mandag den 4. november 2019

Ø-turismeindsats med i stor LAG-evaluering

Foto: Kasper Orthmann Andersen / Geopark Det Sydfynske Øhav
Ø-turisme ▪ Som lokal aktionsgruppe (LAG) har vi mulighed for selv at igangsætte og drive udviklingsprojekter. Vores primære opgave er at hjælpe andre projektet i gang – men også med egne projekter kan vi understøtte vores LAG-strategi.

I en evaluering af hele den danske LAG-indsats 2014-2018 nævner Oxford Research og Syddansk Universitet (SDU), at LAG Småøerne er en af de få lokale aktionsgrupper, som bruger muligheden for at igangsætte udviklingsprojekter - og fremhæver vores turismeindsats.

tirsdag den 22. oktober 2019

Ny pulje til grønne projekter på småøerne

LAG-tilskud ▪ Med en ekstra million kroner kan LAG Småøerne nu støtte ø-projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling på småøerne. 

Ansøgerne kan fx være virksomheder, der vil fremstille nye grønne og miljøvenlige produkter, og ø-foreninger, der med aktiviteter og investeringer vil fremme en bæredygtig udvikling. 

Første ansøgningsfrist til puljen er 14. november 2019.

mandag den 21. oktober 2019

Næste LAG-ansøgningsfrist er 14. november 2019

LAG-tilskud ▪ Vores næste ansøgningsfrist er den 14. november 2019. Vi har også en frist den 19. marts 2020.  

Vi giver investeringstilskud til virksomheder, støtter erhvervsudvikling og giver også tilskud til fx bosætningsprojekter og andre ø-projekter med ”stærk lokal forankring”.

Med de særlige FLAG-tilskud kan vi støtte havneprojekter, maritim turisme og fiskeri. 

LAG Småøerne kan desuden nu støtte ø-projekter, der "fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling på småøerne". 

Pengene kommer fra landdistriktsprogrammet (LAG) og hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG), og Erhvervsstyrelsen står for den juridiske kontrol og giver det endelige tilsagn om tilskud.

torsdag den 12. september 2019

Foreningsnyt: Nyhedsbrev til vores medlemmer

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samlet ved
vores generalforsamling i april 2019
Nyhedsbrev fra LAG SmåøerneVi har i dag sendt nyhedsbrev til vores medlemskreds. Vi har 270 medlemmer, som er alle er bosat på en af de 27 småøer. 

Som medlem støtter man vores arbejde med at skabe samarbejde, udvikling og gode projekter på småøerne. 

Vores medlemskreds er bl.a. vigtig, når vi skal gøre det klart for politikere og andre samarbejdspartnere, at småøernes LAG har betydning for det lokale liv og helårsamfundet på småøerne - og at vi har lokal støtte til vores arbejde. Læs mere om medlemskab her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/kontakt.html

Her bringer vi vores nyhedsmail:

onsdag den 11. september 2019

Nyt LAG-program fra 2021: Hvad skal småøerne så?

LAG og FLAG 2021-2027I foråret 2020 tager vi imod de sidste ansøgninger om tilskud til ø-projekter. Vores penge fra EU er nemlig bundet til perioden 2014-2020, og de er ved at slippe op. 

Men i disse måneder arbejdes der i EU og i Erhvervsministeriet på højtryk for at etablere en ny LAG-periode fra 2021. Og hos LAG Småøerne er vi begyndt at gøre os tanker om, hvordan vi på småøerne kan bruge en ny LAG-indsats.

tirsdag den 18. juni 2019

Sommerhilsen fra småøernes aktionsgruppe

Det er højsæson og festivalsæson, og mens ø-livet på den måde vender sig ud 
mod verden, benyttet vi lejligheden til at se indad (foto udlånt af AvernaX) 
LAG SmåøerneDet er sommer. Det er tid til sommergæster og ø-festivaler. Det er højsæson i turismebranchen, og det er nu ø-livet udfolder sig allermest udadvendt. Vi benytter lejligheden til at kikke ind ad.

Vi er småøernes lokale aktionsgruppe: LAG Småøerne. Vi er en del af en stor, europæisk familie med 2.500 LAG-foreninger (der alle arbejder efter samme regelsæt og samme principper). 


mandag den 17. juni 2019

Bosætningskonsulentens klumme om øliv

Anja Bech Knudsen
Nye naboer - mere øliv Vores bosætningskonsulent, Anja Bech Knudsen, skriver i det nyeste nummer af Ø-posten om sine erfaringer fra projekt Nye naboer - mere øliv. 

Projektet gennemfører vi i et tæt partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne. I sin klumme skriver Anja:

"Jeg har nu i ni måneder arbejdet tæt sammen med mange øboere fra forskellige småøer, og uanset om de er fra Anholt, Endelave, Femø, Fejø, Strynø eller en anden af småøerne, så oplever jeg, at alle har en kæmpe stolthed og identitet forbundet med egen ø. Man er ikke ”bare” øbo, men anholter, endelavit, fejbatting, strynbo etc. 

Det er følelsen af identitet og stedbundethed – at man hører til lige netop der, hvor man bor, og at man som øbo tager ansvar for hinanden, for fællesskabet og for øens fremtid. "

tirsdag den 11. juni 2019

LAG-tilskud til at ansætte lokale ø-konsulenter

Bosætning Hos LAG Småøerne har vi afsat penge til at støtte et eller flere projekter, hvor en lokal ø-konsulent i samarbejde med kommuner og ø-foreninger gør en indsats for bosætning, erhverv, rammevilkår m.m.

Målet er, at ø-foreninger, kommuner og andre aktører kan arbejde mere målrettet og professionelt med bosætning og ø-udvikling. Projektet og ø-konsulentens indsats kan omfatte flere øer - og også gerne flere kommuner.

tirsdag den 7. maj 2019

Foreningsnyt: Referat fra generalforsamling

Seks bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter samlet efter
vores generalforsamling
Generalforsamling 2019 Den 27. april 2019 holdt vi vores årlige generalforsamling. Nu er referatet tilgængeligt her på vores hjemmeside.

I beretningen om 2018 lagde vores formand, Søren Noes, vægt på, at bestyrelsen bruger vores udviklingsstrategi (2014-2020) aktivt og sagde bl.a.:

”Vi opsøger emner og øboere, for proaktivt at være med til at skabe projekter, der styrker strategiens målsætninger”.