tirsdag den 7. maj 2019

Foreningsnyt: Referat fra generalforsamling

Seks bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter samlet efter
vores generalforsamling
Generalforsamling 2019 Den 27. april 2019 holdt vi vores årlige generalforsamling. Nu er referatet tilgængeligt her på vores hjemmeside.

I beretningen om 2018 lagde vores formand, Søren Noes, vægt på, at bestyrelsen bruger vores udviklingsstrategi (2014-2020) aktivt og sagde bl.a.:

”Vi opsøger emner og øboere, for proaktivt at være med til at skabe projekter, der styrker strategiens målsætninger”.

mandag den 6. maj 2019

Ø-debat på Folkemødet: Plus og minus ved turisme

 Ø- og kystturisme kan ses som en gevinst for de små lokalsamfund.
Men den har også omkostninger og negative effekter (foto: Kasper 
Orthmann Andersen)
Folkemødet 2019På årets folkemøde på Bornholm tager vi en debat om ø- og kystturisme.

Flere og flere turister opsøger de små, kystnære lokalsamfund, og turismen kan ses som en gevinst for lokalsamfundet. Men turismen slider også på de lokale ressourcer og skaber forstyrrelse i det lille samfund. I sidste ende kan det, der skulle være positivt, blive opfattet som "over-turisme". 

Det er den debat vi tager. Vi kalder den: Turisme i Kystdanmark: Plus / minus. Og vi har sammensat et panel med folk fra bl.a. VisitDenmark, Dansk Erhvervs sektion for turisme og oplevelsesøkonomi, Realdania og Sammenslutningen af Danske Småøer.

onsdag den 10. april 2019

Næste LAG-ansøgningsfrist er 3. september 2019

LAG-tilskud ▪ Nu er vi klar til vores næste ansøgningsfrist. Den er den 3. september 2019. Vi har også en frist den 14. november 2019 og igen den 19. marts 2020.  

Vi giver investeringstilskud til virksomheder, støtter erhvervsudvikling og giver også tilskud til fx bosætningsprojekter og andre ø-projekter med ”stærk lokal forankring”.

Med de særlige FLAG-tilskud kan vi støtte havneprojekter, maritim turisme og fiskeri. 

Pengene kommer fra landdistriktsprogrammet (LAG) og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG), og Erhvervsstyrelsen står for den juridiske kontrol og giver det endelige tilsagn om tilskud.


tirsdag den 9. april 2019

Foreningsnyt: Årsregnskab 2018 og budget 2020

Generalforsamling ▪ 
LAG Småøernes regnskab for 2018 er afsluttet og revideret af vores eksterne revisor og godkendt af bestyrelsen. Regnskabet bliver fremlagt og skal godkendes på vores generalforsamling lørdag den 27. april 2019.

Bestyrelsen har desuden udarbejdet et budget for 2020. Dette skal også godkendes på generalforsamlingen, som vi holder på Hotel Plaza i Odense (læs mere om program og tilmelding nedenfor).

Årsregnskabet og revisionsprotokollatet for 2018 samt budget 2020 kan hentes her:

mandag den 8. april 2019

Ø-turisme mangler strategisk koordinering

Johanne Bugge
Turisme▪ Turismekonsulent Johanne Bugge rådgiver og holder oplæg om turismeudvikling for en række småøer. I det nyeste nummer af Ø-posten giver hun i et interview en række gode råd til, hvordan erhverv og beboere på småøerne kan tiltrække turister og få mere ud af turismeerhvervet.

Johanne Bugge begynder med at spørge: ”Vil I reelt have flere turister? ”. I interviewet med Ø-postens journalist, Lene Terkelsen, forklarer hun:

"Der skal være en vilje og et ønske på øen om at få flere turister og tjene mere på dem, hvis man skal gå helhjertet ind i arbejdet. Alle er værter på en ø, og det er vigtigt at trække i samme retning. Naturligvis i samarbejde med kommunens turist- og erhvervsindsats."

søndag den 7. april 2019

Matchmaking skal hjælpe med generationsskifte

Markarbejde på Endelave, hvor bosætningsgruppen er  en
del af vores ø-netværk (foto: Endelave Beboerforening)
Nye naboer - mere ølivLandbruget er stadig et vigtigt erhverv på småøerne. Men det er ofte svært at gennemføre et generationsskifte og finde de nye ejere. 

Nu prøver vi sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer at lave matchmaking for landbrugs- og fødevarevirksomheder.

Med indsatsen vil vi forsøge at finde købere/forpagtere til nogle af de landbrugs- og fødevarevirksomheder, hvor ejeren ønsker salg eller bortforpagtning. Det er det, vi kalder ”matchmaking”.

mandag den 1. april 2019

Nyt om bosætning: Ø-liv, nye naboer og ø-konsulent

Nye naboer - mere øliv Vores bosætningskonsulent, Anja Bech Knudsen, skriver i det nyeste nummer af Ø-posten om projekt Nye naboer - mere øliv. 

Projektet gennemfører vi i et tæt partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne, og Anja skriver i sin klumme om ø-markedsføring, om vores til- og fraflytter undersøgelse og om vores idé om lokale ø-konsulenter.

I projektet undersøger vi mulighederne for, at  en eller flere kommuner med tilhørende øer vil etablere en ø-konsulentfunktion, der kan styrke bosætningen på øerne.

mandag den 18. marts 2019

De helt store ø-planer - viser vejen frem

Stormøde om helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø. Foto: Torsten Bo Jørgensen
Ø-planerPå Agersø, Omø, Avernakø, Bjørnø, Lyø og Mandø arbejder beboerne med store ø-planer. 

Hos LAG Småøerne ser vi positivt på denne langsigtede ø-planlægning, og 
der bliver for tiden lagt store planer på flere af vores småøer. 

Det er helhedsplaner, naturplaner, havneplaner, udviklingsplaner, ø-politik osv. 

Øboere sætter sig sammen og tænker tanker om fremtiden: to år, fem år og tyve år frem. De sætter sig sammen med kommunen, konsulenter og fonde for at tage beslutninger, der kan få stor betydning for ø-samfundet på længere sigt.

onsdag den 13. marts 2019

Bosætningsnetværk med fokus på kommunikation

Nye naboer – mere ø-liv Den 8. og 9. marts 2019 var vores bosætningsnetværk samlet til workshop på Danhostel Kolding. Det handlede om kommunikation, kernefortællinger, målgrupper, SoMe - og nye øboere. 

Workshoppen holdt vi sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer og bosætningsgrupperne på Femø, Anholt, Endelave, Strynø, Omø, Sejerø og Aarø.

Vi spurgte nogle af deltagerne om, hvad der var det vigtigste, de fik med hjem fra workshoppen. Det er der blevet en lille video ud af: