fredag den 25. maj 2018

Foreningsnyt: referat fra generalforsamling

Generalforsamling 2018 Den 24. april 2018 holdt vi vores årlige generalforsamling. Nu er referatet tilgængeligt her på vores hjemmeside.


På generalforsamlingen blev Anne-Marie Mortensen (Fur) valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Ud trådte Arne Christensen (Fur).

Som det fremgår af referatet, blev der under eventuelt drøftet mulighederne for LAG efter 2020, når den nuværende programperiode slutter. Perioden 2021-2027 forberedes lige nu i EU-kommissionen og hos de danske myndigheder. Det er uvist, om LAG og FLAG bliver en del af henholdsvis det kommende landdistriktsprogram og hav- og fiskerudviklingsprogram.

I den nuværende EU-forordning om landdistriktsprogrammet er det fastsat, at alle medlemslande skal anvende mindst 5 pct. af midlerne til landdistriktsudvikling via LAG (LEADER-metoden, også kaldet CLLD).

 Det er uvist om en tilsvarende minimumsgrænse vil være at finde i en ny forordning, samtidig med at det samlede budget til landbrugs- og landdistriktsordningen (EAFRD) formodentlig bliver reduceret i den nye periode. 

Derfor kan det blive afgørende, hvordan regering og folketing vælger at sammensætte et kommende landdistriktsprogram 2021-2027.

Referatet fra generalforsamlingen kan hentes her (som pdf-fil): www.dropbox.com/s/mumwkome4h4ckd5/Referat_GF_2018_LAG%20Sma_oernedocx.pdf?dl=0