tirsdag den 29. september 2015

LAG Småøerne har ansøgningsfrist 11. december

De tre næste ansøgningsfrister hos LAG Småøerne er fastsat. Det er:
  • Fredag 11. december 2015
  • Tirsdag 8. marts 2016
  • Torsdag 18. august 2016
Ansøgningerne bliver behandlet af LAG Småøernes bestyrelse tre-fire uger efter ansøgningsfristen, og Erhvervsstyrelsens LAG-sekretariat har en målsætning om seks ugers sagsbehandling.

Målet er således, at vores ansøgere har det endelige svar cirka tre måneder efter vores ansøgningsfrister.

Vores koordinator, Morten Priesholm, skal altid kontaktes inden, der indsendes en ansøgning. Morten kan både vejlede i reglerne og være med til at vurdere og diskutere projektets idé og indhold.  Det er en god idé at kontakte ham i god tid, inden man sender en ansøgning. 

Ansøgningen skal indtastes og indsendes i et online ansøgningsskema. I dette web-baserede ansøgningsskema bliver ansøgerne trin for trin guidet gennem spørgsmålene, og kun hvis alle felter er korrekt udfyldt, kan ansøgningerne sendes ind.

Systemet giver mulighed for arbejde med en kladde, som man kan genindlæses et ubegrænset antal gange, indtil ansøgningen sendes. LAG-koordinatoren kan læse kladden, og når ansøgeren sender sin ansøgning via det nye online system får den lokale LAG automatisk adgang til den.

Herefter vil LAG-koordinatoren og bestyrelsen for den lokale aktionsgruppe - efter ansøgningsfristen - vurdere, om ansøgningen ligger inden for rammerne af den lokale udviklingsstrategi og tildele de modtagne ansøgninger en pointscore på grundlag af otte prioriteringskriterier:

1. Projektbeskrivelse og ansøger
2. Samarbejde
3. Relevans
4. Innovation
5. Synlighed
6. Bæredygtighed
7. Lokal forankring
8. Effekter

På baggrund at pointene og bestyrelsens vurdering af ansøgningerne bliver der enten givet et direkte afslag eller, der bliver - via online-systemet - sendt en indstilling til Erhvervsstyrelsen om, at ansøgningen skal have tilsagn om LAG-tilskud.


Læs om mulighederne og betingelserne her: www.lag-smaaoerne.blogspot.dk/p/tilskud_2.html