tirsdag den 19. juni 2018

mandag den 18. juni 2018

fredag den 25. maj 2018

Foreningsnyt: referat fra generalforsamling

Generalforsamling 2018 Den 24. april 2018 holdt vi vores årlige generalforsamling. Nu er referatet tilgængeligt her på vores hjemmeside.

onsdag den 23. maj 2018

tirsdag den 1. maj 2018

Nyt samarbejde skal skabe mere ø-bosætning

Nye naboer. Mere øliv I et nyt, toårigt projekt vil Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne sammen med småøernes beboerforeninger og bosætningsgrupper styrke bosætningsarbejdet – og på sigt skabe mere bosætning på småøerne.

Det er Sammenslutningen af Danske Småøer, som har fået  i alt 880.000 kr. i LAG-tilskud og ø-støtte (fra Landdistriktspuljen) til projekt Nye naboer - mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne. Med de penge kan foreningerne bl.a. ansætte en bosætningskonsulent.

tirsdag den 24. april 2018

Foreningsnyt: Nyt medlem af LAG-bestyrelsen

På vores generalforsamling lørdag den 21. april 2018 kom der ét nyt medlem i vores bestyrelse: Anne-Marie Mortensen (Fur). Forreste række (fra venstre): Søren Noes (formand, Hjarnø), Jan Bendix (Venø), Jytte Bjergvang (Agersø) og Carl Holmberg (Hjarnø).

Bagerste række (fra venstre): Lisbeth Kristensen Lei (Aarø), Anne-Marie Mortensen (Fur), Peter Bach Larsen (suppleant, Orø), Jesper Holstener Larsen (Esbjerg Kommune, rep. for kommunerne) og Arne Christensen (suppleant, Fur).

Vibeke Syppli Enrum (Region Syddanmark, rep. for regionerne) og Hanne Kodahl (Strynø) var ikke til stede, da fotografen kom forbi.

torsdag den 5. april 2018

Foreningsnyt: Årsregnskab 2017 og budget 2019

GeneralforsamlingLAG Småøernes regnskab for 2017 er afsluttet og revideret af vores eksterne revisor og godkendt af bestyrelsen. Regnskabet bliver fremlagt og skal godkendes på vores generalforsamling lørdag den 21. april 2018.

Bestyrelsen har desuden udarbejdet et budget for 2019. Dette skal også godkendes på generalforsamlingen, som vi holder på Hotel Plaza i Odense (læs mere om program og tilmelding nedenfor).

Årsregnskabet og revisionsprotokollatet for 2017 samt budget 2019 kan hentes her:

onsdag den 4. april 2018

Foreningsnyt: referater fra møder i januar og februar

LAG-møderBestyrelsen for LAG Småøerne har holdt møde både den 11. januar 2018 og den 20. marts 2018. På begge møder fordelte bestyrelsen penge til en række ø-projekter indenfor indsatsområderne ”erhvervsudvikling” og ”samarbejdende udviklingsarbejde”. Men også andre emner blev drøftet på møderne, fx bosætning, erhvervsmentorkorps og ø-havneudvikling.