Kontakt

LAG Småøernes koordinatorer er Anja Bech Knudsen og Morten Priesholm. 

Anja kan kontaktes på tlf. 20 30 99 17 og mail ak@lag-smaaoerne.dk.

Morten kan kontaktes på tlf. 22 32 84 93 og mail mp@lag-smaaoerne.dk. Man kan også finde Morten på  LinkedIn


Formand  for foreningen LAG Småøerne (stiftet i 2022) Lilian Petersen, Orø, kan kontaktes på tlf. 24 46 30 78. 

Foreningens postadresse er: LAG Småøerne, Strynø Brovej 12, 5943 Strynø.


Vedr. projekter og aktiviteter iværksat i perioden 2014-2022 skal man kontakte Morten Priesholm (se kontaktinfo ovenfor). Disse aktiviteter hører stadig under den gamle LAG Småøerne (stiftet i 2014), hvor Jan Bendix, Venø, er formand. 
 

Medlemskab
Som medlem af LAG Småøerne er man som øboer med til at sende signal om sin interesse for at være aktiv i udvikling af småøerne - og dermed sikre midler til gennemførelse af udviklingsaktiviteter på småøerne.

En person kan indmeldes som medlem af foreningen LAG Småøerne, hvis personen er fyldt 15 år, og enten har fast bopæl på en af de 27 småøer eller repræsenterer en virksomhed, som har adresse på en af småøerne.  

Indmeldelse sker via en formular, som findes via dette link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdAWpIRIpuULfRw78Rbs-dhbR5xLmJvupL44fLY6PACX5NVgw/viewform


Medlemskab og personoplysninger
Med et medlemskab af LAG Småøerne giver du samtykke til behandling af dine personoplysninger. Som medlem har du samtidig krav på information om, hvordan vi behandler dine medlemsoplysninger:


Oplysningerne om vores medlemmerne indsamles, behandles og videregives alene til brug for udførelse af foreningens aktiviteter, herunder medlemsadministration, indkaldelse til generalforsamling, udsendelse af nyhedsmails mv. Vi sørger for at slette dine oplysninger, hvis du melder dig ud af foreningen. 

Navn, adresse, fødselsdato og e-mailadresse indgår i vores medlemsliste. Medmindre du har tilkendegivet, at visse af oplysningerne skal være hemmelige, vil oplysningerne fremgå af medlemslisten. Medlemslistens oplysninger videregives kun til tredjepart (fx Plan- og Landdistriktsstyrelsen) i det omfang, det er nødvendigt for at varetage foreningens aktiviteter.

Ved at henvende dig til os kan du få at vide, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Er der fejl i de registrerede oplysninger, eller er de vildledende, vil de blive rettet på din anmodning til foreningen. Hvis du ønsker at få slettet dine oplysninger, skal du henvende dig til foreningen. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du ønsker at få slettet alle dine oplysninger, så kan du ikke længere være medlem af foreningen.