onsdag den 4. april 2018

Foreningsnyt: referater fra møder i januar og februar

LAG-møderBestyrelsen for LAG Småøerne har holdt møde både den 11. januar 2018 og den 20. marts 2018. På begge møder fordelte bestyrelsen penge til en række ø-projekter indenfor indsatsområderne ”erhvervsudvikling” og ”samarbejdende udviklingsarbejde”. Men også andre emner blev drøftet på møderne, fx bosætning, erhvervsmentorkorps og ø-havneudvikling.


I løbet af de kommende måneder skal vi bl.a. skyde et stort toårigt bosætningsprojekt i gang sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer. Nye naboer- mere øliv. Et bosætningsprojekt på småøerne er et samarbejdsprojekt og gennemføres i et partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne.

I projektets styregruppe har vores formand, Søren Noes, og bestyrelsesmedlem Jesper Holstener Larsen plads sammen med to repræsentanter for ø-sammenslutningen.

I projektet ansættes en bosætningskonsulent, som via en række aktiviteter skal bistå beboerforeninger og bosætningsgrupper med at skabe tilflytning.

Referatet fra januar-mødet kan hentes her: www.dropbox.com/s/k2p9qcvmmybat6j/referat_180111_web.pdf?dl=0 

Referater fra marts-mødet kan hentes her: www.dropbox.com/s/g42o88oxqfmnxqt/referat_180320_web.pdf?dl=0