tirsdag den 29. november 2016

LAG Småøerne ser på havnesamarbejde

Havne ▪ Med en invitation til samarbejde har LAG Småøerne henvendt sig til beboerforeninger og til bestyrelser for de selvejende ø-havne. Formålet er at undersøge behovet for et fælles projekt om havneudvikling og planlægning.


Mange ø-havne småøerne er ejet og drevet af kommunen. Men der findes også selvejende havne på småøerne, fx på Agersø, Avernakø, Barsø og Lyø. Hos de selvejende havne har bestyrelsen det direkte ansvar for havnens drift og udvikling, og på den måde er mange øboere direkte involveret i havnedriften. 

Også på øer med kommunale havne er beboerforeningerne ofte involveret i forskellige tiltag på havnen og står også af og til bag større udviklingsprojekter. Der er også eksempler på kommunale havne, hvor den daglige drift varetages af en lokal havneforening, fx på Fur.

I en mail til beboerforeningsformænd og til kontaktpersoner fra de selvejende ø-havne har LAG Småøerne bl.a. skrevet:

”LAG Småøerne modtager løbende ansøgninger om tilskud til diverse havnefaciliteter og støre havneprojekter. På den måde kan vi følge med i nogle af de ting, der sker på småøernes havne, og vi kan se, at det i mange tilfælde vil være nyttigt med en mere langsigtet plan for havnens udvikling.

Derfor vil vi nu undersøge, om der er behov for, at vi støtter og koordinerer en indsats, hvor beboerforeninger og/eller de selvejende lystbådehavne (i samarbejde med kommunen) arbejder med at lægge planer for havnen. I sådan en proces skal der udvikles ideer, laves budgetter, udarbejdes forslag, analyseres, tages beslutninger, ses på finansiering osv. osv.

Vi forestiller os, at mellem tre og seks havne kan være med i sådan et projekt, og at vi parallelt med indsatsen på de enkelte øer holder fælles seminarer for de havne, der deltager i projektet.

Vi vil på den baggrund bede jer tilkendegive, hvis I er interesseret i at medvirke i et sådant projekt.

HVIS interessen er stor nok, vil LAG Småøernes bestyrelse arbejde videre med sagen, og hvis vi kan skaffe penge til et projekt, vil vi herefter igen kontakte Jer alle - med en konkret invitation til at være med i projektet.”