torsdag den 9. juli 2015

12 projekter har fået tilskud fra LAG Småøerne

I det første halvår af 2015 opnåede 12 ø-projekter at få det endelig tilsagn om tilskud via LAG Småøerne. Tilsagnene er givet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, og projekterne har fået cirka to mio. kr. i alt. Det største beløb er givet til Sammenslutningen af Danske Småøer, som har fået 500.000kr. til et turisme-projekt med titlen De små øer – destinationer med kvalitet: Forretningsudvikling og mersalg i turist­branchen på småøerne.

En del af pengene er givet som investeringstilskud til ø-virksomheder. Det gælder fem projekter, som tilsammen har fået cirka 860.000 kr.

Tre af de 12 projekter hører til i vores indsatsområde om ’Udvikling af havnefaciliteter’, og de befinder sig på Venø, Fur og Nekselø.
 
De 12 projekter er:

Venø Havn Nybygning på Venø Havn (41 pct. / 98.400 kr.)

Agersø Kro Gastronomi & Logi Ankerpladsen: Kreativt område  med kiosk, fiskeforretning & minigolf på Agersø Havn. Fase 1:  Kiosk (50 pct. / 94.000 kr.)

Fur Udviklingsselskab ApS Autocamperplads på Fur Camping (17 pct. / 99.620 kr.)

Venøboen Venøturisme, version 2 (50 pct. / 125.000)

Sammenslutningen af Danske Småøer De små øer – destinationer med kvalitet: Forretningsudvikling og mersalg i turist­branchen på småøerne (50 pct. / 500.000 kr.)

Kalundborg Kommune Opførelse af passagerly på Nekselø til fremme af turisme og havnemiljø (16 pct. / 76.400 kr.)

Aarø Vingård v. Jakob Lei Etablering af smags- og oplevelsesbygning på ny Årø Vingård (12 pct. / 396.600)

Anholt Skibsproviatering Aps Opgradering og udvidelse af dagligvarebutik på Anholt havn (47,5 pct. / 99.416 kr.)

Fur Havneforening Legeredskaber til Fur Havn (49,57 pct. / 86.000 kr.)

Sejerø Golfklub Ny Golfbane på Sejerø (42 pct. / 180.600 kr.)

B&B Mandø v. Poul Erik Fredskild B&B Mandø, Business & Breaks (30 pct. / 163.981 kr.)

Assens Kommune Bågø Naturcenter - udstilling og friluftsfaciliteter (50 pct. / 150.000 kr.)

(Tallene i parentes angiver tilskudsprocenten samt det maksimale tilskudsbeløb.)
 
LAG Småøernes bestyrelse har i forårets to ansøgningsrunder støttet yderligere tre projekter, som nu venter på tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.