onsdag den 6. marts 2019

Foreningsnyt: Referat fra januarmøde

BestyrelsesmøderLAG Småøernes bestyrelse holdt den 18. januar 2019 årets første bestyrelsesmøde. Samme dag mødtes vi til et seminar om vores eget bestyrelsesarbejde – sammen med Sammenslutningen af Danske Småøers bestyrelse. 

Her havde vi Søren Møller, tidligere formand for DGI, til at guide os igennem et eftersyn af vores bestyrelsesarbejde og udvikling af vores arbejdsform. Vi fik bl.a. mulighed for at diskutere ”vores mandat” og ”strategi & dagsorden” og ”rekruttering til bestyrelsen”.


Referatet fra det almindelige bestyrelsesmøde kan man finde her: https://www.dropbox.com/s/bpro7k82y8pmqyd/referat_190118_web.pdf?dl=0 

Fra bestyrelsesseminaret har vi - sammen med ø-sammenslutningen - samlet nogle af Søren Møllers budskaber, som alle ø-foreninger (beboerforeninger m.fl.) efter vores opfattelse kan have glæde af.

Dagsorden, dagsorden og dagsorden
I bestyrelserne skal man gøre sig klart, at der findes flere dagsordener: Øboernes dagsorden, foreningens dagsorden, politikernes dagsorden – og måske endda danskernes dagsorden.

For den enkelte bestyrelse er det nødvendigt at definere de vigtigste kerneopgaver – og koncentrere sig om disse opgaver. Der skal ikke være mere en to-tre kerneopgaver. Det er også en god idé at se på, hvor meget tid man egentlig bruger på forskellige opgaver – og man skal helst bruge mest tid på kerneopgaverne.

I foreningen skal der også være klarhed om mandatet: Hvad kæmper vi for – og hvem kæmper vi for? Man kan som forening og bestyrelse stille sig selv spørgsmålet: "Hvad er det vigtigste at bede samfundet om?

Tal højt om rollerne
Søren Møllers pointer centrerer sig om klarlægning af mandat, definering af roller og om spilleregler for bestyrelsesarbejdet – og det skal vi ind imellem huske at bruge tid på at diskutere i foreningerne.

Kogt ind til benet lyder hans råd til bestyrelserne: 

• Definér rollen – og definér opgaven. Lav en beskrivelse af bestyrelsesarbejdet, en stillings- og kompetencebeskrivelse om man vil. Beskriv rollen og opgavens indhold, omfang, forventet tidsforbrug og ønskede kompetencer hos bestyrelsesmedlemmet.

• Bild ikke folk ind, at der ikke er noget arbejde i at være bestyrelsesmedlem. Udover at det oftest er løgn, så signalerer det, at foreningen er useriøs – og at posten ikke skal tages alvorligt.

• Hvor mange timer kan man forvente, at et bestyrelsesmedlem bruger om ugen på bestyrelsesopgaven?

• Det enkelte bestyrelsesmedlem bør spørge sig selv: Hvorfor er jeg med, hvad kan jeg, hvad vil jeg gerne opnå?

Øboerne bør ind imellem diskutere spørgsmålet: Hvem har ansvaret for, at der sker udvikling på en ø? Ansvar kan deles, men hvem har hovedansvaret?

Organisationer kræver ledelse
Organisationer - og også foreninger med frivillige medlemmer - skal ledes, men at være leder er ikke det samme som at bestemme. Det er at få fællesskabet til at fungere. Det betyder også, at medlemmerne i en bestyrelse skal ville ledelse.

Søren Møller taler om tre lag af ledelse:
• At lede efter noget – definere foreningens mål, altså det vi vil
• At lede flokken – udførelse af det vi vil
• At lede energi – det skal være sjovt og skabe begejstring.

Han peger også på, at man ikke skal være bange for at stille krav til frivillige. Men tydelighed i opgaverne er vigtig.


Bak op om foreningerne!
Søren Møllers budskab til os som øer er, at hvis man som ø ikke er organiseret og repræsenteret – så sker der ikke noget.
Det vil sige, at det er op til øboerne selv aktivt at gå ind i både øens egen organisering (beboerforeningerne) og i øernes fælles organisering (Ø-sammenslutningen og LAG Småøerne).
Sørens Møllers pointe er: Det er nødvendigt, at øboerne bakker op om deres foreninger – også selvom man ikke altid er enig.