mandag den 3. august 2015

Andre puljer: Lokale- og anlægsfonden

Lokale- og anlægsfonden støtter byggeri inden for idræt, kultur og fritid.

Fonden har blandt andet en ”pulje til mindre projekter”. Denne pulje kan søges til projekter med samlede projektudgifter mellem 100.000 kr. og 1.200.000 kr. Fra denne pulje gives der tilskud til ”nybyggeri, ud- og ombygning af klublokaler og væresteder til idræts-, kultur- og fritidsformål samt køb af mindre ejendom til dette formål. ” I puljen prioriteres blandt andet: Børne- og ungdomsformål, Idrætsaktiviteter og Lokalt engagement.

Der gives normalt ikke støtte til fx: Almindelig renovering og vedligeholdelse samt Lys-, lyd-, varmeanlæg og lignende.

Ved projekter over 1.200.000 kr. søges direkte i Fonden. Her lægges der vægt på, at faciliteterne har ”en arkitektonisk og funktionel kvalitet, som kan inspirere udviklingen og skabe flere, bedre og nye muligheder for aktivitet. ”

Fonden kan søges til ”idrætsfaciliteter, kulturhuse, faciliteter til spejder- og friluftsliv, biografer samt musik- og dansefaciliteter”. Det gælder både indendørs- og udendørsfaciliteter - og dækker både ”nyopførelser, udbygning og nyindretning af eksisterende anlæg”.

● Lokale- og anlægsfonden: www.loa-fonden.dk/det-stoetter-vi 


(LAG Småøerne samler løbende information om relevant fonde og puljer, hvor der kan søges tilskud til projekter på småøerne. Vi samler dem under dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/andre%20puljer. Vores koordinator, Morten Priesholm, kan give råd og vejledning om fundraising og tilskudsmuligheder: mp@lag-maaoerne.dk; tlf. 22 32 84 93.)