tirsdag den 24. marts 2020

Fur: Havørred Limfjorden skal trække turister til øen

Ved Limfjorden arbejder en række kommuner og turismeaktører sammen om at tiltrække lystfiskere. Lystfiskerne er en attraktiv og købestærk turistgruppe, men indtil for få år siden kendte de færreste til områdets muligheder. Med turismesamarbejdet Havørred Limfjorden, der er støttet med FLAG-midler fra LAG Småøerne, er der skabt en ny fælles fortælling om stedet. Fur og Venø er en del af projektet. 


Arved Michelson er certificeret fiskeguide i Havørred Limfjorden og har base på Fur.

Fra ø til ø ▪ I de ti år, Betina Bugge har drevet campingplads på Fur, har hun altid rystet på hovedet, når gæster spurgte, om man kunne fange noget i vandet rundt om øen.
- Vi fik jo at vide, at fjorden var død, og at der ingen fisk var, siger Betina Bugge, der med egne ord er blevet ”meget klogere”.

mandag den 16. marts 2020

Bosætning: Ø-hjem, trends og kommunikation

Foto: Lene Terkelsen
Nye naboer - mere øliv  Hvordan får vi flere til at flytte til vores øer? Det har bosætningsgrupperne fra syv øer i projektet Nye naboer – mere øliv undersøgt. 

På et bosætnings- seminar den 7. marts 2020 i Odense gav de syv bosætningsgrupper eksempler på deres indsats. På seminaret blev desuden fokuseret på boligsituationen og på fremtidens mange muligheder for de små øer.

søndag den 15. marts 2020

LAG-projekt giver bedre turisme på sjællandske øer

Camilla og David Linnebjerg fra Restaurant Omø Perlen
deltager i projekt Øerne lang sjællands vestkyst
 som turismeprodukt.
 Ø-turismeVirksomheder fra Agersø, Omø og Sejerø deltager i et turismeprojekt, der skal udvikle ”øerne langs Sjællands vestkyst som turismeprodukt”, og som også omfatter Nekselø. 

Destination Sjælland gennemfører i 2019 og 2020 projektet med et LAG-tilskud på 300.000 kr. fra LAG Småøerne. 

I projektet bliver ø-virksomhederne hjulpet af rådgivningsbureauet Orange Elevator, der er specialiseret i forretningsudvikling indenfor en bred vifte af brancher.

Ø-virksomhederne deltager i workshops og får besøg af rådgiverne fra Orange Elevator, der sidste sommer også gennemførte en gæsteanalyse på færgerne til øerne. 

Målet er at skabe nye produkter og nye oplevelser, der giver ”øget attraktivitet og øget omsætning og dermed øget beskæftigelse” hos de lokale aktører på småøerne.

fredag den 13. marts 2020

Ung sejlmager får værksted på Fur - med LAG-tilskud

På bestyrelsesmødet i november 2019 sad LAG Småøernes bestyrelse med en stor stak ansøgninger. Det var vanskeligt at vælge. Men et af de projekter, der blev indstillet til et LAG-tilskud, er Maria Øgaard Madsens sejlmageri på Fur. Projektet har vi indstillet til et tilskud på 50.000 kr. til indkøb af maskiner og udstyr. 


Foto: Steen Don

Fra ø til øMaria Øgaard Madsen slog sig ned på Fur i efteråret 2019. Første prioritet var dengang at finde et egnet værksted til hendes nye virksomhed: Limfjordens Sejlmageri.  Hun bad furboerne om hjælp, og via Facebook efterlyste hun egnede værkstedslokaler. 

I løbet af bare en time væltede det ind med beskeder og tilbud om mulige steder at få værksted. I dag har hendes virksomhed adresse på Nederby 16, Fur.

torsdag den 12. marts 2020

Fremtidsforsker: Nye tendenser kan styrke småøerne

Nye naboer - mere ølivI denne video  giver fremtidsforsker Birthe Linddal Jeppesen gode råd om småøernes fremtidsmuligheder. Hvilke samfundtendenser kan støtte udviklingen på øerne og give nye tilflyttere? Hvad kan øerne satse på i fremtiden?

Videoen stammer fra et bosætningsseminar afholdt lørdag den 7. marts 2020. Seminaret var en del af projekt "Nye naboer - mere øliv", som gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne. torsdag den 5. marts 2020

Naturcenter giver nyt liv og omsætning på Agersø

Hvordan får man fyldt en lukket skole med børn og unge? Eller får flere rejsende med færgen og kunder til øens købmand? Agersø Naturcenter er historien om, at en skolelukning kan blive til nye muligheder for en ø. Hvis man vel at mærke får den rette idé og rammer tidspunkt og målgrupper helt rigtigt.


En gruppe gæster hejser flaget foran Agersøs naturcenter.

Fra ø til øStore planer begynder ofte i det små. På Agersø startede ideen om et naturcenter med et par madrasser på gulvet. Så kom de første gæster. Derefter fulgte aftalen med kommunen. Køjesengene. Brandgodkendelserne og alt det andet, der er nødvendigt, hvis man vil drive overnatningssted. 


Faktisk begyndte historien om den selvejende institution I/S Agersø Naturcenter, da skolen lukkede i sommeren 2014, for allerede dengang havde en gruppe frivillige planer for bygningen. I 273 år har der været skole på Agersø, men der blev gradvist havde færre og færre elever.

- Målet var at holde liv i bygningen og liv i øen, fortæller Jytte Bjergvang, da hun tager imod i den tidligere skolebygning, som i dag huser skoleklasser, studerende, spejdere, friluftsmennesker og store familiegrupper, som besøger Agersø.

fredag den 7. februar 2020

Nyt ø-barometer tager pulsen på småøerne

Ø-udviklingDer er mange nye foreninger og tiltag, der skal tiltrække både turister og nye fastboende. Der er mange lystbåde i havnen om sommeren og den shines op. Der er fokus på skuldersæson. Det der kan trække stemningen ned er gamle stridigheder eller at ildsjæle brænder op fordi vi er få.

Ovenstående citat er fra Ø-barometeret 2019. Med svar fra 93 øboere sætter det nyudviklede ø-barometer fokus på, hvad øboerne anser som udfordringer og muligheder for deres øer. Ø-barometeret 2019 bygger på data fra en spørgeundersøgelse med svar fra 22 småøer. 

Respondenterne er medlemmer af beboerforeningernes bestyrelser, og det er således bestyrelserne, der taler ”øens stemme” i ø-barometeret. På den måde kortlægger undersøgelsen ”øboernes vurdering af udviklingen og tilstanden på deres ø, deres relation til færgen og deres syn på fremtiden”.

Undersøgelsen er udarbejdet for Færgesekretariatet i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer.

onsdag den 5. februar 2020

Temamøde om ø-samarbejde: Turisme og bosætning

Temamøde Den 25. april 2020 holder LAG Småøerne generalforsamling. Samme dag holder vi også et temamøde om turisme, bosætning og SAMARBEJDE. 

Vi kan kun skabe udvikling og få flere naboer, hvis vi er gode til at samarbejde. På temamødet vil vi se nærmere på samarbejdet mellem flere øer (ø-til-ø). Det kan fx være flere øer i samme kommune, eller øerne i et af de nye destinationsområder. 

Men vi undersøger også samarbejdet mellem øerne og aktører på fastlandet (ø-land-ø). Det kan fx være et turistkontor, et erhvervshus, en geopark eller en nationalpark, der indgår i et ø-samarbejde. 

Til at sætte os på sporet og give os inspiration har vi inviteret Torbjørn Tarp, chef for Geopark Det Sydfynske Øhav, og Anja Bech Knudsen, bosætningskonsulent i vores projekt Nye naboer – mere ø-liv (som vi gennemfører i et samarbejde mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne).

Ny rapport om bosætning på tolv småøer

 Klik og læs rapporten:
PressemeddelelseHvorfor flytter mennesker ud på danske småøer? - og hvorfor flytter nogle af dem igen?

Ø-livet er blevet en attraktiv livsform for flere og flere mennesker, men hvordan går det så derude på småøerne? Bliver drømmene og forventningerne indfriet, eller flytter de fleste igen?

Det giver en helt ny rapport svar på. Det er Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne, der i fællesskab har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt 77 tilflyttere og 24 fraflyttere på tolv småøer: Anholt, Agersø, Askø/Lilleø, Endelave, Femø, Fejø, Hjarnø, Omø, Sejerø, Strynø, Venø og Årø.

Resultatet af undersøgelsen offentliggøres nu med den nye rapport, som både sætter spot på øernes kvaliteter, og det der halter.