onsdag den 12. november 2014

Nu er LAG-strategien i høring

Bestyrelsen for LAG Småøerne har lagt sidste hånd på et forslag til udviklingsstrategi 2014-2020. Nu har medlemmerne ordet.

Strategien er sendt i høring hos foreningens medlemmer, som kan komme med kommentarer ind til den 22. november 2014. Herefter vil bestyrelsen vurdere, om der blandt foreningens medlemmer er flertal for at godkende strategiens mål og aktiviteter.

Strategien skal også sendes til godkendelse hos de fire regioner og 19 kommuner med småøer.

Planen er, at strategien inden 1. december 2014  sendes til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, som skal give den endelige godkendelse og grønt lys til, at LAG Småøerne kan begynde arbejdet med at igangsætte og støtte projekter.

Via nedenstående links kan man finde LAG Småøernes "Udviklingsstrategi 2014-2020" og fem bilag (som pdf dokumenter):

Udviklingsstrategi 2014-2020

Bilag 1: Notat fra LAG-seminar, april 2014

Bilag 2: Befolkningsudvikling 2000-2014

Bilag 3: Befolkningssammensætning 2014

Bilag 4: Indsatsområder og aktiviteter

Bilag 5: Driftsbudget for 'normalår'