tirsdag den 5. januar 2016

LAG Småøerne har mange opgaver

En af de største glæder ved LAG-arbejdet er, når resultaterne af det lange træk, viser sig, skriver Søren Noes, formand for LAG Småøerne, og Morten Priesholm, foreningens projektkoordinator, i det nyeste nummer af Ø-posten, der udgives af Sammenslutningen af Danske Småøer.

Formand og koordinator skriver endvidere i Ø-posten nr. 162 fra december 2015: ”LAG Småøerne kan hvert år fordele cirka 3 mio. kr. til projekter på småøerne. Det er en vigtig del af vores arbejde at sikre, at det foregår på bedst mulig måde, og at småøerne på den måde får rigtig meget ud af de penge, vi har til rådighed fra LAG-programmet.  Men LAG-arbejdet er meget andet end det.

Bestyrelsen og den ansatte koordinator er involveret i en lang række aktiviteter, der på den ene eller anden måde støtter vores strategi om erhvervsudvikling, bosætning og samarbejdende udviklingsarbejde.

Først og fremmest sætter vi selv projekter i søen, se f.eks. artiklen om fjernarbejde her på siden (Ø-postens tema om LAG kan hentes via link nederst på siden, red.) . Dernæst deltager vi i projekter, som vi mener er vigtige for småøerne og for vores strategi. Som et eksempel kan vi nævne, at vi samarbejder med ø-sammenslutningen i det store turismeprojekt De små øer - destinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne. På samme måde er vi med i et projektsamarbejde om en sejlerdestination i særklasse - i det sydfynske øhav og med udgangspunkt i lystbådehavnene.

Vi tilbyder også, at vores koordinator, Morten - og i nogle tilfælde også bestyrelsesmedlemmer - kan deltage i projektmøder, for at være med til at afklare og styrke projekter, som vi synes, det er vigtig at hjælpe.  Emnerne kan være andre tilskudsmuligheder, investeringsplaner, driftsudfordringer og projektsamarbejde.

Som LAG (Lokal Aktionsgruppe) har vi en særlig chance for at følge med i, hvilke projekter der er på småøerne. På den måde kan vi finde særlige behov og udpege områder, hvor vi mener, der er brug for en ekstra indsats. For nylig har vi fået ansøgninger fra flere folkeejede dagligvarebutikker, og vi kan se et mønster i de udfordringer, købmandsforeningerne står med. Derfor er det naturligt, at vi ser på, om vi kan hjælpe med noget. Dette tiltag kan man læse mere om her på siden (Ø-postens tema om LAG kan hentes via link nederst på siden, red.).

Vi håber, at vi med disse eksempler viser bredden i LAG-arbejdet på småøerne. De kontante tilskud, vi kan give til enkelte projekter, er en vigtig del af vores arbejde. Men den største glæde ved LAG-arbejdet er, når vi opdager nye muligheder - og når resultaterne af det lange træk, viser sig. LAG Småøerne er ikke kun sponsor – vi er også i arbejdstøjet, og med der hvor det sker. ”