mandag den 4. januar 2016

Næste LAG-ansøgningsfrist er den 8. marts 2016

LAG Småøernes bestyrelse har foreløbig fastsat to ansøgningsfrister i 2016: den 8. marts og den 18. august. Der kan komme andre frister i løbet af året.

LAG Småøerne tager mod ansøgninger om penge til projekter, der ligger inden for foreningens målsætninger og indsatsområder, og som passer til Erhvervsstyrelsens regler for LAG-ansøgninger.

For at få en foreløbig vurdering af projektideen er det altid en god idé at kontakte LAG Småøernes koordinator, Morten Priesholm, inden man sender en ansøgning.  Han kan både vejlede i reglerne og være med til at vurdere og diskutere projektets idé og indhold. Morten kan kontaktes på 22 32 84 93 og mp@lag-smaaoerne.dk.

Her på hjemmesiden kan man under punktet LAG-tilskud finde målsætninger og indsatsområder samt en gennemgang af LAG-reglerne. Man skal bl.a. være opmærksom på:
  • LAG-tilskuddet kan højest udgøre 50 pct. af projektets udgifter.
  • Tilskuddet udbetales af Erhvervsstyrelsen ved projektets afslutning – når alle udgifter er afholdt (der udbetales hverken aconto eller rateudbetalinger).
  • Når LAG-bestyrelsen har vurderet og godkendt projektet og ansøgningen, er det Erhvervsstyrelsen, der kan give det endelige tilsagn om tilskud.
  • Man skal regne med, at der går 3-5 måneder fra LAG Småøernes ansøgningsfrist, til man har svar fra Erhvervsstyrelsen
  • LAG-ordningen stiller store krav til ansøgning, dokumentation, afrapportering og regnskab.

Fristerne den 8. marts og den 18. august er foreløbig de eneste ansøgningsfrister, LAG Småøerne har sat dato på.  Der er dog mulighed for, at der i løbet af året kommer penge fra et nyt hav- og fiskeriudviklingsprogram, og at der så bliver en særlig ansøgningsfrist til denne pulje.  Her vil pengene være øremærket til ’hav- og fiskeriprojekter’ på øer, hvor der eksisterer erhvervsfiskeri, akvakultur e.l.


Find ansøgningsskema og læs mere om LAG-tilskud her: www.lag-smaaoerne.blogspot.dk/p/tilskud_2.html