torsdag den 16. april 2015

Foreningsnyt: Referat fra martsmøde

Bestyrelsen for LAG Småøerne holdt bestyrelsesmøde den 13. marts 2015. På mødet blev bl.a. behandlet de ansøgninger om tilskud fra LAG-indsatsen, vi havde modtaget i vores første ansøgningsrunde med frist 2. marts 2015.

Bestyrelsen behandlede i alt 11 ansøgninger. Syv af disse blev indstillet til tilsagn om tilskud fra LAG-indsatsen og er nu sendt videre til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Referatet fra mødet kan hentes nedenfor. Oplysninger om ansøgningerne er ikke medtaget i dette referat, da dokumenterne indeholder fortrolige oplysninger fra ansøgerne.