søndag den 20. september 2015

Projektsamarbejde styrker ø-turisme

Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne er gået sammen om at styrke turisme-erhvervet på småøerne. Det sker i projektet De små øer - destinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne.

Formålet med samarbejdet er at ”styrke indsatsen for en positiv udvikling i turist-branchen på småøerne ved at parterne bidrager med kompetencer og ressourcer i nærværende projekt og i øvrigt koordinere aktiviteter på turisme/erhvervsområdet”, hedder det i en samarbejdsaftale.

I samarbejdet bidrager begge foreninger til projektets ledelse og drift og arbejder mod det fælles mål at skabe ”forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne”.

Projektets styregruppe består af to repræsentanter fra LAG Småøerne og to fra ø-sammenslutningen. Styregruppens formand er Dorthe Winther, formand for ø-sammenslutningen. 

Sammenslutningen er projektholder, og sekretariatsleder Lise Thillemann Sørensen er projektleder. Britta Leth er ansat som projektmedarbejder og ø-turismeambassadør. 

I samarbejdsaftalen hedder det i øvrigt, at ”LAG Småøerne bidrager med kendskab til både turismebranchen, forretningsudvikling og -ledelse, erhvervsrådgivning og turisme-virksomhederne på småøerne. Desuden kan LAG Småøernes koordinator indgå i planlægningsopgaver o.l. i projektet.”