tirsdag den 21. marts 2023

Orø får en plan for bæredygtig udvikling af turismen

Øturisme ▪  Dansk Kyst- og Naturturisme og LAG Småøerne har taget initiativ til at udarbejde fysiske udviklingsplaner for tre småøer. 

Med Orø er alle tre udviklingsplaner nu på vej. De to øvrige er Aarø og Endelave. 


onsdag den 15. marts 2023

Orøs campingplads er bæredygtig

Øturisme ▪  Flere turister lægger vægt på bæredygtighed, og på Orø Strandcamping kan Sofie og Mikael Sanderhage Båth skilte med en certificering som bæredygtig campingplads.

Sofie Sanderhage Båth har sammen med sin mand, Mikael Sanderhage Båth, drevet Orø Strandcamping siden marts 2021. 

Fra ø til ø: Video om Orøs strandcamping

Øturisme ▪ Sofie Sanderhage Båth har sammen med sin mand, Mikael Sanderhage Båth, drevet Orø Strandcamping siden marts 2021. I vores video fortæller hun om campingpladsen og arbejdet med at blive certificeret som bæredygtig campingplads. 

tirsdag den 7. marts 2023

LAG Småøerne holder generalforsamling 14. april

Foreningsnyt ▪ Bestyrelsen for den "gamle" LAG Småøerne (som blev stiftet i 2014) indkalder hermed til ordinær generalforsamling fredag den 14. april 2023 kl. 15.00 på Mødecenter Odense. 

Foreningen LAG Småøerne blev stiftet i 2014 med det formål at være småøernes lokale aktionsgruppe i perioden frem til 2020. Denne periode blev senere forlænget til 2022. I 2023 og 2024 skal foreningens aktiviteter afvikles, og en række projekter skal afsluttes.  

På generalforsamlingen den 14. april 2023 fremlægger bestyrelsen sin beretning om foreningens aktiviteter i 2022 og fremlægger budget for 2024. 

Samme dag holder vi et tema- og debatmøde om Perspektiver på småøernes fremtid - set fra Folketinget

mandag den 6. marts 2023

Indkaldelse til generalforsamling 14. april 2023

Foreningsnyt ▪ Bestyrelsen for LAG Småøerne (stiftet august 2022) indkalder hermed til ordinær generalforsamling fredag den 14. april 2023 kl. 14.30 på Mødecenter Odense. 

I august 2022 stiftede vi småøernes nye lokale aktionsgruppe (LAG). Nu holder vi vores første ordinære generalforsamling. 

Samme dag holder vi et tema- og debatmøde om Perspektiver på småøernes fremtid - set fra Folketinget. 

torsdag den 23. februar 2023

Nye ansøgningsfrister på vej til LAG og FLAG

LAG-tilskud ▪ Den nye LAG Småøerne (som blev stiftet i august 2022) skal i år fordele de første tilskudsmidler til projekter på småøerne. 

Bestyrelsen planlægger at have den første ansøgningsfrist i maj eller juni 2023. Lige nu afventer bestyrelsen, at foreningens udviklingsstrategi (2023-2027) bliver godkendt af Plan- og Landdistriktsstyrelsen. 

Med de nye midler vil bestyrelsen kunne fordele midler fra to puljer: LAG-puljen og den nationale FLAG-pulje (NFLAG). 

Debat om ”Perspektiver på småøernes fremtid - set fra Folketinget”

Sussie Jessen (DD) er ny formand for Folketingets
Udvalg for Landdistrikter og Øer (ULØ).

Småøernes fremtid ▪ LAG Småøerne inviterer til tema- og debatmøde med repræsentanter for Folketingets nye udvalg for landdistrikter og øer. 

Her er chancen for at møde et par af vores folketingspolitikere og diskutere aktuelle øforhold med dem. Blandt deltagerne er Susie Jessen (DD), som er ny formand for Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer (ULØ).

Mødet finder sted fredag den 14. april kl. 12.00 på Mødecenter Odense. Senere samme eftermiddag afholdes to LAG-generalforsamlinger. 

mandag den 6. februar 2023

Turismedag for småøerne den 14. marts - i Odense

Den 14. marts 2023 holder LAG Småøerne og Sammenslutning af Danske Småøer turismedag. Et af temaerne er "turismeudviklingsplaner" med Endelave som eksempel (foto: Destination Kystlandet).

Øturisme ▪ LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer inviterer til temadag om turisme. Alle turistaktører på småøerne og deres samarbejdspartnere er velkomne. 

Vi holder fokus på samarbejde i turismebranchen, bæredygtig turisme og strategiske udviklingsplaner. 

Temadagen finder sted på Mødecenter Odense fra kl. 10.00 til kl. 15.30 den 14. marts 2023.

søndag den 5. februar 2023

Nyt forskningsprojekt om livet på småøerne

Øforskning ▪ Jens Westerskov Andersen er sociolog og forsker. Han er også vokset op på Lyø i det sydfynske øhav. 

Med et ph.d.-projekt forsker han nu i "den sociale reorganisering af småøerne i det moderne samfund". 

Hans udgangspunkt er, at ølivet gennem tiden har ændret karakter: 

Hjemmehørende øboere og tilflyttere fra byerne lever i dag side om side, og også et stigende antal sommerhusejere og voksende turisme har skabt forandringer i livet på småøerne. 

I 2023 besøger Jens Westerskov bl.a. Anholt, Strynø og Venø for at lave feltstudier.