torsdag den 15. september 2022

Fra havnekontor til moderne kaffe- og vinbod på Aarø

Jakob Lei, der driver Årø Vingård, har etableret en ny, lille havnebod med salg af vin, øl, is og god kaffe. Boden, der er etableret med FLAG-tilskud fra LAG Småøerne, skal medvirke til at skabe mere moderne rammer på Aarøs havn.

Aarø: Stort havneprojekt skal skabe ny udvikling

Ø-HAVNEN ▪ På Aarø samarbejder en gruppe øboere med Haderslev Kommune om et stort udviklingsprojekt, der skal give forslag til udvidelse og forbedring af øens havn. 

Ideen er, at havnen i højere grad skal være et attraktivt sted for turister og øboere – med nye faciliteter, flere spisesteder og nye rammer, som lægger op til aktiviteter og kulturbegivenheder, mens man på samme tid klimasikrer bygningerne på havnen. En forøgelse af antal bådepladser i havnebassinet er også en del af planerne. 

I denne minidokumentar fortæller øboerne om deres havn og arkitekt Søren Kristensen fra LABLAND Architects beretter om udviklingsplanerne. 


tirsdag den 13. september 2022

Bosætning: LAG-workshop om ny strategi

På fotoet er øboere samlet til seminar om bosætning. Den 8. oktober 20222 gælder det en workshop om fremtidens bosætningsarbejde og en ny LAG-strategi. 

Bosætning ▪ Hvordan skal bosætningsarbejdet gribes an i fremtiden? Og hvilken rolle kan småøernes LAG spille?

Hvilke metoder og redskaber skal vi brug? Er der brug for flere kampagner? Eller skal fokus være på bolig, job og gode rammebetingelser på småøerne? 

Det er nogle af spørgsmålene, når den nye forening LAG Småøerne den 8. oktober 2022 holder workshop om bosætning i Odense. Det foregår på Odense Congress Center, og målgruppen er beboere på de 27 småøer samt repræsentanter for virksomheder på øerne.  

mandag den 12. september 2022

Ny LAG for småøerne er stiftet

Ny LAG-forening ▪ Den 27. august 2022 blev den nye forening LAG Småøerne stiftet ved en stiftende generalforsamling i Odense.

Foreningens formand er Flemming Christensen fra Avernakø. 

Bestyrelsen skal nu arbejde med foreningens strategi, og planen er at holde en række workshops i løbet af efteråret 2022. 

fredag den 1. juli 2022

FLAG-pulje har ansøgningsfrist den 31. august 2022

NFLAG ▪ Med vores nationale FLAG-midler (NFLAG) kan vi hjælpe ø-projekter, der har et særligt fokus på hav, fiskeri og havne. 

Den næste ansøgningsfrist er den 31. august (før kl. 12.00). I denne sidste runde i 2022 har vi kun 125.000 kr. puljen.

onsdag den 25. maj 2022

Nye udviklingsplaner skal gøre turismen mere bæredygtig på tre-fem småøer

Aarø er udvalgt til at være en de småøer, hvor der de kommende år skal udarbejdes
strategisk-fysiskeudviklingsplaner. 

Ø-turisme ▪ Dansk Kyst- og Naturturisme har sammen med LAG Småøerne taget initiativ til at udarbejde strategisk-fysiske udviklingsplaner for tre-fem småøer. Allerede nu er Endelave og Aarø udvalgt.

tirsdag den 24. maj 2022

Ny LAG for småøerne skal stiftes den 27. august

På fotoet er øboere samlet til seminar i Odense i november 2021. I august
2022 gælder det stiftende generalforsamling for en ny LAG-forening. 
Generalforsamling ▪ En ny forening skal fra efteråret 2022 varetage LAG-arbejdet på småøerne. Startskuddet er en stiftende generalforsamling i Odense den 27. august 2022. 

Generalforsamlingen skal vælge en bestyrelse, der som sin første opgave skal udvikle en ny LAG-strategi for småøerne.

mandag den 25. april 2022

Ny LAG-pulje til "Kyst og havn" har frist 21. juni 2022

Kyst og havn ▪ Med en pulje på 700.000 kr. sætter LAG Småøernes bestyrelse nu fokus på aktiviteter, der tager udgangspunkt på og omkring småøernes havne og ved kysterne.

Det handlerom turisme, erhvervsfiskeri, lystfiskeri, havneaktiviteter, vandsport, fødevarevirksomheder, vandreruter, opholdsfaciliteter, havneplaner osv. 

fredag den 8. april 2022

Ny LAG-indsats for småøerne: INFOMØDE 26. april

Arkivfoto fra møde om helhedsplan for Avernakø, Bjørnø og
Lyø, støttet af LAG Småøerne
Fra efteråret 2022 skal en ny LAG-forening stå for LAG-arbejdet på småøerne. Det er et krav fra EU og Bolig- og Planstyrelsen, at den nuværende LAG ikke kan fortsætte i en ny periode fra 2023 til 2027.

På et informationsmøde den 26. april 2022 kan man høre mere om LAG-arbejdet på småøerne og få indsigt i arbejdet med at stifte en ny forening, udvikle en ny strategi, igangsætte den nye LAG-indsats m.m.