onsdag den 2. august 2017

2,6 mio. kr. fra ø-støtten til projekter på de små øer

Ø-støtte ▪ 22 øprojekter har fået ø-støtte (fra Landdistriktspuljen) i årets første runde. Det betyder, at ud af puljens 11 mio. kr. er 2,6 mio. kr. gået til projekter på småøerne. 

Blandt øprojekterne er en miljørigtig øturistbus (Omø), fremtidssikring af Lyø Købmandsbutik, aktiv turisme på Avernakø, et bryggeri (Tunø) og Anholt Litteraturfestival. 

Find hele listen over projekter på de små øer via dette link: www.livogland.dk/nyheder/11-millioner-initiativer-landdistrikterne