onsdag den 18. november 2015

Furboere vil arbejde strategisk med ø-udvikling

En ny håndbog om lokal udvikling bruger Fur som eksempel på et lokalområde, der vil arbejde strategisk. Baggrunden er, at foreninger og øboere på Fur i to et halvt år har deltaget i et stort udviklingsprojekt med titlen "Fem viser vejen – fra småprojekter til strategisk udvikling".


Med erfaringer og støtte fra projektet blev Fur Udviklingsråd stiftet i juni 2015. Nu foreligger en håndbog med de vigtigste erfaringer og konklusioner fra projektforløbet. Ifølge håndbogen er udviklingsrådet på Fur:
  • organiseret til at virke for en strategisk orienteret udvikling på Fur
  • nyskabende, inspirerende og igangsættende (driftsopgaver og f.eks. større erhvervstiltag skal lægges ud i eget regi)
  • aktiv i forbindelse med sikring af solid lokal forankring og borgerinddragelse.

Håndbogen, som er forfattet af Hanne Wittorff Tanvig fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, indeholder en række anbefalinger til, hvordan et strategisk arbejde kan igangsættes i små lokalsamfund. Udgangspunktet er en gruppe mennesker, der tager ansvar og sætter sig mål, der rækker ud over småprojekter og etablerede initiativer.

Denne gruppe skal ”have mod til at gå i gang uden mandat fra det bestående”, hedder det bl.a. i håndbogen.  

Gruppen skal også ”have visioner og viden til at arbejde med og samarbejde om opgaven på tværs af traditionelle skel mellem f.eks. kultur- og erhvervsliv. De skal have eksterne forbindelser og viden om, hvordan forvaltning af samfundet er indrettet og kunne inddrage eksterne ressourcer og trække på de nødvendige parter.”

Håndbogen er udgivet af Ministeriet for Udlændinge, Integration og Boliger (tidligere Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter).