tirsdag den 21. januar 2020

Foreningsnyt: Nytårshilsen til medlemmerne

Medlemsmail I årets nytårshilsen gør vi status og omtaler vores bosætningsindsats og vores projekter om ø-turisme.  Vi ser også fremad og nævner vores generalforsamling, som i år er den 25. april. Som sædvanlig sker det i Odense. Lige nu er vi ved at planlægge det temamøde, som vi holder samme dag.

Og den 7. marts holder vi et stort bosætningsseminar sammen med ø-sammenslutningen og i regi af projekt Nye naboer – mere ø-liv.  

I nytårsmailen skriver vi også nyt om grønne ø-projekter og om ø-strategier.

Her er hele den medlemsmail, som vores formand, Søren Noes, i dag har sendt til vores medlemmer:

Kære medlemmer af LAG Småøerne

Først og fremmest GODT NYTÅR med ønsket om et 2020 med masser af fremgang og godt ø-liv på småøerne. Og hermed en status fra LAG Småøerne og vores arbejde i 2019. Samt nogle tanker om fremtiden: Vi har i år den sidste ansøgningsfrist i denne LAG-periode, og vi skal i gang med at forberede den nye periode, som begynder i 2021 eller 2022.  

Bosætning
2019 har været præget af aktiviteter i vores bosætningsprojekt Nye naboer – mere ø-liv, som gennemføres i et tæt partnerskab mellem Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne. Med Anja Bech Knudsen som bosætningskonsulent har vi opnået store ting i projektet.

Syv øer er med i bosætningsnetværket, som Anja styrer og koordinerer med sikker hånd. Grupperne har været samlet til workshops, og lokalt har grupperne arbejdet med tilflytterhjælp, nye hjemmesider, videoproduktion, boligsituationen m.m.m. De syv øer er: Anholt, Endelave, Strynø, Femø, Omø, Sejerø og Aarø.

På vores seneste workshop i oktober 2019 arbejdede bosætningsgrupperne bl.a. med, hvordan de kan bruge deres netværk i bosætningsøjemed, og hvordan de kan organisere det frivillige ø- og bosætningsarbejde (uden at brænde ud eller havne i konflikter). Det er evigt aktuelle emner for alle os, der arbejder med ø-udvikling.
  
Bosætningsseminar den 7. marts
Vi holder den 7. marts 2020 et bosætningsseminar sammen med ø-sammenslutningen og i regi af projekt Nye naboer – mere ø-liv. Anja er lige ved at lægge sidste hånd på programmet, så vi kan sende det ud senere på ugen. På seminaret kan alle høre om bosætningsgruppernes arbejde og resultater, og vi sørger også for oplæg fra en fremtidsforsker, som vil berette om fremtidsmulighederne for de danske småøer frem mod 2030 (job, boliger, fastlandrelationer, kultur m.m.).

I bosætningsprojektet kører vi også en kampagne, hvor vi forsøger at trække grønne iværksættere til småøerne og fortæller om fem konkrete ejendomme/virksomheder, der venter på et ejerskifte (er til salg). I kampagnen har vi brugt Facebook flittigt, så måske er I stødt på vores katalog med de fem landejendomme. Ellers kan I finde det her: https://issuu.com/lag-smaaoerne/docs/katalog-ejerskifte_1_
  
Ø-strategier
På vores sidste bestyrelsesmøde i 2019 sad vi med en stor stak ansøgninger. Det var svært at vælge. To af de projekter, som vi støttede, og som nu er indstillet til et LAG-tilskud, skal hjælpe med den mere langsigtede udvikling på i alt seks øer: Askø, Fejø og Femø samt Avernakø, Bjørnø og Lyø.

På Askø, Fejø og Femø kan virksomheder og foreninger det næste års tid være med til at løfte den lokale ø-turisme. Det sker i et projekt, hvor en professionel turismerådgiver skal hjælpe med at udvikle ”en fælles turismestrategi for øerne nord for Lolland” og skabe nye fællesattraktioner og ø-hop-pakker.
  
Ø-konsulent til Avernakø, Bjørnø og Lyø
Det andet af de store, nye projekter giver beboerne på Avernakø, Bjørnø og Lyø mulighed for at få en lokal ø-konsulent og et tæt samarbejde med kommunen.

Ø-konsulenten skal med vores LAG-midler forvandle en ø-helhedsplan til ”vækst og aktiviteter”.

Vores LAG-tilskud til det projekt er givet i forlængelse af, at vi i 2019 tilbød LAG-tilskud til at ansætte lokale ø-konsulenter. Dette tilbud hænger sammen med projekt Nye naboer – mere ø-liv, hvor vi i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer har udbredt ideen om lokale ø-konsulenter.
  
Fra ø til ø – på projektbesøg med LAG Småøerne
Vi har i slutningen af 2019 sendt en artikel om Agersø Værft på gaden. Værftet har fået FLAG-tilskud fra os til en større renovering og genopbygning. Artiklen, som blev bragt i Ø-posten og på vores hjemmeside, er en del af vores formidlingsindsats. Formålet er at dele erfaringer fra ø-projekter, der får LAG eller FLAG-tilskud i 2014-2020.

Vi er på vej med flere artikler om gode LAG-projekter – fra Lyø og Fur. Følg med i Ø-posten og på vores hjemmeside: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/fra-til.html

 Ø-turisme
I efteråret 2019 fik vores turismeindsats ”hædrende” omtale. I en evaluering af hele den danske LAG-indsats 2014-2018 nævner Oxford Research og Syddansk Universitet (SDU), at LAG Småøerne er en af de få lokale aktionsgrupper, som bruger muligheden for at igangsætte udviklingsprojekter - og fremhæver vores indsats for ø-turisme.

I rapporten hedder det, at ”LAG Småøerne er en af de LAG’er, som selv har igangsat udviklingsprojekter, hvilket er baseret på et behov… for styrket samarbejde mellem de 27 småøer."  Oxford Research og SDU fremhæver i den forbindelse vores turismeindsats og kalder den ”en helhedsorienteret destinationsudviklingsindsats, der går på tværs af landet”.

Læs mere om vores turismeindsats her: http://lag-smaaoerne.blogspot.com/2019/11/turismeindsats.html

Sidste ansøgningsfrist og tilskud til grønne projekter
Den nuværende periode med EU-tilskud via lokale aktionsgrupper (LAG og FLAG) slutter i 2020. Vi har besluttet, at vi har sidste ansøgningsfrist den 19. marts 2020.

Man kan både søge LAG-tilskud og de særlige tilskud til hav- og fiskeriprojekter (FLAG) i den ansøgningsrunde. Med vores nuværende budget har LAG-bestyrelsen cirka 1,5 mio. kr. til fordeling. Der er også mulighed for at søge tilskud fra en særlig pulje til ”projekter, der fremmer bæredygtig udvikling og grøn omstilling på småøerne”.

Disse grønne midler stammer fra en ekstra bevilling, som regeringen har afsat til de lokale aktionsgrupper i 2020. Regeringen har valgt at øremærke midlerne til ”grønne projekter”, som skal være med til at styrke lokalsamfundene og skabe flere arbejdspladser i landdistrikterne og på småøerne.

Vi har netop indstillet de to første, grønne projekter til LAG-tilskud: Elektrificering af Østre Færge (Orø) og et solcelleanlæg, der på Fur skal forsyne et ”væksthus” og øens friskole med el.

Vores fremtid: LAG og småøerne efter 2020
I marts tager vi som nævnt ovenfor imod de sidste ansøgninger om LAG- og FLAG-tilskud. Vores penge fra EU er nemlig bundet til perioden 2014-2020, og de er ved at slippe op. Men i disse måneder arbejdes der i EU og i Erhvervsministeriet på højtryk for at etablere en ny LAG-periode fra 2021.

Fra 2021 er småøerne altså formodentlig med i et nyt LAG-program, og vi forventer, at der i 2022 igen vil være mulighed for at søge LAG- og FLAG-tilskud til projekter på småøerne.

Lige nu er det vigtigt, at både EU og den danske regering lægger sig fast på et LAG-program, som kan gøre gavn også på småøerne.  Sammenslutningen af Danske Småøer arbejder i den forbindelse aktivt for, at småøerne er en del af det nye program.

Hos LAG Småøerne forbereder vi os til en ny periode med LAG- og FLAG-projekter, der støtter en positiv udvikling på småøerne. Dette arbejde sker som altid i et godt samarbejde mellem ø-sammenslutningen og LAG’en: Vi hjælper hinanden med at finde løsninger, der baner vej for en god LAG-periode 2021-2027.

Generalforsamling og temamøde den 25. april 2020
Til sidst vil vi invitere jer til vores generalforsamling og til det temamøde, vi holder samme dag. Det sker den 25. april på Mødecenter Odense (tæt på banegården). Traditionen tro starter vi dagen med et temamøde om et aktuelt ø-tema. Det plejer at være fra kl. 10 – 12.30 med efterfølgende generalforsamling. Når vi har program og tema på plads, hører I mere fra os.

Sær kryds i kalenderen – så ses vi!

Og husk også den 7. marts (bosætningsseminaret!)Med venlig hilsen

Søren Noes

Formand
LAG Småøerne

tlf. 22 32 84 93