onsdag den 2. december 2015

LAG Småøerne giver ø-virksomhederne et løft

I 2015 har LAG Småøerne fordelt cirka 3 mio. kr. til projekter på småøerne. Mere end 85 procent af pengene er gået til virksomheder og til erhvervsudvikling, viser en ny opgørelse.

Samtlige 2015-projekter har nu får det endelige tilsagn fra Erhvervsstyrelsens LAG-sekretariat, som står for kontrol, udbetaling m.m. Den aktuelle status viser, at i alt ti ø-virksomheder har fået investeringstilskud fra LAG Småøerne. Tilskuddene er på mellem 66.000 og 396.000 kr. 

Jakob Lei fra Årø Vingård har et tilsagn på 396.000 kr. til ”Etablering af smags- og oplevelsesbygning på ny Årø Vingård”. B&B Mandø kan få 163.981 kr. til projektet ”B&B Mandø, Business & Breaks”, som skal åbne dørene for professionelle kunder og business-to-business-salg hos den lille, familiedrevne Mandø-virksomhed.

På Årø får virksomheden Take One Media 99.733 kr. til etablering af et lydstudie, og Agersø Købmand ApS kan med 99.515 kr. gå i gang med projektet ”Opgradering og optimering af købmandsbutik på Agersø”.        

Ved siden af disse investeringstilskud har Sammenslutningen af Danske Småøer og det sydfynske Naturturisme I/S fået penge til at udvikle småøernes erhverv med rådgivning, netværk, strategier og markedsføring.

Ø-sammenslutningen har fokus på turisme og rådgivning, mens Naturturisme I/S har fokus på udvikling af lystbådehavnene og de nærliggende virksomheder og attraktioner i det sydfynske øhav.

LAG Småøerne lægger vægt på, at erhvervsudviklingen foregår i projekter med et stærkt samarbejde og god lokal forankring. Ansøgerne kan være kommuner, erhvervskontorer eller organisationer på fastlandet, men det er naturligvis vigtigt, at småøernes virksomheder får direkte udbytte af aktiviteterne og er involveret i projektets gennemførelse. 

Lige nu er LAG’ens koordinator f.eks. i kontakt med erhvervscentre, turismeorganisationer og kommuner, som gerne vil gennemføre udviklingsprojekter inden for erhverv og turisme på småøerne. 

Som det fremgår af småøernes LAG-strategi og indsatsområder gives der tilskud til, at ”virksomheder, foreninger og netværk kan samarbejde om at udnytte potentialerne for en bedre forretning, vækst og jobskabelse”. 

Pengene skal bruges til:
- salg, kampagner, markedsføring og produkt- og kvalitetsudvikling
- rådgivning, kompetenceudvikling og mentorordninger.

I denne type projekter lægger LAG Småøerne bl.a. vægt på ”en høj grad af 'forretnings-orientering' og på samarbejdspartnernes forretningsmæssige kvalifikationer.”

Læs mere om indsatsområderne her: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/p/vores-indsatsomrader.html


LAG Småøernes tilsagn om tilskud i 2015
I 2015 har LAG Småøerne fordelt cirka 3 mio. kr. til projekter på småøerne. Projekterne får det endelige tilsagn fra Erhvervsstyrelsen, som også står for kontrol, udbetaling m.m.
LAG Småøernes indsatsområder /  Projektholdere
Projekttitler
Tilsagn
procent
Tilsagn  beløb 1)
ErhvervsudviklingVenøboen
Venøturisme, version 2
50 %
125.000
Sammenslutningen af Danske Småøer
De små øer – destinationer med kvalitet: Forretningsudvikling og mersalg i turist­branchen på småøerne
50 %
500.000
Naturturisme I/S
En sejlerdestination i særklasse: Das Dänische Inselmeer (sydfynske øer)
11 %
272.800
Investeringstilskud (virksomheder)Årø Vingård v. Jakob Lei
Etablering af smags- og oplevelsesbygning på ny Årø Vingård
12 %
396.600
B&B Mandø v. Poul Erik Fredskild
B&B Mandø, Business & Breaks
30 %
163.981
Hegnegården + Aps
HEGNEGÅRDEN+, Fra kursuscenter til Isefjordens center for outdoor og retreat    
50 %
99.767
Agersø Kro Gastronomi & Logi
Ankerpladsen: Kreativt område… på Agersø Havn. Fase 1:  Kiosk        
50 %
94.000
Fur Udviklingsselskab ApS
Autocamperplads på Fur Camping
17 %
99.620
Anholt Skibsproviantering Aps
Opgradering og udvidelse af dagligvarebutik på Anholt havn
47,5 %
99.416
OMØ FISK OG TANG F.M.B.A.
Omø fisk i nye rammer
40 %
66.400
Borgerforeningen Orø Forsamlingshus                        
Energioptimering, sæsonforlængelse og jobskabelse i Orø Forsamlingshus
50 %
99.156
Take One Media, Aarø 
Take One studios – etablering af lydstudie på Aarø
50 %
99.733
Agersø Købmand ApS
Opgradering og optimering af købmandsbutik på Agersø
43 %
99.515
Små havnefaciliteter (som fremmer erhverv)Venø Havn
Nybygning på Venø Havn
41 %
98.400
Kalundborg Kommune
Opførelse af passagerly på Nekselø til fremme af turisme og havnemiljø
16 %
76.400
Fur Havneforening
Legeredskaber til Fur Havn
49,57 %
86.000
Svendborg Havnekontor
Havnefaciliteter på Hjortø
21 %
98.490
Ø-projekter 2)Sejerø Golfklub
Ny Golfbane på Sejerø
42 %
180.600
Den selvejende institution Agersø Naturcenter
Agersø Naturcenter                      
50 %
75.890
Assens Kommune
Bågø Naturcenter - udstilling og friluftsfaciliteter
50 %
150.000
Kilde: LAG Småøerne
  1. Tilsagnet fra Erhvervsstyrelsen er altid en procent af de tilskudsberettigede udgifter, og tilskuddet beregnes ved projektets afslutning. Tilsagnsbeløbet er her beregnet ud fra de budgetterede udgifter på ansøgningstidspunktet
  2. Lokale projekter med udgangspunkt i samarbejde og lokal forankring