onsdag den 9. september 2015

Foreningsnyt: referat fra bestyrelsens april-møde

Bestyrelsen for LAG Småøerne holdt bestyrelsesmøde den 8. maj 2015. Referatet kan nu hentes her på siden. Et af emnerne på mødet var De formelle ramme for lokale aktionsgrupper. I den anledning var Hans Stavnsager, konsulent hos Center for socialt frivilligt arbejde, inviteret til at holde et oplæg. 

Hans Stavnsager satte bl.a. fokus på:
- forvaltningslovens bestemmelser og konsekvenserne for LAG’en 
- habilitet 
- rådgiveransvar og 
- arbejdsgiveransvar. 

Referatet kan ses her:  https://www.dropbox.com/s/fnga5axn00aqme6/referat_150508_web.pdf?dl=0 

Hans Stavnsagers oplæg kan hentes her:  https://www.dropbox.com/s/3futjkeayjbapl1/CFSA%20-%20LAG%20Sm%C3%A5%C3%B8er%20-%202015.pdf?dl=0