onsdag den 24. marts 2021

Havnemøde den 10. maj: Helhedsplaner, fundraising og events


Ø-HAVNEN ▪ LAG Småøerne inviterer til havnemøde den 10. maj 2021 – i Odense. Mødet er en del af vores projekt Ø-HAVNEN og er for alle, der arbejder med aktiviteter, forretning og drift på en af vores ø-havne. 

I november 2020 holdt vi vores første store havnemøde i Odense med 40 deltagere. Denne gang følger vi op med oplæg om fundraising, sejlsport & events, havnehelhedsplaner og havneguide.dk.  

På mødet kan man bl.a. møde Malene Stub Selmer fra PrimusMotor, Morten Brandt fra Lyø Escape og eventbureauet Shorthand samt Majken Hviid fra LABLAND. 

torsdag den 4. marts 2021

Småøernes HAVNENYT nr. 6 er på gaden

Ø-HAVNEN ▪ Med Småøernes HAVNENYT leverer vi nyheder og informationer, som kan støtte arbejdet med at drive og udvikle småøernes mange, små havne. 

Det nyeste nummer(#6) er på gaden nu, og her skriver vi om vores nye samarbejde med Foreninge af Lystbådehavne I Danmark og om fundraising m.m. 

Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet længere nede i dette opslag.

onsdag den 3. marts 2021

AFLYST !!! Temamøde: Et friskt blik på øerne


AFLYST -  AFLYST -  AFLYST 

Temamøde ▪ Hvordan tegner fremtiden for småøerne? Hvilke muligheder ser man for udvikling og øliv, når man kommer udefra og oplever øerne med friske øjne? Og hvordan oplever man ølivet, når man med færgen ankommer til øen for første gang?

Mandøpigen tager turister på tur i Vadehavet

Mandøpigen er et specialfartøj og en amfibiebåd med plads til 12 passagerer. Med båden tager Poul Erik Fredskild (tv.) turister på sælsafari og østersture i Vadehavet omkring Mandø. 

Fra ø til ø ▪ Poul Erik Fredskild fra Mandø har bygget en amfibiebåd, som gør det muligt at opleve Vadehavet helt tæt på – både til vands og på land. Det har han fået LAG-tilskud til.

tirsdag den 2. marts 2021

Ø-havnene får fælles platform i Havneguide.dk

Ø-HAVNEN ▪ Småøernes havne kan nu blive knyttet sammen i et netværk på den landsdækkende, digitale Havneguide.dk.

Målet er mere synlighed og mere markedsføring overfor alle de sejlere, der bruger havneguiden, når de holder sejlerferie. Det er LAG Småøerne og Foreningen af Lystbådehavne I Danmark (FLID), der står bag initiativet. 

torsdag den 25. februar 2021

Foreningsnyt: Referat fra bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøder ▪ Bestyrelsen for LAG Småøerne holdt bestyrelsesmøde den 8. januar 2021. På mødet behandlede bestyrelsen de ansøgninger om tilskud fra LAG-indsatsen, vi havde modtaget i vores ansøgningsrunde med frist 18. december 2020.

Bestyrelsen behandlede i alt 13 ansøgninger. 11 af disse ønskede bestyrelsen at indstille til tilsagn om tilskud fra LAG-indsatsen. Flere af projekterne fik dog et mindre beløb end ansøgt. Andre projekter skulle først redegøre for forhold om fx ejerskab, finansiering, myndighedsgodkendelser og forretningsplan. 

onsdag den 13. januar 2021

Næste LAG-ansøgningsfrist er den 27. april 2021

LAG-tilskud ▪ Vores næste ansøgningsfrist er den 27. april 2021.  

Vi giver investeringstilskud til virksomheder, støtter erhvervsudvikling og giver også tilskud til fx bosætningsprojekter og andre ø-projekter med ”stærk lokal forankring”.

Pengene kommer fra landdistriktsprogrammet (LAG), og Erhvervsstyrelsen står for den juridiske kontrol og giver det endelige tilsagn om tilskud. Vi har ikke længere midler fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet (FLAG). 

For at få en foreløbig vurdering af projektideen er det altid en god idé at kontakte LAG Småøernes koordinator, Morten Priesholm, inden man sender en ansøgning.

Han kan blandt andet vejlede om reglerne og om vores målsætninger og indsatsområder. Morten kan kontaktes på tlf. 22 32 84 93 og mp@lag-smaaoerne.dk.

onsdag den 16. december 2020

Øernes højskole ligger på Sejerø

Øernes Højskole på Sejerø vil fremme bæredygtig omstilling og iværksætteri. Ditte West er bestyrelsesforkvinde
for den selvejende institution, som driver højskolen. Foto: Morten Telling, Moxtell Production 

Fra til ø ▪ Parallelt med en gennemgribende bygningsrenovering er højskolen på Sejerø startet med korte kurser og højskoledage. Målet er lange kurser med 20 elever.   

onsdag den 9. december 2020

Sejerø Havn: Fra fiskeri til turisme

 Allan Jensen stoppede som fisker i juni i år efter 35 år i fiskerierhvervet. Han var den sidste
fuldtidsfisker på Sejerø. 

Fra ø til ø ▪ På Sejerø er havnen under forvandling. Fiskerierhvervet fylder i dag næsten ingenting, til gengæld er turismen i vækst. Næste skridt er et nyt havnehus med plads til restaurant, bageri, butik og ferielejligheder.