mandag den 29. februar 2016

Foreningsnyt: Referat fra januarmøde

Bestyrelsesmøde ▪ På bestyrelsens møde den 20. januar 2016 var et emnerne den varslede beskæring af LAG-indsatsen. Nedskæringerne kan betyde at vores samlede årlige ramme reduceres fra 3.7 mio. kr. til 2.6 mio. kr.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen meddelte den 24. december 2015 i et brev til LAG-formændene, at LAG-indsatsen beskæres med 30 pct. med virkning fra 2017, fra ca. 90 mio. kr. til ca. 63 mio. kr. Bestyrelsen debatterede på bestyrelsesmødet konsekvenserne af denne beskæring, og hvordan der skal reageres i forhold til ministeren og Erhvervsstyrelsen.


Andre emner på mødet var hav- og fiskeriudviklingsprogrammet, turismesamarbejde og LAG-budgettet for 2017. På mødet blev desuden behandlet seks ansøgninger om LAG-tilskud, og fem ansøgninger blev indstillet til tilsagn om tilskud fra Erhvervsstyrelsen.