fredag den 10. februar 2017

Ø-støtten har næste ansøgningsfrist den 10. april

Ø-støtteErhvervsstyrelsen har netop offentliggjort, at næste frist for ansøgning til ø-støtte (under Landdistriktspuljen) er den 10. april 2017 kl. 12:00.

Landdistriktspuljens midler til Projekter på de småøer skal støtte ”initiativer og projekter, som kan skabe udvikling og arbejdspladser på småøerne”. 

Erhvervsstyrelsen lægger vægt på, at projekterne medvirker til at ”skabe eller bevare arbejdspladser på øerne”. Der ydes bl.a. støtte til:
• Etablering eller udvidelse af produktions-, forarbejdnings- og servicevirksomheder eller butikker, især dagligvarebutikker.
• Projekter, der kan medvirke til at øge omsætningen på øerne, f.eks. kursuscentre, campingpladser, ferieboliger, cafeer mv.

Erhvervsstyrelsen giver også støtte til forprojekter, hvor der f.eks. er tale om forberedelse af større projekter, der kræver grundigere undersøgelser og evt. konsulenthjælp.

Ø-støtten ydes enten som tilskud eller som lån (10- årige rentefri lån, der er afdragsfri i de første 3 år). Lånene ydes fortrinsvis til investeringer i erhvervsvirksomheder, når ”ansøger opnår en værdiforbedring af sin ejendom, eller på anden vis vurderes at kunne profitere personligt på investeringer foretaget for støttemidlerne.”

Der er fastlagt to ansøgningsrunder i 2017. Ansøgninger til første runde skal være Erhvervsstyrelsen i hænde inden mandag den 10. april 2017 kl. 12.

Fristen for anden runden forventes at blive i oktober.  Den endelige dato vil fremgå, når runden åbnes.