onsdag den 1. september 2021

På Bjørnø kommer drivkraften fra glade gæster

Kirsten Bjørnø driver virksomheden Bjørnøgård
med café, kurser og ferieboliger.
Fra ø til ø ▪ Da Kirsten Bjørnø flyttede tilbage og bosatte sig på Bjørnø med mand og børn, anede hun ikke, at hun en dag skulle drive café og kursussted. 

Med masser af knofedt, egne penge og et lille LAG-tilskud har hun realiseret sine drømme. 

I dag driver hun Bjørnøgård med syv sæsonansatte medarbejdere. 

Læs vores reportage og se videoen fra Bjørnø. Det er den  tolvte artikel i vores  Fra ø til ø-serie. 

fredag den 27. august 2021

Sydfynske småøer søger ø-konsulent

Avernakø, Bjørnø og Lyø ▪  De tre beboerforeninger på Avernakø, Bjørnø og Lyø søger i fællesskab en selvstændig, ekstern konsulent til projektledelse, fundraising og facilitering af aktiviteter og projekter på de tre øer. 

Ansøgningsfristen er 15. september 2021. 

tirsdag den 6. juli 2021

Ny FLAG-pulje med ansøgningsfrist 31. august

Ø-projekter ▪ Med nye FLAG-midler kan vi nu hjælpe ø-projekter, der har et særligt fokus på hav, fiskeri og havne. Den eneste ansøgningsfrist i 2021 er den 31. august (før kl. 12.00). FLAG-midlerne skal bruges på Agersø, Anholt, Birkholm, Fur, Hjortø, Omø, Orø, Sejerø, Strynø, Venø og Årø.

De nye FLAG-midler kan bl.a. bruges på Sejerø. Her er det øens havn
fra en lidt skæv vinkel. Foto: Morten Telling

Tilskuddet kan vi give til enkeltvirksomheder, men også til netværk og foreninger, der skaber samarbejde om havneudvikling, maritim turisme o.l. Også kommuner kan søge tilskud, hvis deres projekt ligge indenfor vores rammer. 

onsdag den 30. juni 2021

Flere tursejlere skal finde i havn på småøerne

Ø-HAVNEN ▪ I dag lancerer vi sammen med Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID) et initiativ, der knytter småøernes havne sammen i et nyt samarbejde. Målet at tiltrække flere tursejlere. 

I det nye havnesamarbejde åbner vi et online sejlerunivers med overskriften Småøerne – sæt kursen mod de danske ø-havne på FLID's platform Havneguide.dk. 

Universet skal inspirere tursejlerne til ø-oplevelser, når de er på sejlerferie eller weekendtur. Initiativet er en del af vores projekt Ø-HAVNEN. 

tirsdag den 29. juni 2021

Fem øhavne har fået en minihavneplan

Illustration fra LABLANDs havnedokument til Aarø Havn. 


Ø-HAVNEN ▪ Siden januar 2021 har havnegrupper på fem øer arbejdet intensivt med ideer, der kan forbedre og udvikle deres havne. De har fået hjælp af  rådgivere fra arkitektfirmaet LABLAND.  Nu er arbejdet resulteret i fem havnedokumenter, et dokument pr. havn: Lyø Havn, Omø Havn, Hjarnø Havn, Aarø Havn og Dybvig Havn (på Fejø).

tirsdag den 1. juni 2021

Ø-fond og lokal restauratør samarbejder om at skabe jobs på Tunø

FRA Ø TIL Ø ▪ Tim Grønbech er klar til en sæson mere på Tunøs røgeri. 

Han forpagter stedet af en lokal fond, som har til formål at skabe udvikling og beskæftigelse på øen.  

Når man sejler ind mod Tunø Havn, er det vanskeligt ikke at lægge mærke til Tunø Røgeri: 

Bygningen er højere og større end alle de andre bygninger på havnen. Den har også noget skibsagtigt over sig med den spidse, stævnformede gavl. På taget rejser sig desuden en markant firkantet, konisk skorsten i typisk røgeristil. 

Nye FLAG-midler til hav-, fiskeri- og havneprojekter

Ny FLAG-pulje ▪ Med en ekstrapulje på 800.000 kr. kan LAG Småøerne nu hjælpe to-fire ø-projekter, der har et særligt fokus på hav, fiskeri og havne. 

Der er tale om nye FLAG-midler, som her i 2021 skal bruges på Agersø, Anholt, Birkholm, Fur, Hjortø, Omø, Orø, Sejerø, Strynø, Venø og Årø.

mandag den 10. maj 2021

Ekstraordinær generalforsamling den 25. maj 2021

LAG Småøerne har i dag afholdt ordinær generalforsamling i Odense. 

Generalforsamlingen besluttede, at foreningen tilslutter sig en aftale med Bolig- og Planstyrelsen og herefter kan indgå i administrationen af en national FLAG-pulje under Landdistriktspuljen. 

Bestyrelsen stillede også forslag til generalforsamlingen om ændring af foreningens vedtægter. 

Ændringsforslaget omhandlede vedtægternes §3 og skal give mulighed for, at foreningen ved aftale med Bolig- og Planstyrelsen kan indgå i administrationen af en national FLAG-pulje under Landdistriktspuljen. 

Forslaget opnåede et flertal på 100% idet alle fremmødte stemte for det. 

Men forslag om ændringer af vedtægterne kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer er repræsenteret. 

Er ikke mindst 2/3 af samtlige medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret.

Det er på den baggrund, at bestyrelsen nu indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 25. maj 2021 kl. 19.00.  Indkaldelsen sker på baggrund af begæring fra en enig bestyrelse.


tirsdag den 20. april 2021

Indkaldelse til generalforsamling 10. maj 2021

Bestyrelsen for LAG Småøerne med suppleanter, forsamlet umiddelbart efter vores
generalforsamling i juni 2020

Bestyrelsen for LAG Småøerne indkalder til generalforsamling mandag den 10. maj kl. 16.00 på Mødecenter Odense. 

Der vil også være mulighed for at deltage i generalforsamlingen via onlineplatformen Teams. Medlemmer, som ønsker at deltage på den måde, vil efter tilmelding få tilsendt link til et Teams-møde.