onsdag den 16. november 2022

Det attraktive ø-liv: Workshop om LAG-strategi

Den sidste workshop om en ny LAG-strategi handler om det attraktive ø-liv. Workshoppen er online onsdag den 30. november kl. 19-21. 

Her bliver spørgsmålet, hvordan den nye LAG-strategi kan medvirke til, at det er attraktivt og sjovt at bo på småøerne?

Altså: Hvordan er vi som LAG med til skabe de rigtige rammer for fællesskab, fritidsliv og sociale aktiviteter.

Vær med og giv din mening til kende om hvilke typer projekter, vi skal støtte. 

tirsdag den 1. november 2022

Erhverv på småøerne: LAG-workshop om ny strategi

Poul Erik Fredskild (t.v.) driver Turbåden Mandø. På vores workshop
holder han et kort oplæg om virksomheden
Workshop ▪ Den 9. november 2022 holder vi igen workshop om vores nye LAG-strategi. 

Denne gang om erhverv: Hvordan kan den nye LAG Småøerne fremme erhverv og beskæftigelse på småøerne?

Mødet er online (via Teams) fra kl. 19 til 21. Målgruppen er beboere på de 27 småøer samt repræsentanter for virksomheder på øerne.

mandag den 31. oktober 2022

Aarø har fået en ny 2032-plan

Visionsplan ▪ En ny 2032-plan for Aarø sætter kursen for en række initiativer, der skal øge bosætningen, styrke erhvervet og gøre ølivet mere bæredygtigt. 

Bag planen står Aarø Beboerforening, som har fået hjælp af Haderslev Kommune og LABLAND. Projektet er støttet af LAG Småøerne.

Planen indeholder tre udviklingsmål og 24 forslag til konkrete projekter. 

tirsdag den 11. oktober 2022

Bæredygtighed: LAG-workshop om ny strategi

Bæredygtighed ▪ Hvordan kan den nye LAG Småøerne støtte bæredygtighed og grøn omstilling? Skal vi både støtte store energiplaner og små, grønne investeringer i ø-virksomhederne?  

Skal vi have fokus på energi og klima – eller handler bæredygtig udvikling på småøerne også om recirkulering, miljø osv. 

Det er nogle af spørgsmålene, når den nye forening LAG Småøerne den 25. oktober 2022 fra kl. 19.00  til kl. 21.00 holder workshop om bæredygtighed.

Mødet er online (via Teams), og målgruppen er beboere på de 27 småøer samt repræsentanter for virksomheder på øerne.

torsdag den 15. september 2022

Fra havnekontor til moderne kaffe- og vinbod på Aarø

Havnekontor ▪ Jakob Lei, der driver Årø Vingård, har etableret en ny, lille havnebod med salg af vin, øl, is og god kaffe. Boden, der er etableret med FLAG-tilskud fra LAG Småøerne, skal medvirke til at skabe mere moderne rammer på Aarøs havn.

Aarø: Stort havneprojekt skal skabe ny udvikling

Ø-HAVNEN ▪ På Aarø samarbejder en gruppe øboere med Haderslev Kommune om et stort udviklingsprojekt, der skal give forslag til udvidelse og forbedring af øens havn. 

Ideen er, at havnen i højere grad skal være et attraktivt sted for turister og øboere – med nye faciliteter, flere spisesteder og nye rammer, som lægger op til aktiviteter og kulturbegivenheder, mens man på samme tid klimasikrer bygningerne på havnen. En forøgelse af antal bådepladser i havnebassinet er også en del af planerne. 

I denne minidokumentar fortæller øboerne om deres havn og arkitekt Søren Kristensen fra LABLAND Architects beretter om udviklingsplanerne. 


tirsdag den 13. september 2022

Bosætning: LAG-workshop om ny strategi

På fotoet er øboere samlet til seminar om bosætning. Den 8. oktober 20222 gælder det en workshop om fremtidens bosætningsarbejde og en ny LAG-strategi. 

Bosætning ▪ Hvordan skal bosætningsarbejdet gribes an i fremtiden? Og hvilken rolle kan småøernes LAG spille?

Hvilke metoder og redskaber skal vi brug? Er der brug for flere kampagner? Eller skal fokus være på bolig, job og gode rammebetingelser på småøerne? 

Det er nogle af spørgsmålene, når den nye forening LAG Småøerne den 8. oktober 2022 holder workshop om bosætning i Odense. Det foregår på Odense Congress Center, og målgruppen er beboere på de 27 småøer samt repræsentanter for virksomheder på øerne.  

mandag den 12. september 2022

Ny LAG for småøerne er stiftet

Ny LAG-forening ▪ Den 27. august 2022 blev den nye forening LAG Småøerne stiftet ved en stiftende generalforsamling i Odense.

Foreningens formand er Flemming Christensen fra Avernakø. 

Bestyrelsen skal nu arbejde med foreningens strategi, og planen er at holde en række workshops i løbet af efteråret 2022. 

torsdag den 18. august 2022

Rapport med fokus på ølandbrugets fremtid

Landbrug ▪ Ny rapport sætter fokus på de muligheder, som landbruget på småøerne rummer for både traditionel landbrugsdrift, for natur- og landskabsforvalter og for jobskabelse og ekstra økonomi indenfor fx turistbranchen.

Landbruget i Danmark er under forandring. Tendenserne går mod større bedrifter og færre beskæftigede, og der er gennem de sidste år kommet større fokus på klima og miljø samt landbrugets rolle som natur- og landskabsforvalter.

Disse tendenser slår også igennem på de små øer, og på den baggrund igangsatte Sammenslutningen af Danske Småøer i 2021 en undersøgelse af, hvor landbruget står i dag, og hvor det er på vej hen.