onsdag den 18. november 2020

Ny ø-rapport med anbefalinger til ø-turisme

 

De 5 øer I 2019 satte Destination Sjælland - med midler fra bl.a. LAG Småøerne - sig i spidsen for et stort turismeprojekt. Projekt Øerne langs Sjællands vestkyst som turismeprodukt skulle udvikle turismen på Agersø, Omø, Sejerø og Nekselø. Siden er Orø kommet til, og projektet bliver i dag kaldt De 5 Øer. Men formålet er det samme, og projektet er blevet ekstra aktuelt efter en sommer, hvor småøerne i stor stil tiltrak danske turister, som ville opleve øernes unikke stemning og liv.

- Øerne kan noget helt særligt, derfor er det oplagt at hjælpe og udvikle produktet, så gæsterne får endnu bedre oplevelser, når de tager sejlturen til øerne, forklarer Jens Müller, direktør i Destination Sjælland, i en pressemeddelse i anledning af en ny rapport med de foreløbige anbefalinger fra projektet. 

- På den måde kan vi også bidrage til at skabe bedre økonomi og vækst på øerne, når antallet af gæster øges samtidig med, at der sættes fokus på oplevelser og forbrug under besøget, tilføjer han.

mandag den 16. november 2020

Ø-undersøgelse sætter spot på sommeren 2020

Ø-turisme  81 pct. af de virksomhedsejere, som har deltaget i en spørgeundersøgelse om sommersæsonen 2020, svarer, at de forventer enten at ”komme styrket ud af 2020” eller at ”komme ud på samme niveau som 2019”. 

13 pct. forventer at komme dårligere ud af 2020. 

Bag undersøgelsen står Sammenslutningen af Danske Småøer, og formålet har været at belyse, hvordan corona-krisen og diverse hjælpeforanstaltninger har påvirket erhvervet på småøerne.  

onsdag den 11. november 2020

Rapport fra vores HAVNEMØDE i november 2020

Ø-havnen Havnefolk fra 12 småøer var samlet, da vi afholdte HAVNEMØDE den 2. november 2020 i Odense. 

Mødet var en del af vores projekt Ø-HAVNEN, og på programmet var en række oplæg om havnetrends, fællesskab, aktivt havneliv, iværksætteri og fremtidens ø-havn. 

Her har vi samlet videoer og præsentationer m.m. fra dagen. (Vi opdaterer opslaget, efterhånden som vi får indsamlet materiale fra mødet). 

onsdag den 4. november 2020

Askø, Fejø og Femø samarbejder om turisme

Ø-turisme ▪ Turismen skal have et ordentligt nøk opad på Askø, Fejø og Femø om foråret og efteråret. Det er blandt andet vigtigt med flere gæster til øernes turisterhverv udenfor højsæsonen.

Derfor har beboerforeningerne på de tre småøer sammen med udviklingsorganisationen Gate21 og VisitLolland-Falster igangsat et projekt, hvor man skal se på, hvordan turismen kan styrkes på hver ø og på tværs af øerne i et samarbejde. 

fredag den 30. oktober 2020

Ø-HAVNEN: Et tilbud om lokale havnemøder

                                                                                                                                 Foto: Avernakø Havn; fotograf: Lene Terkelsen
I projekt Ø-HAVNEN gennemfører LAG Småøerne en lokal indsats sammen med havnebestyrelser og havnegrupper på fire øer. Her går vi i dybden med udviklingsmulighederne på den enkelte havn. Hvis man vil være med, skal vi have en ansøgning senest den 20. november 2020.

fredag den 2. oktober 2020

Næste LAG-ansøgningsfrist er 18. december 2020

LAG-tilskud ▪ Vores næste ansøgningsfrist er den 18. december 2020.  

Da lovgrundlaget ikke er på plads, skal man som ansøger dog være indforstået med, at vi  forbeholder os ret til ikke at behandle ansøgninger i denne runde. 

Det skyldes, at den nødvendige forordning for 2021 ikke er godkendt i EU, og Erhvervsstyrelsen derfor ikke har lovhjemmel til at tildele os budget m.m. Erhvervsministeren har dog tilkendegivet, at "regeringen prioriterer" midler til LAG i 2021 (jf. denne nyhed fra maj 2020: https://em.dk/nyhedsarkiv/2020/maj/regeringen-prioriterer-93-millioner-kroner-til-de-lokale-aktionsgrupper-i-2021/).

Vi giver investeringstilskud til virksomheder, støtter erhvervsudvikling og giver også tilskud til fx bosætningsprojekter og andre ø-projekter med ”stærk lokal forankring”.

Pengene kommer fra landdistriktsprogrammet (LAG), og Erhvervsstyrelsen står for den juridiske kontrol og giver det endelige tilsagn om tilskud. Vi har ikke længere midler fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG). 

fredag den 25. september 2020

Helhedsplan og ø-konsulent skal styrke Avernakø, Bjørnø og Lyø

Ø-plan ▪ I mere end to år har beboere på Avernakø, Bjørnø og Lyø i fællesskab arbejdet med at udforme mål, visioner, udviklingsforslag og projektforslag.

Nu bærer arbejdet frugt: Helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og Lyø er godkendt af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune, og i budgetaftalen for 2020 har kommunen afsat i alt 900.000 kr. i budgetårene 2020-2023 til ”realisering af helhedsplanen”. 

Samtidig har kommunen fundet penge til en ø-konsulent, der skal støtte realiseringen af helhedsplanens målsætninger og projekter.  

onsdag den 16. september 2020

Projekt Aktiv Ø et er hit på Endelave

Fra ø til ø ▪ Aktiv Ø er paraply for en lang række aktiviteter i ferierne på Endelave. Der er fokus på idræt og friluftsliv på et niveau, hvor alle kan være med. Sommeren 2020 var der i alt 18 forskellige gratis aktiviteter - lige fra sejlads og surfing til crossfit, yoga og vandreture. 

I 2010, da det hele begyndte, modtog Endelave Idrætsforening 300.000 kr. i støtte (bl.a. 150.000 kr. fra småøernes LAG).

I denne video fortæller Kim Vind, formand for Endelave Idrætsforening, om projektet og om alle aktiviterne. 

 


Læs mere om Aktiv Ø og andre projekter på Endelave: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/09/endelave.html 

mandag den 14. september 2020

På Endelave skaber projekterne varig gevinst

Fra ø til ø ▪ Havnehus, badeanlæg, kro, lægeurtehave, produktionshus, sejljoller og sportsgrej - Småøernes LAG har været med mange steder på Endelave, altid sammen med øens stærke korps af ulønnede aktivister og foreningsfolk.  Vores journalist har besøgt øen i Kattegat. 

- Velkommen til Endelave. Der er ikke plads her, så I må  lægge til ovre i den gamle havn

Jørgen Holm, som er Havnefoged i Endelave Havn, råber til en lystsejler, der netop er ankommet til havnen. 


Der er i det hele taget en livlig trafik ind og ud af det smalle havneindløb, som også benyttes af færgen. 


Området omkring havnen er også fyldt godt op med mennesker på denne solrige julidag. Sådan har det været det meste af sommeren.