mandag den 5. januar 2015

Småøernes strategi er nu godkendt af ministeriet

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) har nu godkendt LAG Småøernes udviklingsstrategi for årene 2014-2020. Bestyrelsen for LAG Småøerne sendte den 1. december 2014 strategien til MBBL, og den 22. december modtog man et brev med godkendelsen fra Carsten Hanen, minister for by, bolig og landdistrikter.

Med godkendelsen er LAG-bestyrelsen nu klar til at gå i gang med at igangsætte og støtte projekter. Den første ansøgningsfrist forventes at blive i foråret 2015.

Udviklingsstrategien indeholder bl.a. en beskrivelse af de indsatsområder, som LAG-bestyrelsen vil fordele LAG-tilskuddene til.  Under overskifterne 1. Erhvervs-og turismeudvikling, 2. Bosætning og 3. Samarbejdende udviklingsarbejde har bestyrelsen valgt otte snævre indsatsområder, som er beskrevet her www.lag-smaaoerne.blogspot.dk/p/vores-indsatsomrader.html.

Udviklingsstrategien er hos MBBL blevet vurderet af et udvalg med repræsentanter fra bl.a. Danske Regioner, Kommunernes Landforening (KL), Center for Landdistriktsforskning og Landdistrikternes Fællesråd. Udvalget har vurderet strategiens ’mål og indsatser’, ’organisering og beslutningsprocedurer’, ’innovative karakter’ og ’budget’.