Fra ø til ø

Med artikelserien Fra ø til ø tager vi på projektbesøg på de danske småøer. 

Vi bringer i 2019 og 2020 en serie artikler om projekter, vi har støttet med LAG eller FLAG-tilskud. Artiklerne, som bliver bragt i Ø-posten og her på vores hjemmeside, er en del af vores formidlingsindsats. 

Vi kalder serien ""Fra ø til ø - med LAG Småøerne", og formålet er at dele erfaringerne fra ø-projekter, der får LAG eller FLAG-tilskud i 2014-2020. Vores journalist har fokus på projekternes etablering og drift og på det lokale ejerskab. Vi skriver typisk om projekter, der er afsluttet eller er godt i gang, og hvor ejerne har erfaring med driften. 

#1 - Agersø Værft Hvordan forvandler man en ruin til en signaturbygning med plads til et bådebyggeri? På Agersø ved de, at det kræver tilpasning af visioner og tålmodighed udover det sædvanlige. Efter mere end fire års arbejde er det lykkedes at få øens historiske værft renoveret - takket være FLAG-penge. Læs hele artiklen: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/12/agersoevaerft.html

#2 - Lyøs Købmandsforening På Lyø blev øens købmandsbutik i 2013 reddet af lokale, der takket være frivilligt engagement, LAG-tilskud, økonomisk støtte fra mange sider og en engageret forpagter i dag har succes med at drive Lyø Købmandsgaard. 
Læs hele artiklen her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/02/Lyoekobmandsforening.html
# 3 - Agersø Naturcenter Hvordan får man fyldt en lukket skole med børn og unge? Eller får flere rejsende med færgen og kunder til øens købmand? 

Agersø Naturcenter er historien om, at en skolelukning kan blive til nye muligheder for en ø. Hvis man vel at mærke får den rette ide og rammer tidspunkt og målgrupper helt rigtigt.

Historien om den selvejende institution I/S Agersø Naturcenter begyndte, da skolen lukkede i sommeren 2014, for allerede dengang havde en gruppe frivillige planer for bygningen. Læs hele artiklen her:  http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/03/naturcenter.html


#4 - Limfjordens Sejlmageri Maria Øgaard Madsen slog sig ned på Fur i efteråret 2019. Første prioritet var dengang at finde et egnet værksted til hendes nye virksomhed: Limfjordens Sejlmageri.  

Læs mere om sejlmageriet på Fur her:  https://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/03/sejlmagerifur.html


#5 - Havørred Limfjorden Lystfiskere er en attraktiv og købestærk turistgruppe, men indtil for få år siden kendte de færreste til mulighederne. 

Med turismesamarbejdet Havørred Limfjorden, der er støttet med FLAG-midler fra LAG Småøerne, er der skabt en ny fælles fortælling om stedet. Fur og Venø er en del af projektet.

Læs om Havørred Limfjorden og Fur her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2020/03/lystfisklimfjorden.html#6 Pasta Principato 


Vi får også produceret videoer fra enkelte af de projekter, vores journalist besøger.

Video 2: Projekt Havørred Limfjorden på Fur
Video 1: Agersø Værft