fredag den 30. oktober 2015

LAG-indsatsen er flyttet til Erhvervsstyrelsen

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er nedlagt, og LAG-indsatsen hører under Erhvervs-og Vækstministeriet. De medarbejdere, som administrerer ordningen, har fortsat kontor i et LAG-sekretariat i Nykøbing Falster, men organisatorisk hører de nu under Erhvervs- og Vækstministeriets afdeling for Erhvervsudvikling og Internationale forhold.

Denne afdelingen har overtaget landdistriktsområdet, men har ellers til opgave, at skabe ”Europas mest konkurrencedygtige vilkår for vækst i hele Danmark”. Det gør man bl.a. ved at ”medfinansiere udvikling og gøre produkter og serviceydelser markedsmodne".  Også Planlovgivningen hører nu til i denne afdeling.

LAG-sekretariatet i Nykøbing Falster varetager stadig sagsbehandlingen af de ansøgninger, som LAG Småøerne indstiller til tilskud. Sekretariatet rådgiver desuden de lokale aktionsgrupper gennem et netværkscenter.

Også Landdistriktspuljen – og dermed Ø-støtten – hører nu under erhvervsstyrelsens afdeling for erhvervsudvikling.