fredag den 26. februar 2016

Foreningsnyt: FLAG-strategi i høring

Hav- og fiskeriudviklingsprogrammet ▪ LAG Småøernes bestyrelse har i dag sendt foreningens FLAG-strategi i høring blandt medlemmerne. Medlemmerne har indtil den 11. marts 2016 til at godkende strategien.

Baggrunden for strategien er, at Erhvervsstyrelsen netop har godkendt, at vi kan kalde os FLAG (Fiskeri-LAG) og dermed få gavn af cirka 1.3 mio. kr. fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet i 2016 og 2017.

I FLAG-strategien har bestyrelsen udpeget 11 øer, hvor pengene fra hav- og fiskeriudviklingsprogrammet kan anvendes til projekter: Agersø, Anholt, Birkholm, Fur, Hjortø, Omø, Orø, Sejerø, Strynø, Venø og Årø. På disse øer er der i flg. NaturErhvervsstyrelsens statistik landet fisk i alle årene 2012-2015.

Erhvervsstyrelsen har allerede lagt fast, at FLAG-midlerne skal skabe ”job- og vækstskabende erhvervsudvikling" og på den måde understøtte "den maritime økonomi". Bestyrelsen foreslår på dan baggrund fire indsatsområder, som FLAG-midlerne skal understøtte på øerne. Det er:
  1. Samarbejde om erhvervsudvikling
  2. Erhvervsprojekter, der baseres på havet som ressource eller ramme for aktivitet
  3. Udvikling af havne og tilhørende faciliteter
  4. Investeringstilskud

Strategien indeholder også en analyse af småøerne udfordringer, udviklingsbehov og potentialer med særligt fokus på fiskerierhvervet og den øvrige maritime økonomi.

LAG Småøernes FLAG-strategi skal efter medlemshøringen, sendes til hørig hos de berørte kommuner og regioner. Først derefter kan den godkendes af Erhvervsstyrelsen i løbet af foråret, og vi forventer derfor, at den første ansøgningsfrist til FLAG-midlerne bliver i løbet af sommeren 2016.

Bestyrelsens forslag til LAG Småøernes FLAG-strategi (med bilag) kan hentes her: 

Strategi: www.dropbox.com/s/542dprusf4j5nw2/Strategi%2C%20FISK%2C%20260216%2C%20Sm%C3%A5%C3%B8er.pdf?dl=0 

Bilag 1, Notat fra LAG-seminar: www.dropbox.com/s/u6k5viidbuglrgj/BILAG%201%2C%20Notat%2C%20LAG-seminar.pdf?dl=0 

Bilag 2, Landingsstatistik: www.dropbox.com/s/6t5vxjd5u9ec91t/BILAG%202%2C%20Landingsstatistik%2C%20sm%C3%A5%C3%B8er.pdf?dl=0   

Bilag 3, Befolkningsudvikling: www.dropbox.com/s/wk53qgyhvfq4qfv/BILAG%203%2C%20Befolkningsudvikling%2C%202000-2015.pdf?dl=0 


Bilag 4, Befolkningssammensætning: www.dropbox.com/s/zjmdfvlcpuf2jiw/BILAG%204%2C%20Befolkningssammens%C3%A6tning%2C%20udvalgte%20%C3%B8er%2C%202015.pdf?dl=0 

Bilag 5, Driftsbudget 2016: www.dropbox.com/s/07ubablh5fadaba/BILAG%205%2C%20Driftsbudget%202016.pdf?dl=0