer hun:

"Der skal være en vilje og et ønske på øen om at få flere turister og tjene mere på dem, hvis man skal gå helhjertet ind i arbejdet. Alle er værter på en ø, og det er vigtigt at trække i samme retning. Naturligvis i samarbejde med kommunens turist- og erhvervsindsats."

søndag den 7. april 2019

Matchmaking skal hjælpe med generationsskifte

Markarbejde på Endelave, hvor bosætningsgruppen er  en
del af vores ø-netværk (foto: Endelave Beboerforening)
Nye naboer - mere ølivLandbruget er stadig et vigtigt erhverv på småøerne. Men det er ofte svært at gennemføre et generationsskifte og finde de nye ejere. 

Nu prøver vi sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer at lave matchmaking for landbrugs- og fødevarevirksomheder.

Med indsatsen vil vi forsøge at finde købere/forpagtere til nogle af de landbrugs- og fødevarevirksomheder, hvor ejeren ønsker salg eller bortforpagtning. Det er det, vi kalder ”matchmaking”.

mandag den 1. april 2019

Nyt om bosætning: Ø-liv, nye naboer og ø-konsulent

Nye naboer - mere øliv Vores bosætningskonsulent, Anja Bech Knudsen, skriver i det nyeste nummer af Ø-posten om projekt Nye naboer - mere øliv. 

Projektet gennemfører vi i et tæt partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne, og Anja skriver i sin klumme om ø-markedsføring, om vores til- og fraflytter undersøgelse og om vores idé om lokale ø-konsulenter.

I projektet undersøger vi mulighederne for, at  en eller flere kommuner med tilhørende øer vil etablere en ø-konsulentfunktion, der kan styrke bosætningen på øerne.

mandag den 18. marts 2019

De helt store ø-planer - viser vejen frem

Stormøde om helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø. Foto: Torsten Bo Jørgensen
Ø-planerPå Agersø, Omø, Avernakø, Bjørnø, Lyø og Mandø arbejder beboerne med store ø-planer. 

Hos LAG Småøerne ser vi positivt på denne langsigtede ø-planlægning, og 
der bliver for tiden lagt store planer på flere af vores småøer. 

Det er helhedsplaner, naturplaner, havneplaner, udviklingsplaner, ø-politik osv. 

Øboere sætter sig sammen og tænker tanker om fremtiden: to år, fem år og tyve år frem. De sætter sig sammen med kommunen, konsulenter og fonde for at tage beslutninger, der kan få stor betydning for ø-samfundet på længere sigt.

onsdag den 13. marts 2019

Bosætningsnetværk med fokus på kommunikation

Nye naboer – mere ø-liv Den 8. og 9. marts 2019 var vores bosætningsnetværk samlet til workshop på Danhostel Kolding. Det handlede om kommunikation, kernefortællinger, målgrupper, SoMe - og nye øboere. 

Workshoppen holdt vi sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer og bosætningsgrupperne på Femø, Anholt, Endelave, Strynø, Omø, Sejerø og Aarø.

Vi spurgte nogle af deltagerne om, hvad der var det vigtigste, de fik med hjem fra workshoppen. Det er der blevet en lille video ud af:tirsdag den 12. marts 2019

3.4 mio. LAG og FLAG-kroner til ø-projekter i 2018

Øernes Højskole Sejerø fik i 2018 tilsagn om et LAG-tilskud på 500.158 kr.
Tilskud I 2018 fordelte LAG Småøerne 3.4 mio. kr. til projekter på småøerne. Det viser en opgørelse baseret på ansøgninger og tilsagn fra årets fire ansøgningsrunder. 

I alt 16 ø-projekter har fået et LAG-tilskud i 2018, og det betyder, at det gennemsnitlige tilsagnsbeløb har lydt på ca. 212.000 kr. 


torsdag den 7. marts 2019

Temamøde om småøerne for fremtiden: Bosætning, synlighed og ø-planer

Temamøde▪ Hvad kan vi gøre for, at vores øer kan blive mere synlige, gæstfrie og attraktive i fremtiden? 

Det spørgsmål stiller vi, når vi holder LAG-temamøde i Odense den 27. april 2019. 

Samme dag holder vi  vores generalforsamling. Årets temamøde har vi givet overskriften Småøerne for fremtiden: Bosætning, synlighed og ø-planer. Vi har inviteret vores bosætningskonsulent, Anja Bech Knudsen, og Slagelse Kommunes borgerkonsulent, Anne Larsen Justiniano, til at hjælpe os med af finde svar på vores spørgsmål.