torsdag den 31. marts 2016

Turismeprojekt tager fat på generationsskifte

Rådgivning ▪ En veldrevet ø-virksomhed er et stort aktiv, også for lokalsamfundet. Derfor er der mange gode grunde til at sikre et godt, planlagt ejerskifte. Sådan lyder det fra Sammenslutningen af Danske Småøer i nyt fakta-ark om generationsskifte i ø-virksomheder.

Temaet generationsskifte er aktuelt for flere ø-virksomheder. Det har bl.a. vist sig i projektet De små øer – turistdestinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne, hvor ø-sammenslutningen tilbyder rådgivning til en række turismevirksomheder. Det er baggrunden for, at sammenslutningen nu har sat ekstra fokus på temaet og har fået lavet et fakta-ark, som indeholder gode råd om processen op til et planlagt ejerskifte.

Fakta-arket beskriver fem faser i ejerskifteprocessen:
  1. Oprydning, udskillelse og afslutning af de dele af virksomheden, der ikke skal med i salget.
  2. Udarbejdelse af et salgsprospekt samt kontakt til professionel support, fx revisor, erhvervsmægler og lokalt erhvervsråd/-center.
  3. Fastsættelse af en pris.
  4. Aktiv opsøgning af kunder.
  5. Besøg, forhandlinger og endelig aftale.

Disse faser uddybes i fakta-arket med eksempler og spørgsmål til overvejelse.

Fakta-arket er skrevet af Britta Leth, Ø-turismeambassadør i Sammenslutningen af Danske Småøer i samarbejde med Margrethe Bak, Karlbak.

Find fakta-arket om generationsskifte her (som pdf-fil): www.danske-smaaoer.dk/images/Tips_til_generationsskifte.pdf


Projektet De små øer - destinationer med kvalitet. Forretningsudvikling og mersalg i turistbranchen på småøerne har fået tilskud fra LAG Småøerne. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer.