Fra ø til ø

Med artikelserien Fra ø til ø tager vi på projektbesøg på de danske småøer. 

Vi bringer i 2019 og 2020 en serie artikler om projekter, vi har støttet med LAG eller FLAG-tilskud. Artiklerne, som bliver bragt i Ø-posten og her på vores hjemmeside, er en del af vores formidlingsindsats. 

Vi kalder serien ""Fra ø til ø - med LAG Småøerne", og formålet er at dele erfaringerne fra ø-projekter, der får LAG eller FLAG-tilskud i 2014-2020. Vores journalist har fokus på projekternes etablering og drift og på det lokale ejerskab. Vi skriver typisk om projekter, der er afsluttet eller er godt i gang, og hvor ejerne har erfaring med driften. 

Den første artikel er fra Agersø og handler om genopbygningen af Agersø Værft. 


Agersø Værft: Hvordan forvandler man en ruin til en signaturbygning med plads til et bådebyggeri? På Agersø ved de, at det kræver tilpasning af visioner og tålmodighed udover det sædvanlige. Efter mere end fire års arbejde er det lykkedes at få øens historiske værft renoveret - takket være FLAG-penge. Læs hele artiklen: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/12/agersoevaerft.html

Lyøs Købmandsforening: På Lyø blev øens købmandsbutik i 2013 reddet af lokale, der takket være frivilligt engagement, LAG-tilskud, økonomisk støtte fra mange sider og en engageret forpagter i dag har succes med at drive Lyø Købmandsgaard. 
Læs hele artiklen her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/02/Lyoekobmandsforening.html

Med tiden bringer vi alle artiklerne her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/search/label/projektnyt


Vi får også produceret videoer fra enkelte af de projekter, vores journalist besøger. Her er det fra Agersø Værft: