tirsdag den 4. august 2015

Ø-sammenslutningen rapporterer fra turismeprojekt

Med penge fra Småøernes Aktionsgruppe og Ø-støtten har Sammenslutningen af Danske Småøer siden marts 2014 haft ansat en turismeambassadør. Den 30. juni sluttede projektet, og ø-sammenslutningen deler nu erfaringer og anbefalinger fra projektet på foreningens hjemmeside.

Britta Leth, tidligere turistchef i Viborg Kommune, har haft jobbet som turismeambassadør. Hendes opgave var blandt andet at skabe salg til større, professionelle kunder som foreninger, bureauer og rejsearrangører (business-to-business salg).

I projektet har Britta Leth samarbejdet med virksomheder på seks øer: Endelave, Fejø, Mandø, Sejerø, Tunø og Aarø. Mere end 50 virksomheder har således deltaget i projektet.

I projektets slutrapport hedder det: ”Med de rette kvalifikationer og forståelse for de små turistvirksomheders udfordringer, har ø-turismeambassadøren øget den enkelte turistvirksomheds synlighed og via samarbejde og præsentation skabt muligheder for totaloplevelser på den enkelte ø. Dette har styrket øernes besøgsværdi og markedsføring som turistdestination. ”

Se ø-sammenslutningens hjemmeside med omtale af turisme-ambassadørens indsats: www.danske-smaaoer.dk/turismeambassad%C3%B8r-for-sma%C3%B8erne  

Find de virksomheder, der har deltaget i projektet: www.danske-smaaoer.dk/virksomheder-i-projektet 

I efteråret 2015 fortsætter ø-sammenslutningen - i samarbejde med LAG Småøerne - denne koncentrerede turisme- og erhvervsindsats i et et nyt projekt: De små øer - destinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne. Dette nye projekt kan man følge her på hjemmesiden via dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/%C3%B8-turisme%202015-2016