tirsdag den 1. juni 2021

Ø-fond og lokal restauratør samarbejder om at skabe jobs på Tunø

FRA Ø TIL Ø ▪ Tim Grønbech er klar til en sæson mere på Tunøs røgeri. 

Han forpagter stedet af en lokal fond, som har til formål at skabe udvikling og beskæftigelse på øen.  

Når man sejler ind mod Tunø Havn, er det vanskeligt ikke at lægge mærke til Tunø Røgeri: 

Bygningen er højere og større end alle de andre bygninger på havnen. Den har også noget skibsagtigt over sig med den spidse, stævnformede gavl. På taget rejser sig desuden en markant firkantet, konisk skorsten i typisk røgeristil. 

Nye FLAG-midler til hav-, fiskeri- og havneprojekter

Ny FLAG-pulje ▪ Med en ekstrapulje på 800.000 kr. kan LAG Småøerne nu hjælpe to-fire ø-projekter, der har et særligt fokus på hav, fiskeri og havne. 

Der er tale om nye FLAG-midler, som her i 2021 skal bruges på Agersø, Anholt, Birkholm, Fur, Hjortø, Omø, Orø, Sejerø, Strynø, Venø og Årø.

mandag den 10. maj 2021

Ekstraordinær generalforsamling den 25. maj 2021

LAG Småøerne har i dag afholdt ordinær generalforsamling i Odense. 

Generalforsamlingen besluttede, at foreningen tilslutter sig en aftale med Bolig- og Planstyrelsen og herefter kan indgå i administrationen af en national FLAG-pulje under Landdistriktspuljen. 

Bestyrelsen stillede også forslag til generalforsamlingen om ændring af foreningens vedtægter. 

Ændringsforslaget omhandlede vedtægternes §3 og skal give mulighed for, at foreningen ved aftale med Bolig- og Planstyrelsen kan indgå i administrationen af en national FLAG-pulje under Landdistriktspuljen. 

Forslaget opnåede et flertal på 100% idet alle fremmødte stemte for det. 

Men forslag om ændringer af vedtægterne kan kun vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer er repræsenteret. 

Er ikke mindst 2/3 af samtlige medlemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på 2/3 af ja og nej stemmer for forslaget, kan der indkaldes til ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst 2/3 ja og nej stemmer, uanset hvor mange medlemmer der er repræsenteret.

Det er på den baggrund, at bestyrelsen nu indkalder til ekstraordinær generalforsamling den 25. maj 2021 kl. 19.00.  Indkaldelsen sker på baggrund af begæring fra en enig bestyrelse.


tirsdag den 20. april 2021

Indkaldelse til generalforsamling 10. maj 2021

Bestyrelsen for LAG Småøerne med suppleanter, forsamlet umiddelbart efter vores
generalforsamling i juni 2020

Bestyrelsen for LAG Småøerne indkalder til generalforsamling mandag den 10. maj kl. 16.00 på Mødecenter Odense. 

Der vil også være mulighed for at deltage i generalforsamlingen via onlineplatformen Teams. Medlemmer, som ønsker at deltage på den måde, vil efter tilmelding få tilsendt link til et Teams-møde. 

mandag den 12. april 2021

Første spadestik taget til nyt havnehus på Sejerø

sejerØhuset ▪ Fredag den 9. april 2021 havde en gruppe sejerøboere og lokale landliggere trodset vestenvinden og samlet sig på Sejerøs havn. 

Anledningen var, at det første spadestik til sejerØhuset blev taget, og at byggeriet af det kommende havne- og øhus dermed officielt blev sat i gang.


Henry Larsen og Jens Thomassen tager i fællesskab det første spadestik  til sejerØhuset 

onsdag den 24. marts 2021

Havnemøde den 10. maj: Helhedsplaner, fundraising og events


Ø-HAVNEN ▪ LAG Småøerne inviterer til havnemøde den 10. maj 2021 – i Odense. Mødet er en del af vores projekt Ø-HAVNEN og er for alle, der arbejder med aktiviteter, forretning og drift på en af vores ø-havne. 

I november 2020 holdt vi vores første store havnemøde i Odense med 40 deltagere. Denne gang følger vi op med oplæg om fundraising, sejlsport & events, havnehelhedsplaner og havneguide.dk.  

På mødet kan man bl.a. møde Malene Stub Selmer fra PrimusMotor, Morten Brandt fra Lyø Escape og eventbureauet Shorthand samt Majken Hviid fra LABLAND. 

torsdag den 4. marts 2021

Småøernes HAVNENYT nr. 6 er på gaden

Ø-HAVNEN ▪ Med Småøernes HAVNENYT leverer vi nyheder og informationer, som kan støtte arbejdet med at drive og udvikle småøernes mange, små havne. 

Det nyeste nummer(#6) er på gaden nu, og her skriver vi om vores nye samarbejde med Foreninge af Lystbådehavne I Danmark og om fundraising m.m. 

Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet længere nede i dette opslag.

onsdag den 3. marts 2021

AFLYST !!! Temamøde: Et friskt blik på øerne


AFLYST -  AFLYST -  AFLYST 

Temamøde ▪ Hvordan tegner fremtiden for småøerne? Hvilke muligheder ser man for udvikling og øliv, når man kommer udefra og oplever øerne med friske øjne? Og hvordan oplever man ølivet, når man med færgen ankommer til øen for første gang?

Mandøpigen tager turister på tur i Vadehavet

Mandøpigen er et specialfartøj og en amfibiebåd med plads til 12 passagerer. Med båden tager Poul Erik Fredskild (tv.) turister på sælsafari og østersture i Vadehavet omkring Mandø. 

Fra ø til ø ▪ Poul Erik Fredskild fra Mandø har bygget en amfibiebåd, som gør det muligt at opleve vadehavet helt tæt på – både til vands og på land. Det har han fået LAG-tilskud til.