mandag den 28. september 2015

Orø kan blive demonstrations-ø

Holbæk Forsyning A/S, som har ansvaret for affald, spildevand og varmeforsyning på Orø, har taget initiativ til at undersøge mulighederne for at Orø kan udvikle sig til en demonstrations-ø. Projektet omfatter nu også byfornyelse & boliger, infrastrukur og energiproduktion.

På et møde den 1. september 2015 præsenterede Holbæk Forsyning projektet for Orøs beboere på et stormøde i øens Forsamlingshus. 70 personer deltog, og der blev nedsat en række arbejdsgrupper, som nu skal arbejde videre med ideerne om at gøre Orø til forsynings- og demonstrations-ø.

Mere konkret vil Holbæk Forsyning fx gerne finde nye løsninger på affaldshåndteringen. I dag sejles alt affald væk fra Orø, og nu skal det undersøges, om affaldet kan blive på øen.

I alt ni arbejdsgrupper blev nedsat på stormødet:
1. Orø som oplevelsesøen
2. Affald som ressource
3. Transport og mobilitet
4. Smarte kloakeringsløsninger
5. Cykelsti rundt om Orø
6. Skovhaver på Orø
7. Lokal grøn energiproduktion
8. Byfornyelse og boligmasse
9. Kommunikation og formidling

Arbejdsgrupperne skal præsentere deres oplæg på et møde den tirsdag den 27. oktober.