onsdag den 30. september 2015

Foreningsnyt: referat fra septembermøde

På bestyrelsens møde den 4. september 2015 var et af emnerne de dagligvarebutikker, der på den en eller anden måde drives med hjælp af et lokalt fællesskab og en frivillig, ulønnet indsats. Anledningen var, at bestyrelsen havde fået ansøgninger fra to købmandsforeninger, som begge ejer en bygning, hvor en forpagter driver dagligvarehandel.

Den en af ansøgerne var en forening, den anden et anpartsselskab.

Under bestyrelsens drøftelser blev det bemærket, at denne organisering af ejerforholdet bliver mere og mere udbredt på småøerne, og at der også er eksempler på, at den lokale butiksforening ansætter en bestyrer eller daglig leder (fx i en brugsforening).

De ’fællesejede’ dagligvarebutikker er en mulighed for at tilvejebringe (lokal) kapital til bygning og bygningsvedligeholdelse, men giver også udfordringer for drift og forretningsudvikling.

Bestyrelsen besluttede, at gå videre med emnet, og vil se på mulighederne for at støtte de ’fællesejede’ dagligvarebutikker, med fx seminarer, rådgivning o.l.


På mødet blev behandlet i alt syv ansøgninger. Fem af disse blev indstillet til tilsagn om tilskud fra LAG-indsatsen og er nu sendt videre til Erhvervsstyrelsen.