tirsdag den 11. november 2014

Vision sætter fokus på samarbejde og iværksætteri

Bestyrelsen for LAG Småøerne har formuleret en vision for foreningens arbejde frem til 2020:

"Sammenfattende er visionen, at LAG Småøerne i programperioden virker og vurderes som en vigtig strategisk samarbejdspartner i udviklingen af vores små ø-samfund.

LAG Småøernes vision er at bidrage til at styrke det lokale engagement og iværksætteri, der i forvejen kendetegner vores små ø-samfund.

Målet er, at vi i år 2020 ved programperiodens ophør aktivt har været medvirkende til at bringe udviklingen af ø-erhverv, såvel eksisterende som nye, op på et højere, samarbejdende og mere fokuseret niveau.

På samme måde er visionen, at de små ø-samfund, med vores aktive støtte, har styrket det samarbejdende udviklingsarbejde ved programperiodens ophør samt taget initiativer, der reelt har styrket bosætningen på vores øer, såvel kvantitativt som kvalitativt.

LAG´en har som ambition ikke bare at prioritere støtte til gode projekter, men i ligeså høj grad også at spille en aktiv rolle gennem processer og initiativer, der understøtter de gode projekter."

Visionen er en del af foreningens strategi 2014-2020, som bestyrelsen en af de næste dage sender i høring hos medlemmerne.