tirsdag den 10. november 2015

Andre puljer: Fionia Fond

Fionia Fond støtter bl.a. erhvervsudvikling, kunst og kultur, sociale aktiviteter og miljø. Der ydes ikke støtte til enkeltpersoner. Midlerne stammer fra den nu lukkede, fynske Fionia Bank.

I 2015 gav Fionia Fond beløb mellem 2.500 kr. og 127.000 kr. i tilskud til projekter på Fyn og øerne (se støttede projekter her: www.fioniafond.dk/index.php/about-us/testimonials)   

Ansøgningen til Fionia Fond skal udfyldes og indsendes online. Der kan medsendes uddybende information i form af bilag til ansøgningen. 

I 2015 har Fionia Fond ansøgningsfrist mandag den 11. januar 2017, kl. 12.


LAG Småøerne samler løbende information om relevant fonde og puljer, hvor der kan søges tilskud til projekter på småøerne. Vi samler dem under dette link: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/search/label/andre%20puljer.

Vores koordinator, Morten Priesholm, kan give råd og vejledning om fundraising og tilskudsmuligheder: mp@lag-smaaoerne.dk; tlf. 22 32 84 93.