mandag den 2. november 2015

Universitetsprojekt skal undersøge ø-fjernarbejde

Kan fjernarbejde skabe ny bosætning på småøerne? Hvad er barriererne? Hvem kan arbejdsgiverne være? De spørgsmål håber LAG Småøerne at få svar på, når to universitetsstuderende – med afsæt i en række spørgsmål fra LAG’en - undersøger perspektiverne i fjernarbejde.

De to kandidatstuderende, Jesper Jensen og Marie Fransen fra uddannelsen IT, kommunikation og organisation (ITKO) på Aarhus Universitet, skal frem til foråret 2016 med småøerne som eksempel undersøge hvilke fordele og udfordringer, der er forbundet med fjernarbejdet. De vil derefter i deres kandidatopgave udarbejde et sæt anbefalinger og beskrive initiativer, der kan videreudvikle brug af fjernarbejde i udkantsdanmark og på småøerne.

LAG Småøernes har i sin strategi 2014-2020 beskrevet behovet for fjernarbejdspladser på småøerne. Et af foreningens indsatsområder er således Etablering af distancearbejdspladser. Det hedder i strategien: "I erkendelse af at adgang til arbejdspladser er afgørende for at tiltrække nye beboere til de små øer, så støttes projekter med et stærkt fokus på skabelse af distancearbejdspladser." 

Distancearbejde hører desuden til et af de områder, hvor LAG-bestyrelsen selv vil gå foran med initiativer. I strategien står der: "Dele af vor strategi vil vi føle et særligt ansvar for selv at tage initiativer til. Forstået på den måde, at der er deltemaer, som er så ambitiøse, at vi må vise vejen ...".