torsdag den 29. oktober 2015

Andre puljer: Bikubenfonden

Bikubenfonden støtter ”projekter af høj kvalitet inden for kultur og sociale formål”. På kulturområdet er fondens omdrejningspunktet fx, at ”kunst og kultur kan skabe et privilegeret rum for erkendelse, sansning og refleksion over eget liv og omverden”.

De projekter, som Bikubenfonden støtter, skal leve op til et eller flere af følgende kriterier:

• Være nyskabende
• Være udviklende
• Være engagerende og involverende
• Forandre og sætte sig spor
• Have en plan for forankring
• Have en plan for skalering og udbredelse

Fonden støtter ikke ”anlægsopgaver samt om- og tilbygningsprojekter” eller ”anskaffelser, herunder inventar, IT udstyr osv.”

Ansøgninger behandles løbende, og der er ikke ansøgningsfrister. Der kan gå op til seks måneder, før man får svar. Ansøgningsskemaet er elektronisk og udfyldes online.


LAG Småøerne samler løbende information om relevant fonde og puljer, hvor der kan søges tilskud til projekter på småøerne. Vi samler dem under dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/andre%20puljer.
Vores koordinator, Morten Priesholm, kan give råd og vejledning om fundraising og tilskudsmuligheder: mp@lag-smaaoerne.dk; tlf. 22 32 84 93.