torsdag den 26. marts 2015

MBBL vil have dokumentation for rimelige priser

Når man søger LAG-tilskud, skal man med tilbud, prislister e.l. dokumentere, at udgifterne er sat til ’markedspris’. Det fremgår af en vejledning, som Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (MBBL) i går lagde på den hjemmeside, hvor ansøgere også finder ansøgningsskema m.m.

Reglen om dokumentation for rimelige priser gælder alle udgifter til varer og tjenesteydelser, der koster mere end 50.000 kr. 

I afsnit 3.6 i MBBLs Vejledning om ansøgning om tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud er reglerne beskrevet sådan her:

"Når Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, LAG-sekretariatet, modtager en ansøgning om tilskud, skal ministeriet vurdere, om udgifterne til projektet er rimelige.
 
Det betyder, at ansøger ved udgifter over 50.000 kr. til køb af varer eller tjenesteydelser skal indsende to eller flere direkte sammenlignelige tilbud, prisoverslag, prisliste eller anden form for dokumentation, der viser, at ansøger skal betale, hvad der svarer til markedsprisen for den pågældende vare eller tjenesteydelse. Ved priser fundet på internettet skal ansøger kunne dokumentere, hvem leverandøren er (navn og CVR-nr.).
 

Denne dokumentation skal foreligge på ansøgningstidspunktet, og det er kun hvis det ikke er muligt eller relevant på ansøgningstidspunktet, at ansøger kan vente med at indsende denne dokumentation i forbindelse med ansøgning om udbetaling. Dette kræver dog godkendelse fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, LAG-sekretariatet.

Der kan normalt kun opnås tilskud til det billigste tilbud eller den billigste pris. Hvis ansøger ikke vælger det billigste tilbud eller den billigste pris, skal ansøger begrunde dette i ansøgningen. Hvis det ikke på ansøgningstidspunktet er muligt og relevant at indhente tilbud, skal dette forklares og begrundes Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, LAG-sekretariatet, kan fastsætte vilkår om, at tilbud skal indsendes på et senere tidspunkt, dog senest ved indsendelse af ansøgning om udbetaling af tilskud."