mandag den 18. marts 2019

De helt store ø-planer - er vejen frem

Stormøde om helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø
Ø-planerPå Agersø, Omø, Avernakø, Bjørnø, Lyø og Mandø arbejder beboerne med store ø-planer. 

Hos LAG Småøerne ser vi positivt på denne langsigtede ø-planlægning, og 
der bliver for tiden lagt store planer på flere af vores småøer. 

Det er helhedsplaner, naturplaner, havneplaner, udviklingsplaner, ø-politik osv. 

Øboere sætter sig sammen og tænker tanker om fremtiden: to år, fem år og tyve år frem. De sætter sig sammen med kommunen, konsulenter og fonde for at tage beslutninger, der kan få stor betydning for ø-samfundet på længere sigt.

onsdag den 13. marts 2019

Bosætningsnetværk med fokus på kommunikation

Nye naboer – mere ø-liv Den 8. og 9. marts 2019 var vores bosætningsnetværk samlet til workshop på Danhostel Kolding. Det handlede om kommunikation, kernefortællinger, målgrupper, SoMe - og nye øboere. 

Workshoppen holdt vi sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer og bosætningsgrupperne på Femø, Anholt, Endelave, Strynø, Omø, Sejerø og Aarø.

Vi spurgte nogle af deltagerne om, hvad der var det vigtigste, de fik med hjem fra workshoppen. Det er der blevet en lille video ud af:tirsdag den 12. marts 2019

3.4 mio. LAG og FLAG-kroner til ø-projekter i 2018

Øernes Højskole Sejerø fik i 2018 tilsagn om et LAG-tilskud på 500.158 kr.
Tilskud I 2018 fordelte LAG Småøerne 3.4 mio. kr. til projekter på småøerne. Det viser en opgørelse baseret på ansøgninger og tilsagn fra årets fire ansøgningsrunder. 

I alt 16 ø-projekter har fået et LAG-tilskud i 2018, og det betyder, at det gennemsnitlige tilsagnsbeløb har lydt på ca. 212.000 kr. 


torsdag den 7. marts 2019

Temamøde om småøerne for fremtiden: Bosætning, synlighed og ø-planer

Temamøde▪ Hvad kan vi gøre for, at vores øer kan blive mere synlige, gæstfrie og attraktive i fremtiden? 

Det spørgsmål stiller vi, når vi holder LAG-temamøde i Odense den 27. april 2019. 

Samme dag holder vi  vores generalforsamling. Årets temamøde har vi givet overskriften Småøerne for fremtiden: Bosætning, synlighed og ø-planer. Vi har inviteret vores bosætningskonsulent, Anja Bech Knudsen, og Slagelse Kommunes borgerkonsulent, Anne Larsen Justiniano, til at hjælpe os med af finde svar på vores spørgsmål. 

onsdag den 6. marts 2019

Foreningsnyt: Referat fra januarmøde

BestyrelsesmøderLAG Småøernes bestyrelse holdt den 18. januar 2019 årets første bestyrelsesmøde. Samme dag mødtes vi til et seminar om vores eget bestyrelsesarbejde – sammen med Sammenslutningen af Danske Småøers bestyrelse. 

Her havde vi Søren Møller, tidligere formand for DGI, til at guide os igennem et eftersyn af vores bestyrelsesarbejde og udvikling af vores arbejdsform. Vi fik bl.a. mulighed for at diskutere ”vores mandat” og ”strategi & dagsorden” og ”rekruttering til bestyrelsen”.

mandag den 4. februar 2019

fredag den 25. januar 2019

Femøboere vil have flere naboer

Bosætningsnetværk I vores projekt "Nye naboer - mere øliv" er syv øer gået sammen i et bosætningsnetværk. Femø er en af dem. Det er den lokale ø-beboerforeningen gå til pressen med.

tirsdag den 22. januar 2019

Foreningsnyt: Nytårshilsen til medlemmerne

Medlemsmail Vi har sendt en nyhedsmail til vores medlemmer. Her gør vi status og ser fremad. Vi nævner bl.a. vores generalforsamling, som i år er den 27. april. Som sædvanlig sker det på Hotel Plaza i Odense. Lige nu er vi ved at planlægge det temamøde, som vi holder samme dag. 

I nytårsmailen skriver vi også nyt om det store bosætningsprojekt Nye naboer - mere øliv. Her vil vi den kommende tid bl.a. formidle kontakt mellem landmænd/fødevareproducenter, der ønsker at sælge eller bortforpagte deres ø-virksomhed, og potentielle øboere, der ønsker at afprøve livet som selvstændig erhvervsdrivende.

Her er hele den medlemsmail, som vores formand, Søren Noes, sendte i går: