onsdag den 15. maj 2024

Småøernes havne hår fået et nyt netværk

Havnenetværk  ▪ LAG Småøerne har givet støtte til, at Foreningen af Lystbådehavne i Danmark (FLID) kan etablere et netværk for småøernes havne. Tanken er, at repræsentanter fra havnene får hjælp til konkrete opgaver og projekter på deres havne. 

Det første møde i netværket fandt sted den 1. maj 2024 i Odense, og her blev projekt Udvikling, samarbejde og netværk på småøernes havne for alvor skudt i gang. 

mandag den 13. maj 2024

Næste ansøgningsfrist til FLAG-puljen er 23. august

Tilskud ▪ Bestyrelsen for LAG Småøerne har også i år mulighed for at fordele FLAG-tilskud til projekter på småøerne.

Den næste ansøgningsfrist til FLAG-puljen er den 23. august 2024, kl. 12.00.

Tilskudsmidlerne kommer fra en national FLAG-pulje med danske statsmidler til "fiskeriområder". Det er altså tale om en national FLAG-ordning (NFLAG), hvor der i modsætning vores LAG-pulje ikke er EU-midler indblandet.

onsdag den 3. april 2024

Ny udviklingsplan for turismen på Orø

Ø-turisme ▪ En ny turismeplan for Orø skal bidrage til at sikre et bæredygtigt lokalsamfund og en bæredygtig turismeudvikling på øen.

LAG Småøerne og Dansk Kyst- og Naturturisme tog i 2022 initiativ til at udarbejde strategisk-fysiske udviklingsplaner for tre småøer. Tidligere er planerne for Endelave og Aarø blevet offentliggjorte, og nu er også Orø-planen færdig. 

tirsdag den 27. februar 2024

Temamøde om fondsmidler til ø-projekter: Hvad siger fondene?

Blandt oplægsholderne er Laura
Kristine Bjerre Munch, Realdania
Temamøde ▪ LAG Småøerne inviterer til temamøde med repræsentanter fra Lokale og Anlægsfonden, Nordea-fonden og Realdania. 

Her er en unik chance for at få indsigt i, hvad der skal til for at et ø-projekt kan opnå fondsstøtte, og hvilke puljer der er at søge.  

Mødet finder sted fredag den 19. april kl. 10.00 på Mødecenter Odense. Senere samme dag holder vi generalforsamling - også på mødecenteret.

fredag den 23. februar 2024

Indkaldelse til generalforsamling 19. april 2024

Foreningsnyt ▪
 Bestyrelsen for LAG Småøerne indkalder hermed til ordinær generalforsamling fredag den 19. april 2024 kl. 13.30 på Mødecenter Odense. 

I august 2022 stiftede vi småøernes nye lokale aktionsgruppe (LAG). Nu holder vi vores anden ordinære generalforsamling. 

Samme dag holder vi et temamøde om Fondsmidler til ø-projekter – hvad siger fondene? Temamødet begynder kl. 10. 

Opslaget er opdateret den 5. april 2024 - med regnskab, budget og forslag til konsekvensændringer i foreningens vedtægter.