fredag den 30. oktober 2015

Andre puljer: Nykredits Fond

Nykredits Fond yder primært støtte til projekter inden for ”bevaring af bygninger og arkitektur” og byggesektoren i øvrigt. Derudover støtter fonden ”nytænkende, frivilligt, socialt eller humanitært arbejde af almennyttig karakter” og ”bogudgivelser med relation til den finansielle sektor, kunst og arkitektur”.

Nykredits Fond har en grundkapital på 100 mio. kr. og uddeler årligt i alt 4-5 mio. kr. Ansøgninger behandles løbende, og der er ikke ansøgningsfrister. Ansøgningsskemaet er elektronisk og udfyldes online.

Fonden støtter ikke projekter med kommercielt sigte eller opstart og drift af virksomheder.

Nykredits Fond: www.nykredit.dk/#!/nykredits-fond

LAG Småøerne samler løbende information om relevant fonde og puljer, hvor der kan søges tilskud til projekter på småøerne. Vi samler dem under dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/andre%20puljer
Vores koordinator, Morten Priesholm, kan give råd og vejledning om fundraising og tilskudsmuligheder: mp@lag-smaaoerne.dk; tlf. 22 32 84 93.