onsdag den 16. december 2015

Ø-virksomheder får statslån til at produktudvikle

Kernegaarden på Fejø og B&B Mandø har fået lån fra Erhvervsstyrelsens landdistriktspulje. Lånene skal bruges til at udvikle virksomhederne og lancere nye produkter.

Kernegaarden, som drives af Anita og Kai Winter, producerer i dag både æblecider og en særlig Fejø Calva, der beskrives som en ”fadlagret brændevin af cideræbler”. Nu vil virksomheden lancere en ny produktserie baseret på spildprodukter.  Til det formål får de tilbudt et ø-lån på 156.000 kr. fra den særlige ø-støtteordning under Erhvervsstyrelsens landdistriktspulje. Ø-lånene er 10-årige rentefrie lån og er afdragsfri i de første 3 år.

På Mandø har Karin og Poul Erik Fredskild Bed & Breakfast Mandø, som de nu vil udvide med produktet Business & Breaks, der er målrettet professionelle kunder. 

B & B Mandø - Business & Breaks er bl.a. en del af erhvervssamarbejdet Meet and More, hvor Visit Esbjerg markedsfører Mandø sammen med større konferencehoteller og mødefaciliteter i Esbjerg og Ribeområdet. Her er B & B Mandø - Business & Breaks beskrevet som kursusted og som den lille, intime ramme for personalemøder o.l.

Mandø-projektet har fået tilbud om et ø-lån på 200.00 kr. og har også fået et tilskud via LAG Småøerne.

Erhvervsstyrelsen har her i den sidste 2015-runde givet ø-lån til i alt fem virksomheder. Derudover har 11 andre projekter fået direkte tilskud. Det gælder bl.a. to havneprojekter, tre folkeejede dagligvarebutikker, tre forsamlingshuse og et turismeprojekt på Venø. I alt 1.7 mio. kr. er der givet i tilskud.

Læs mere om tilskuddene og projekterne: www.evm.dk/nyheder/2015/15-12-15-landdistrikternes-potentiale