tirsdag den 7. januar 2020

Seks småøer får nu ekstrahjælp med LAG-penge


 Ø-projekter ▪  Virksomheder og foreninger på Askø, Fejø og Femø kan det næste års tid være med til at løfte den lokale ø-turisme. 

Det sker med LAG-midler i et nyt projekt, hvor en professionel turismerådgiver skal hjælpe med at udvikle ”en fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland” og skabe nye fællesattraktioner og ø-hop-pakker.

For beboerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø gælder det et nyt projektsamarbejde med kommunen og ansættelsen af en ø-konsulent, der med LAG-midler skal forvandle en ø-helhedsplan til ”vækst og aktiviteter”.

Begge projekter har LAG Småøernes bestyrelse efter et bestyrelsesmøde i november 2019 indstillet til LAG-tilskud.

fredag den 13. december 2019

Agersøs værft: Fra forfald til forretning

Hvordan forvandler man en ruin til en signaturbygning med plads til et bådebyggeri? På Agersø ved de, at det kræver tilpasning af visioner og tålmodighed udover det sædvanlige. Efter mere end fire års arbejde er det lykkedes at få øens historiske værft renoveret - takket være FLAG-penge.


Agersø Værft har tidligere været en vigtig arbejdsplads på øen. Nu er
bygningen renoveret med penge fra LAG Småøerne, og bådebygger
Kristian Jacobsen venter på de første kunder. 
Fra ø til ø ▪ Journalist Lene Terkelsen har besøgt Agersø Værft og skriver: 

Da færgen pløjer sig gennem Storebælt, dukker det op som det første. Det sorte tag, den store hvide port og det svenskrøde, nymalede træværk, der er afstemt med resten af havnens bygninger. 

For bare halvandet år siden, i sommeren 2018, var det et helt andet syn, der mødte de tilrejsende til Agersø. Værftet stod som en rådden tand i den række af velholdte bygninger og vuggende lystbåde, der udgjorde det indledende indtryk af øen.


mandag den 2. december 2019

Inspirationskatalog til grønne iværksættere

Bosætning  ▪  I projektet Nye naboer – mere øliv henvender vi os direkte til ”grønne iværksættere” og forsøger på den måde at få flere til at flytte til en af småøerne. Vi gør det sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer. 

Målet er at finde flere af den slags nye naboer, som vil drive erhverv og på den måde være med til at holde gang i hjulene. 

Som et lille forsøg har vi fundet fem jordbrugsejendomme, der er til salg, og så gør vi, hvad vi kan for at fortælle om mulighederne for grønt iværksætteri på småøerne. 

Om indsatsen siger vores formand, Søren Noes, i en pressemeddelelse:

”Vi vil gerne være med til at videreudvikle landbrugs- og fødevareerhvervet på småøerne.

mandag den 18. november 2019

Næste LAG-ansøgningsfrist er 19. marts 2020

LAG-tilskud ▪ Vores næste ansøgningsfrist er den 19. marts 2020.  

Vi giver investeringstilskud til virksomheder, støtter erhvervsudvikling og giver også tilskud til fx bosætningsprojekter og andre ø-projekter med ”stærk lokal forankring”.

Med de særlige FLAG-tilskud kan vi støtte havneprojekter, maritim turisme og fiskeri. 

LAG Småøerne kan desuden støtte ø-projekter, der "fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling på småøerne". 

Pengene kommer fra landdistriktsprogrammet (LAG) og hav- og fra fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG). Erhvervsstyrelsen står for den juridiske kontrol og giver det endelige tilsagn om tilskud.

mandag den 4. november 2019

Ø-turismeindsats med i stor LAG-evaluering

Foto: Kasper Orthmann Andersen / Geopark Det Sydfynske Øhav
Ø-turisme ▪ Som lokal aktionsgruppe (LAG) har vi mulighed for selv at igangsætte og drive udviklingsprojekter. Vores primære opgave er at hjælpe andre projektet i gang – men også med egne projekter kan vi understøtte vores LAG-strategi.

I en evaluering af hele den danske LAG-indsats 2014-2018 nævner Oxford Research og Syddansk Universitet (SDU), at LAG Småøerne er en af de få lokale aktionsgrupper, som bruger muligheden for at igangsætte udviklingsprojekter - og fremhæver vores turismeindsats.

tirsdag den 22. oktober 2019

Ny pulje til grønne projekter på småøerne

LAG-tilskud ▪ Med en ekstra million kroner kan LAG Småøerne nu støtte ø-projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling på småøerne. 

Ansøgerne kan fx være virksomheder, der vil fremstille nye grønne og miljøvenlige produkter, og ø-foreninger, der med aktiviteter og investeringer vil fremme en bæredygtig udvikling. 

Første ansøgningsfrist til puljen er 14. november 2019.

torsdag den 10. oktober 2019

Foreningsnyt: referat fra septembermøde

BestyrelsesmøderLAG Småøernes bestyrelse holdt bestyrelsesmøde den 13. september 2019. Bestyrelsen drøftede bl.a. den nye programperiode 2021-2027, og småøernes muligheder i de kommende LAG- og FLAG-programmer.

Bestyrelsens målsætning er, at der også efter 2020 er ”en småø-LAG med samme økonomisk rammer som nu – med midler fra både LAG og FLAG.”

torsdag den 12. september 2019

Foreningsnyt: Nyhedsbrev til vores medlemmer

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samlet ved
vores generalforsamling i april 2019
Nyhedsbrev fra LAG SmåøerneVi har i dag sendt nyhedsbrev til vores medlemskreds. Vi har 270 medlemmer, som er alle er bosat på en af de 27 småøer. 

Som medlem støtter man vores arbejde med at skabe samarbejde, udvikling og gode projekter på småøerne. 

Vores medlemskreds er bl.a. vigtig, når vi skal gøre det klart for politikere og andre samarbejdspartnere, at småøernes LAG har betydning for det lokale liv og helårsamfundet på småøerne - og at vi har lokal støtte til vores arbejde. Læs mere om medlemskab her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/kontakt.html

Her bringer vi vores nyhedsmail:

onsdag den 11. september 2019

Nyt LAG-program fra 2021: Hvad skal småøerne så?

LAG og FLAG 2021-2027I foråret 2020 tager vi imod de sidste ansøgninger om tilskud til ø-projekter. Vores penge fra EU er nemlig bundet til perioden 2014-2020, og de er ved at slippe op. 

Men i disse måneder arbejdes der i EU og i Erhvervsministeriet på højtryk for at etablere en ny LAG-periode fra 2021. Og hos LAG Småøerne er vi begyndt at gøre os tanker om, hvordan vi på småøerne kan bruge en ny LAG-indsats.