mandag den 8. december 2014

3 mio. kr. til LAG-projekter på småøerne i 2015

LAG Småøerne har fået tilsagn om en ramme på 3 mio. kr. til projekter i 2015.  Pengene kommer fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters andel af EU's store landdistriktsprogram.

Til sammenligning havde Småøens Aktionsgruppe i 2007-2013 en ramme på ca. 2.1 mio. kr. til projekter.

- Udover at netop de små ø-samfund naturligvis er blandt de områder i landet, som oplever landdistriktsproblematikker i en forstærket grad, så ser vi også ministeriets tilsagn som en anerkendelse af det udviklingspotentiale, der er på øerne og den iværksætterånd, der hersker i de små samfund, siger Søren Noes, formand for LAG Småøerne, i en pressemeddelelse.

Med tilsagnet om en økonomisk ramme er endnu en vigtig brik faldet på plads. Næste afgørende brik er en godkendelse af den udviklingsstrategi, som foreningen 1. december 2014 sendte til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.  Når strategien er godkendt kan bestyrelsen annoncere de første ansøgningsfrister og de nærmere betingelser for at søge tilskud. Første ansøgningsfrist bliver formodentligt sent på foråret 2015.

Ud over de 3 mio. kr. kan LAG Småøerne i 2015 bruge 700.000kr. til drift af foreningen, herunder ansættelse af en koordinator.

Foreningens forslag til strategi kan findes her: www.lag-smaaoerne.blogspot.dk/p/vores-strategi.html