onsdag den 19. januar 2022

Næste LAG-ansøgningsfrist er den 22. marts 2022

LAG-tilskud ▪ Vores næste ansøgningsfrist er den 22. marts 2022.  

Vi giver investeringstilskud til virksomheder, støtter erhvervsudvikling og giver også tilskud til fx bosætningsprojekter og andre ø-projekter med ”stærk lokal forankring”.

Pengene i denne ansøgningsrunde kommer fra landdistriktsprogrammet , og Bolig- og Planstyrelsen står for den juridiske kontrol og giver det endelige tilsagn om tilskud. 

For at få en foreløbig vurdering af projektideen er det altid en god idé at kontakte LAG Småøernes koordinator, Morten Priesholm, inden man sender en ansøgning.

Han kan blandt andet vejlede om reglerne og om vores målsætninger og indsatsområder. Morten kan kontaktes på tlf. 22 32 84 93 og mp@lag-smaaoerne.dk.

fredag den 3. december 2021

Rapport fra vores havnemøde i november 2021

Ø-HAVNEN ▪  Den 30. november 2021 afviklede vi vores sidste store havnemøde i projekt Ø-HAVNEN. 

I dette opslag deler vi præsentationer m.m. fra mødet.

onsdag den 1. december 2021

Omø Havn: Fiskeri, turisme og iværksætteri

Fra ø til ø ▪  I vores projekt Ø-HAVNEN har havneforeninger og beboergrupper arbejdet med ideer, der kan gøre deres havn endnu mere attraktiv. På Omø er projektet et nyt ankomsthus på havnen. Havnegruppen kalder deres idé Porten til Omø

I denne minidokumentar fortæller øboerne om deres havn, og om nogle af de initiativer, der vokser frem på havnen: Et mikrobryggeri, projekt Levende havn, fiskebutikken, lystbådehavnen og planerne om et velkomsthus. 

mandag den 22. november 2021

FLAG-pulje har ansøgningsfrist den 25. februar 2022

Ø-projekter ▪ Med vores nationale FLAG-midler (N-FLAG) kan vi hjælpe ø-projekter, der har et særligt fokus på hav, fiskeri og havne. Den næste ansøgningsfrist er den 25. februar 2022 (før kl. 12.00). FLAG-midlerne skal bruges på Agersø, Anholt, Birkholm, Fur, Hjortø, Omø, Orø, Sejerø, Strynø, Venø og Aarø.

LAG Småøernes bestyrelse kan fordele FLAG-midler til 11 småøer. Orø er en af dem, og
her er et motiv fra øens havn. 

Tilskuddet kan vi give til enkeltvirksomheder, men også til netværk og foreninger, der skaber samarbejde om havneudvikling, maritim turisme o.l. Også kommuner kan søge tilskud, hvis deres projekt ligge indenfor vores rammer. 


onsdag den 10. november 2021

Avernakø, Bjørnø og Lyø får ø-konsulent fra Urland

Isabella Lundquist er ny ø-konsulent på Sydfyn.
Ø-konsulent ▪ Isabella Lundquist fra rådgivervirksomheden Urland skal over de næste to år være ø-konsulent for de tre sydfynske øer Avernakø, Bjørnø og Lyø. 

Her skal hun hjælpe øerne med en lang række udviklingsprojekter, der er udpeget i forbindelse med udarbejdelsen af helheds- og handlingsplanen Små øer, store muligheder

Ø-konsulentstillingen er igangsat og ledet af øernes tre beboerforeninger i samarbejde med Faaborg-Midtfyn Kommune. Stillingen er finansieret med økonomisk støtte fra LAG Småøerne og Bolig- og Planstyrelsens landdistriktspulje i projektet  Avernakø, Bjørnø og Lyø: Fra helhedsplan til vækst og aktiviteter. 

tirsdag den 12. oktober 2021

Havnemøde om værtskab og udvikling på ø-havnene

Ø-HAVNEN ▪ LAG Småøerne inviterer til havnemøde den 30. november 2021 – i Odense. 

Mødet er en del af vores projekt Ø-HAVNEN. 

Arrangementet og er for alle, der arbejder med aktiviteter, forretning og drift på en af vores ø-havne. 

På mødet præsenterer vi vores nye Havnerapport, og vi byder på oplæg og workshops om Udvikling af ø-havnen og Havnen som velkomststed for hele øen. På mødet kan man bl.a. møde arkitekt Dan Hasløv fra Hasløv & Kjærsgaard og konsulent og forfatter Søren Bechmann fra Service Design Institute samt Søren Kristensen fra LABLAND architects. 

fredag den 8. oktober 2021

Foreningsnyt: Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøder ▪ Bestyrelsen for LAG Småøerne holdt bestyrelsesmøde den 21. september 2021. På mødet behandlede bestyrelsen  ansøgninger om tilskud fra en ny, national FLAG-pulje (uden EU-tilskud). Vi havde modtaget syv ansøgninger inden ansøgningsfristen den 31. august 2020.

Fem af disse ansøgninger ønskede bestyrelsen at indstille til tilsagn om tilskud fra den nationale FLAG-pulje (N-FLAG). Et par af projekterne fik dog et mindre beløb end ansøgt. Andre projekter skulle først redegøre for forhold om fx ejerskab, finansiering, myndighedsgodkendelser og forretningsplan. 

Ny strategi for turismen på Askø, Fejø og Femø

Ø-turisme ▪ I et års tid har beboerforeningerne på Askø, Fejø og Femø samarbejdet om at udvikle turismeerhvervet på de tre øer. 

Målet har været en fælles turismestrategi, og nu er strategien færdiggjort og klar til brug.

Arbejdet med turismestrategien foregår i projekt Udvikling af fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland, i daglig tale 3Ø-samarbejdet. Som overskrift for turismesamarbejdet har man valgt Æbleøerne, og der er allerede etableret en ny fælles webportal, som samler de tre øer i en markedsføringsindsats. 

tirsdag den 5. oktober 2021

Havnerapport sætter kursen for småøernes havne

Ø-HAVNEN Med en ny havnerapport fra tegnestuen LABLAND er vi nået en milepæl i vores store projekt Ø-HAVNEN. 

Rapporten giver forslag til forbedringer og udvikling på havnene. Men den giver også et nyt blik på havnen som et knudepunkt for hverdagsliv og oplevelser forankret i det særlige på stedet. 

- Havnen er for os øboere det vigtigste sted på øen. Det er herfra, færgen skaber forbindelsen til fastlandet. Det er på havnen, man møder trygheden, når man kommer hjem. Det er også der, man føler sig spændt, når man tager fra øen for at møde verden, siger LAG Småøernes formand, Søren Noes, i rapportens forord.